Home / Event / Lectio Divina: Mátthêu 5:43-48

Lectio Divina: Mátthêu 5:43-48

Date: Thứ Bảy 24 Tháng Hai, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay

               

 1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa là khởi đầu của tình yêu.

Chúa tìm kiếm chúng con và nói với chúng con:

“Ta là Thiên Chúa của các ngươi; các ngươi là dân Ta.”

Chúa yêu thương chúng con trong Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Chúa, nguyện xin cho tình yêu đáp trả của chúng con

Sẽ vượt khỏi những đòi hỏi của bất cứ lề luật nào.

Nguyện xin cho chúng con có thể tìm kiếm Chúa và thông hiệp cùng Ngài

Trong tận cùng sâu thẳm của bản thân chúng con

Và xin cho chúng con có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình ra với Chúa

Qua những người chung quanh chúng con

Với một tình yêu cho đi như của Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

2.  Phúc Âm – Mátthêu 5:43-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.

Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư?

Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo.”

3.  Suy Niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã giải thích điều răn: “Chớ giết người” trong một cách mà việc tuân giữ nó có thể đưa đến việc thực hành tình yêu thương. Ngoài việc nói rằng: “Chớ giết người” (Mt 5:21), Chúa Giêsu đã trích dẫn thêm bốn điều răn khác của lề luật dạy người xưa rằng: Chớ ngoại tình, (Mt 5:27), Chớ làm chứng dối (Mt 5:33), Mắt đền mắt, răng đền răng (Mt 5:38), và trong bài Tin Mừng hôm nay: “Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù” (Mt 5:43). Trong cả năm lần, Chúa Giêsu chỉ trích và kiện toàn cách người xưa tuân giữ những giới răn này và chỉ ra cách thức mới để đạt được mục tiêu của lề luật, đó là thực hành lòng yêu thương (Mt 5:22-26; 5:28-32; 5-34-37; 5:39-42; 5:44-48).

Yêu thương kẻ thù. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trích dẫn lề luật cổ xưa dạy rằng: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù.” Những dòng chữ này không được tìm thấy như thế trong Cựu Ước. Nói đúng hơn đó là một câu hỏi tâm lý của thời đại, theo đó thì trong thực tế chẳng có vấn đề gì nếu mà người ta thù ghét kẻ địch thù của mình. Chúa Giêsu đã không đồng ý và nói rằng: “Nhưng Ta bảo các con: Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vì thế, các con không được đặt giới hạn cho tình yêu của các con, như Cha các con trên trời đã không giới hạn tình yêu của Ngài”. Và Chúa Giêsu ban cho chúng ta bằng chứng. Vào giờ phút lâm chung của mình, Chúa đã thực hành những gì Người giảng dạy.

Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Một quân lính cầm lấy cổ tay của Chúa Giêsu và đặt lên thanh gỗ ngang của thập giá, lấy đinh và bắt đầu dùng búa đóng vào đó. Nện vài lần. Máu đã chảy xuống. Thân thể Chúa Giêsu đã oằn lên vì đau đớn. Quân lính, kẻ đánh thuê, dốt nát, không ý thức được những việc hắn đang làm, và về những gì đang xảy ra chung quanh hắn, đã tiếp tục nện búa như thể nện đinh vào một bức tường của nhà hắn và để treo một bức tranh lên. Vào lúc ấy, Chúa Giêsu cầu nguyện cho quân lính là kẻ hành hạ Người và chuyển lời khẩn cầu của mình với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho chúng! Vì chúng không biết việc chúng làm!” Chúa đã yêu thương cả quân lính là kẻ đã giết Chúa. Ngay cả khi muốn với tất cả sức mạnh, việc thiếu lòng nhân đạo đã không thành công để giết chết bản năng của Chúa Giêsu, lòng nhân ái và tình yêu thương! Chúa sẽ bị bỏ tù, chúng sẽ phỉ nhổ vào Người, sẽ chê cười và nhạo báng Người; chúng sẽ biến Người thành một vị vua giả, tấn phong Người với mão gai, sẽ hành hạ Người, sẽ bắt Người phải đi diễu qua các đường phố như một tên tội đồ, phải nghe những lời lăng mạ của  giới thẩm quyền tôn giáo; trên đồi Canvê, họ sẽ bắt Người phải hoàn toàn trần truồng trước mặt thiên hạ. Nhưng sự độc hại của việc thiếu lòng nhân đạo đã không chiếm hữu được nguồn mạch tình yêu và lòng nhân ái xuất phát từ bên trong con người của Chúa Giêsu. Dòng nước tình yêu xuất phát từ bên trong thì mạnh mẽ hơn là sự độc hại của thù hận đến từ bên ngoài. Nhìn người lính, Chúa Giêsu cảm thấy buồn và đã cầu nguyện cho anh ta và cho mọi người: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm!” Chúa Giêsu, trong tinh thần đoàn kết, gần như là xin lỗi cho những kẻ đang hành hạ và tra tấn mình. Chúa giống như một người anh đi với các người em sát nhân đến trước mặt Quan Tòa và, Người là nạn nhân của chính anh em mình, thưa với quan tòa: “Họ là các anh em của tôi, ngài biết là họ không biết gì. Xin hãy tha thứ cho họ! Họ sẽ trở nên tốt hơn!” Chúa đã yêu mến kẻ thù!

Các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo. Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần muốn làm hoảng sợ, bởi vì điều này sẽ vô ích. Người muốn thay đổi cách loài người sống chung với nhau. Sự đổi mới mà Người muốn xây dựng đến từ kinh nghiệm mới mà Người có với Thiên Chúa, Chúa Cha, đầy dịu dàng, Đấng chấp nhận tất cả mọi người! Những lời đe dọa đối với người giàu có không thể là cơ hội trả thù cho người nghèo. Chúa Giêsu ra lệnh rằng chúng ta phải có thái độ ngược lại: “Hãy yêu thương thù địch!” Tình yêu đích thực không thể phụ thuộc vào những gì mà người ta nhận được từ kẻ khác. Tình yêu là phải ước muốn điều tốt lành cho kẻ khác bất kể những gì họ đã làm cho tôi. Bởi vì đây là phương cách mà tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

Yêu thương kẻ thù địch. Tôi có khả năng yêu thương thù địch của tôi không?

Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, trong thinh lặng Đấng đang trong giờ lâm chung của mình, Chúa đã yêu thương kẻ thù là kẻ đã giết hại Người.

5.  Lời nguyện kết

Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,

Biết noi theo luật pháp CHÚA TRỜI.

Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,

Hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

(Tv 119:1-2) 

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Date: Time: - Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các …