Home / Event / Lectio Divina: Máccô 7:24-30

Lectio Divina: Máccô 7:24-30

Date: Thứ Sáu 11 Tháng Hai, 2022
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Tuần V Mùa Thường Niên

 

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Cha, xin Cha hãy đoái nhìn gia đình con cái Cha,

Xin Cha hãy gìn giữ chúng con bình an trong sự chăm sóc của Cha,

Vì chúng con đặt tất cả mọi hy vọng ở nơi Người.

Chúng cầu xin nhờ Con Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

Đấng hằng sống và hằng trị với Cha và Chúa Thánh Thần,

trong sự hiệp nhất, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

  1. Bài Đọc Tin Mừng – Máccô 7:24-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết Mình, nhưng Người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrô-Phênixi, và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

  1. Suy Niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy cách Chúa Giêsu quan tâm đến một người phụ nữ dân ngoại, thuộc về một chủng tộc khác và tôn giáo khác, cho dù đây là việc cấm kỵ bởi lề luật tôn giáo thời bấy giờ.  Ban đầu, Chúa Giêsu không muốn giúp bà, nhưng người phụ nữ ấy vẫn kiên trì và đã toại nguyện: con gái bà được chữa lành.

Chúa Giêsu cố gắng mở rộng tâm trí của các môn đệ và mở rộng tầm nhìn của người ta khỏi các tập tục truyền thống.  Trong lần hóa bánh ra nhiều, Người đã kiên quyết việc chia sẻ (Mc 6:30-44).  Chúa đã tuyên bố mọi lương thực là tinh khiết (Mc 7:1-23).  Trong câu chuyện này về người phụ nữ Canaan, Chúa đã vượt khỏi ranh giới quốc gia và chấp nhận một người phụ nữ ngoại lai không cùng chủng tộc và không được phép nói chuyện.  Những việc đi tiên phong này của Chúa Giêsu, xuất phát từ kinh nghiệm của Người với Chúa Cha, đã là những điều xa lạ với tâm lý của quần chúng thời ấy; Chúa Giêsu giúp người ta tiến xa hơn trong việc trải nghiệm với Thiên Chúa trong cuộc sống.

  Mc 7:24:  Chúa Giêsu ra khỏi lãnh địa.  Trong bài Tin Mừng hôm qua (Mc 7:14-23) và ngày hôm kia (Mc 7:1-13), Chúa Giêsu đã lên án việc không tuân giữ theo truyền thống cổ xưa và đã giúp dân chúng và các môn đệ thoát khỏi nhà tù của lề luật về thanh sạch.  Tại đây, trong câu Mc 7:24, Chúa rời miền Galilêa. Người dường như muốn bước ra khỏi nhà tù của lãnh địa và chủng tộc.  Đến đó, Chúa không muốn bị nhận diện.  Nhưng danh tiếng của Người đã loan truyền đến nơi đó rồi.  Người ta đã cầu xin với Chúa Giêsu.

  Mc 7:25-26:  Tình hình.  Một người phụ nữ đến gần Chúa Giêsu và bắt đầu cầu xin Chúa chữa cho con gái mình đang bị bệnh.  Thánh Sử Máccô nói rõ rằng bà ta thuộc về một dân tộc khác và tôn giáo khác.  Điều đó có nghĩa bà ấy là dân ngoại.  Bà sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và bắt đầu cầu xin Người chữa lành cho con gái mình.  Đối với dân ngoại, khi đến gặp Chúa Giêsu thì không thành vấn đề.  Nhưng đối với người Do Thái, sống chung với dân ngoại là một vấn đề!

–  Mc 7:27:  Lời đáp của Chúa Giêsu.  Theo đúng với lề luật của tôn giáo người Do Thái, Chúa Giêsu trả lời rằng “không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con!”  Đây là một câu nói khó nghe.  Sự so sánh bắt nguồn từ cuộc sống trong gia đình.  Ngay cả thời nay, trẻ con và chó thì nhiều vô kể, đặc biệt là ở nhưng khu dân cư nghèo.  Chúa Giêsu khẳng định một điều là:  không có người mẹ nào lại lấy bánh dành cho con cái mà đem cho chó con.  Trong trường hợp này, con cái là dân Do Thái, và những chó con là dân ngoại.  Vào thời Cựu Ước, vì sự kình địch giữa các dân tộc, người ta thường gọi dân ngoại là chó (1Sm 17:43).  Trong các sách Tin Mừng khác, Chúa Giêsu giải thích lý do Người từ chối là: “Ta chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi!” (Mt 15:24).  Nói cách khác, Chúa Cha không muốn Ta chăm sóc người phụ nữ này!

–  Mc 7:28:  Phản ứng của người phụ nữ.  Bà ta đồng ý với Chúa Giêsu, nhưng lại tán rộng sự so sánh và áp dụng nó vào trường hợp của mình: “Thưa Ngài Giêsu, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con!”  Như thể bà ấy đã nói rằng: “Nếu tôi là một con chó con, thì tôi cũng có quyền của chó con, tức là những mảnh bánh vụn rơi khỏi bàn phải thuộc về tôi!”  Bà ta chỉ đơn giản đưa ra một kết luận từ câu chuyện dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã kể và cho thấy rằng ngay cả trong nhà Chúa Giêsu, những con chó con cũng được ăn những vụn bánh rơi từ bàn của lũ trẻ con.  Và trong nhà của Chúa Giêsu, đó là, trong cộng đoàn Kitô hữu, việc bánh hóa ra nhiều cho các con cái nhiều đến nỗi mà bánh còn dư lại mười hai thúng đầy (Mc 6:42) cho các chó con, tức là, cho bà, cho các dân ngoại!

–  Mc 7:29-30:  Phản ứng của Chúa Giêsu: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi.  Quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi!”  Trong các sách Tin Mừng khác, câu chuyện này được kể rõ ràng hơn: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!  Bà muốn sao thì sẽ được vậy!” (Mt 15:28).  Nếu Chúa Giêsu chấp nhận lời thỉnh cầu của người phụ nữ, đó là vì Người hiểu rằng bây giờ Chúa Cha muốn Người chấp nhận lời thỉnh cầu của bà ấy.  Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu được ít nhiều về mầu nhiệm vây phủ con người của Chúa Giêsu và cuộc sống của Người với Chúa Cha.  Quan sát phản ứng và thái độ của dân chúng, Chúa Giêsu khám phá ra ý muốn của Chúa Cha trong những biến cố của cuộc đời.  Thái độ của người phụ nữ mở ra một chân trời mới trong cuộc đời của Chúa Giêsu.  Nhờ bà ta, Chúa hiểu rõ hơn rằng chương trình của Chúa Cha thì dành cho tất cả những ai đang tìm cách giải thoát mình khỏi gông xiềng giam hãm sức lực của họ.  Vì thế, qua sách Tin Mừng của Máccô, ngày càng có nhiều sự mở rộng đối với dân chúng.  Theo cách này, thánh Máccô, dẫn dắt độc giả mở lòng trước thực tại thế giới chung quanh họ và vượt qua những định kiến ngăn cản cuộc sống chung hòa bình giữa mọi người với nhau.  Việc mở rộng hướng về dân ngoại này xuất hiện rất rõ ràng trong lệnh truyền cuối cùng của Chúa Giêsu ban ra cho các môn đệ, sau khi Chúa Phục Sinh: “Hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16:15).

  1. Một vài câu hỏi cá nhân

  Một cách cụ thể, bạn làm gì để sống hòa bình với những người thuộc các Giáo Hội Kitô hữu khác?

 Trong khu phố nơi bạn sống, có những người thuộc tôn giáo khác không?  Là những tôn giáo nào?

–  Bạn có thường xuyên trò chuyện với những người thuộc các tôn giáo khác không?

–  Bài Tin Mừng hôm nay đòi hỏi chúng ta phải mở rộng suy nghĩ gì, trong gia đình và trong cộng đoàn?

  1. Lời nguyện kết

Hạnh phúc thay người giữ đức công minh,

Và hằng thực thi điều chính trực!

Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài,

Xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ.

(Tv 106:3-4)

 

Check Also

ANH EM CÁT MINH VIỆT NAM HÂN HOAN MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

Date: Time: - Vào lúc 9h30 sáng ngày 16/07/2023, tại nguyện đường Tu viện Thánh …