Home / Event / Lectio Divina: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (A)

Lectio Divina: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (A)

Date: Thứ Sáu 16 Tháng Sáu, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

1)  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Thánh Thần,

chúng con thường hướng lòng mình

vào những căn nhà của ngạo mạn và tham lam

thay vì vào những ngôi nhà yêu thương và nhân lành

nơi mà chúng con có thể cảm thấy tự nhiên,

Xin Chúa hãy phá hủy đền thờ tội lỗi trong chúng con,

xin hãy xua trừ mọi sự dữ trong tâm khảm chúng con

và khiến cho chúng con là những viên đá sống động của cộng đoàn

trong đó Đấng có thể sống và ngự trị là

Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,

là Chúa hằng sống của chúng con, đến muôn thuở muôn đời.

2.  Bài đọc Tin Mừng – Mátthêu 11:25-30

Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói:  “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

“Cha Ta đã giao phó mọi sự cho Ta.  Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường.  Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Vì ách Ta êm ái, và gánh Ta nhẹ nhàng.”

3.  Suy Niệm Lời Chúa

*  Hôm nay chúng ta cử hành lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.  Trong bài Tin Mừng, chúng ta sẽ lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu:  “Hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”  Phúc Âm cho thấy sự dịu dàng mà Chúa Giêsu chào đón, tiếp nhận những kẻ bé mọn.  Người muốn kẻ nghèo khó tìm được sự nghỉ ngơi và bình an nơi Người.

*  Bối cảnh của các chương 11 và 12 của Tin Mừng Mátthêu.  Trong bối cảnh này nhấn mạnh và cho thấy sự thực rằng chỉ có người nghèo mới là những người hiểu và chấp nhận sự khôn ngoan của Nước Trời.  Nhiều người đã không hiểu được sự ưu ái của Chúa Giêsu dành cho người nghèo và những kẻ bị loại trừ.

a)  Ông Gioan Tẩy Giả, người nhìn Chúa Giêsu với con mắt của quá khứ, đã nghi ngờ (Mt 11:1-15).

b)  Dân chúng, những kẻ nhìn Chúa Giêsu với mục đích lợi ích cho riêng họ, đã không thể hiểu được Người (Mt 11:16-19).

c)  Những phố thị huy hoàng chung quanh biển hồ, đã lắng nghe lời giảng của Chúa Giêsu và thấy những phép lạ, đã không muốn mở mang sứ điệp cùa Ngài (Mt 11:20-24).

d)  Những bậc khôn ngoan thông thái và các Luật Sĩ, những kẻ đã phán xét mọi việc theo ý nghĩ riêng của mình, đã không thể hiểu được lời rao giảng của Chúa Giêsu (Mt 11:25).

e)  Ngay cả thân nhân của Người cũng không thể hiểu Người (Mt 12:46-50).

f)  Chỉ có những kẻ bé mọn đã hiểu Người và chấp nhận Tin Mừng Nước Trời (Mt 11:25-30).

g)  Những kẻ khác muốn hy lễ, nhưng Chúa Giêsu chỉ muốn lòng thương xót (Mt 12:1-8).

h)  Phản ứng chống lại Chúa Giêsu khiến cho người Biệt Phái tìm cách giết hại Người (Mt 12:9-14).

i)  Họ nói Chúa Giêsu thuộc về quỷ vương Bê-en-dê-bun (Mt 12:22-32).

j)  Nhưng Chúa Giêsu đã không chùn bước.  Người tiếp tục lãnh nhận sứ vụ của Người Tôi Tớ, như được mô tả trong lời các ngôn sứ.  Đây là lý do Người bị bách hại và bị lên án chết.

*  Mátthêu 11:25-26:  Chỉ có những kẻ bé mọn hiểu được và chấp nhận Tin Mừng Nước Trời.  Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện lên cùng với Chúa Cha:“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.  Những bậc khôn ngoan, các luật sĩ thời bấy giờ, đã tạo ra một loạt luật lệ rồi họ nhân danh Thiên Chúa mà áp đặt lên người dân.  Họ cho rằng Thiên Chúa đòi hỏi dân chúng phải tuân giữ luật lệ này.  Nhưng Lề Luật yêu thương, được Chúa Giêsu mang đến, thì nói ngược lại.  Điều quan trọng không phải là những gì chúng ta làm cho Thiên Chúa, mà là những gì Thiên Chúa, trong tình yêu tuyệt vời của Ngài, làm cho chúng ta!  Dân chúng đã hiểu được những lời của Chúa Giêsu và đã tràn đầy niềm vui.  Những bậc khôn ngoan thông thái cho rằng Chúa Giêsu đã sai.  Họ không thể hiểu được lời giảng dạy này làm thay đổi mối quan hệ của dân Chúa.

*  Mátthêu 11:27:  Nguồn gốc của Lề Luật Mới:  Chúa Con biết Chúa Cha.  Đức Giêsu, là Chúa Con, biết Chúa Cha.  Người biết rõ Chúa Cha muốn những gì khi, hàng thế kỷ trước, Ngài đã trao ban Lề Luật cho ông Môisen.  Những gì Chúa Cha muốn nói với chúng ta, Ngài đã giao phó cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu mặc khải điều đó cho những kẻ bé mọn, bởi vì họ mở lòng mình ra với sứ điệp của Người.  Ngày nay cũng vậy, Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy nhiều điều cho những người nghèo khó và cho những kẻ bé mọn.  Những bậc thông thái và khôn ngoan sẽ có ích nếu họ trở thành học trò của những kẻ bé mọn!

*  Mátthêu 11:28-30:  “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai mệt nhọc hãy đến nghỉ ngơi trong Người.  Đây là những người mệt mỏi dưới gánh nặng của sự áp đặt và việc tuân thủ mà luật tinh khiết đòi hòi.  Và Người nói tiếp:  Hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường.  Nhiều lần câu nói này đã được vận dụng để đòi hỏi người ta phải tự quy phục, phải khiêm nhu.  Những gì mà Chúa Giêsu muốn nói thì ngược lại.  Người đòi hỏi người ta tránh những bậc thông thái tôn giáo thời đó, nghỉ ngơi và bắt đầu học từ Người, từ Chúa Giêsu, Đấng “hiền hậu và khiêm nhường trong lòng.”  Chúa Giêsu khác với những Kinh Sư là những kẻ tự hào về kiến thức của họ, nhưng Chúa lại giống như những kẻ sống mà bị chế giễu và lợi dụng.  Chúa Giêsu, vị thày dạy mới, biết từ kinh ngiệm của những gì xảy ra trong lòng dân chúng và biết dân chúng đã phải chịu đựng ra sao.

*  Lời mời gọi về sự khôn khoan của Thiên Chúa đối với tất cả những ai tìm kiếm nó.  Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai bị áp bức dưới ách của sự tuân giữ lề luật hãy tìm kiếm nghỉ ngơi trong Người, bởi vì Người hiền lành và khiên nhường trong lòng, có khả năng xoa dịu và an ủi những người đau khổ, những người cảm thấy mệt mỏi và chán nản (Mt 11:25-30).  Trong lời mời gọi này, vang vọng lại những lời lẽ ân sủng của ngôn sứ Isaia đã an ủi những người sống lưu đày (Is 55:1-3).  Lời mời gọi này liên quan đến sự khôn ngoan Thiên Chúa, mời gọi mọi người tìm kiếm sự khôn ngoan ấy (Kn 24:19) nói rằng:  “Đường khôn ngoan là đường thú vị; nẻo khôn ngoan là nẻo bình an” (Cn 3:17).  Và Chúa nói thêm rằng:  “Khôn ngoan làm cho con cái mình nên cao trọng, và săn sóc những ai kiếm tìm mình.  Ai yêu khôn ngoan là yêu sự sống, ai sớm tìm kiếm khôn ngoan sẽ tràn trề hoan lạc.” (Hc 4:11-12).  Lời mời gọi này mặc khải một đặc điểm rất quan trọng của khuôn mặt nữ tính của Thiên Chúa:  sự dịu dàng và đón nhận an ủi, đem lại sự sống cho người ta và giúp họ cảm thấy thoải mái.  Chúa Giêsu là Đấng Bảo Vệ, sự bảo vệ và chốn tựa nương mà Chúa Cha ban cho những kẻ mệt mỏi (xem Is 66:10-13).

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

  Điều gì tạo ra sự căng thẳng trong bạn và điều gì cho bạn sự bình an?   Đối với bạn, sống trong cộng đoàn, đó là nguồn gốc tạo ra căng thẳng hay bình an?

–  Làm thế nào mà những lời của Chúa Giêsu có thể giúp cộng đoàn chúng ta trở thành nơi nghỉ ngơi cho cuộc đời chúng ta?  

5.  Lời Nguyện Kết

CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương,

chẳng trách cứ luôn luôn,

không oán hờn mãi mãi.

(Tv 103:8-9)

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

Date: Time: - CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 …