Home / Event / Lectio Divina: Luca 6:36-38

Lectio Divina: Luca 6:36-38

Date: Thứ Hai 26 Tháng Hai, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay   

                             

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Thiên Chúa công chính và thánh thiện,

Là Cha yêu thương của chúng con,

Chúa đã nâng đỡ chúng con trong tình bằng hữu

Và đã sai Con Một Chúa là Đức Giêsu

Để cùng đi với chúng con chặng đường

Của lòng vâng phục và trung thành.

Lạy Chúa, chúng con thường làm tổn thương tình bằng hữu này,

Chúng con cư xử như thể mình không phải là con cái Chúa.

Xin Ngài hãy nhìn vào dáng vẻ xấu hổ trên mặt chúng con.

Xin Chúa hãy thứ tha cho chúng con, vì chúng con trông cậy vào Chúa.

Xin Chúa hãy nhậm lời cảm tạ của chúng con

Vì Chúa tiếp tục chấp nhận chúng con

Và yêu thương chúng con cho dù chúng con tội lỗi.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

2.  Phúc Âm – Luca 6:36-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

3.  Suy Niệm

Ba câu ngắn gọn của bài Tin Mừng hôm nay (Lc 6:36-38) là phần cuối cùng của một bài giảng vắn tắt của Chúa Giêsu (Lc 6:20-38). Trong phần đầu của bài giảng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ (Lc 6:20) và với người giàu có (Lc 6:24), công bố bốn mối phúc thật cho các môn đệ (Lc 6:20-23) và bốn mối họa cho các người giàu có (Lc 6:20-26). Trong phần thứ hai, Chúa Giêsu nói với tất cả những ai đang lắng nghe (Lc 6:27), đó là, đoàn lũ đông đảo dân chúng, người bệnh tật và nghèo khó, kéo đến từ khắp nơi (Lc 6:17-19). Những lời mà Chúa nói với đám đông dân chúng và với tất cả chúng ta thì đòi hỏi khắt khe và khó khăn: yêu thương kẻ thù (Lc 6:27), không nguyền rủa người ta (Lc 6:28), đưa má bên kia cho kẻ đã vả mặt mình và không phàn nàn nếu có kẻ soán đạt tài sản của chúng ta (Lc 6:29). Làm sao mà lời khuyên nhủ khó khăn này có thể hiểu được? Lời giải thích được đưa ra trong ba câu của bài Tin Mừng hôm nay, từ đó mà chúng rút ra được trọng tâm của Tin Mừng được Chúa Giêsu đem đến.

Lc 6:36: Các con hãy có lòng nhân từ, như Cha các con là Đấng nhân từ. Các Mối Phúc Thật cho các môn đệ (Lc 6:20-23) và mối họa cho những kẻ giàu có (Lc 6:24-26) không thể được giải thích như là một cơ hội cho người nghèo khó trả thù những kẻ giàu có. Chúa Giêsu ra lệnh phải có thái độ trái ngược lại. Người nói: “Hãy yêu thương kẻ thù!” (Lc 6:27). Việc thay đổi hoặc hoán cải mà Chúa Giêsu muốn mang đến trong chúng ta không chỉ đơn thuần là hoán chuyển điều gì đó để đảo ngược hệ thống bởi vì trong cách này không có gì sẽ thay đổi. Người muốn thay đổi hệ thống. Sự đổi mới mà Chúa Giêsu muốn xây dựng xuất phát từ kinh nghiệm mà Người có với Chúa Cha đầy lòng trìu mến, Đấng chấp nhận tất cả mọi người, tốt cũng như xấu, Đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu lẫn người tốt và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính (Mt 5:5, 45). Tình yêu đích thực không phụ thuộc vào mà cũng chẳng có thể phụ thuộc vào những gì tôi nhận lãnh được từ những người khác. Lòng yêu thương là phải ước muốn những điều tốt lành cho người khác bất kể người ấy đã làm gì cho tôi. Bởi vì đây là cách mà tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Người là Đấng đầy lòng nhân từ không chỉ với những người tốt, mà với tất cả mọi người, ngay cả đối với “phường vô ân và quân độc ác” (Lc 6:35). Các môn đệ của Chúa Giêsu phải nên lan tỏa tình yêu nhân từ này.

Lc 6:37-38: Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Những lời cuối cùng lặp lại một cách rõ ràng hơn những gì mà Chúa Giêsu đã nói trước đó: “Những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế” (Lc 6:31; xem Mt 7:12). Nếu bạn không muốn bị xét đoán, thì đừng xét đoán! Nếu bạn không muốn bị kết án, thì đừng kết án. Nếu bạn muốn được tha thứ, thì hãy tha thứ! Nếu bạn muốn nhận được đấu đong hảo hạng, thì hãy dùng đấu hảo hạng này với những người khác! Đừng chờ đợi người khác chủ động, mà bạn phải nắm lấy cơ hội và bắt đầu ngay bây giờ! Và bạn sẽ thấy rằng nó là như thế đó!

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

Mùa Chay là thời điểm chuyển đổi. Việc chuyển đổi nào mà đoạn Tin Mừng hôm nay đang đòi hỏi nơi tôi?

Bạn đã có được lòng nhân từ như Cha Trên Trời là Đấng nhân từ chưa?

5.  Lời nguyện kết

Lạy Chúa Trời, Đấng Cứu Độ chúng con,

Xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ.

Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi,

Vì danh dự của Ngài.

(Tv 79:9)

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

Date: Time: - THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng …