Home / Event / Lectio Divina: Mátthêu 23:1-12

Lectio Divina: Mátthêu 23:1-12

Thứ Ba 2 Tháng Ba, 2021

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay                                 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Chúa muốn chúng con sống bằng đức tin của chúng con

Không quá thiên về như là một tập hợp các luật lệ và quy tắc

Mà là như là một mối tương quan giữa người và người

Với Chúa và với tha nhân.

Lạy Chúa, xin gìn giữ tâm hồn chúng luôn hướng về Chúa,

Để chúng con có thể sống với những gì chúng con tin

Và để cho chúng con có thể bày tỏ tình yêu của chúng con dành cho Chúa

Trong việc phục vụ những người chung quanh chúng con,

Như Chúa Giêsu, Con Chúa, đã làm,

Đấng hằng sống với Chúa và Chúa Thánh Thần

Đến muôn thuở muôn đời.

2.  Phúc Âm – Mátthêu 23:1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật Sĩ và các người Biệt Phái ngồi trên tòa Môisen: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và hãy tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm.

Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người Chỉ Đạo, đó là Đức Kitô.

Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

3.  Suy Niệm

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày lời chỉ trích của Chúa Giêsu đối với các Kinh Sư và người Biệt Phái vào thời đại của Người. Vào lúc bắt đầu công việc truyền giáo của Chúa Giêsu, các Luật Sĩ từ Giêrusalem đã xuống miền Galilêa để quan sát Người (Mc 3:22; 7:1). Bị bối rối bởi lời giảng dạy của Chúa Giêsu, họ đã dựa trên lời vu khống của mình nói rằng Chúa đã bị quỷ ám (Mc 3:22). Trong suốt ba năm, sự nổi tiếng của Chúa Giêsu tăng dần. Và đồng thời, mối mâu thuẫn giữa Chúa và các giới chức tôn giáo cũng tăng theo. Nguồn gốc của sự mâu thuẫn này là cách mà họ đặt mình trước mặt Thiên Chúa. Người Biệt Phái tìm sự an lành cho riêng họ, không ở trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ, mà lại là trong việc tuân giữ nghiêm ngặt Lề Luật. Trước trạng thái tâm lý này, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc thực hành tình yêu thương sẽ khiến cho việc tuân giữ lề luật trở thành tương đối và cho nó ý nghĩa thật sự.

Mt 23:1-3: Nguồn gốc hay căn nguyên của lời chỉ trích: “Họ nói mà họ không làm”. Chúa Giêsu nhìn nhận thẩm quyền của các Kinh Sư và người Biệt Phái. Họ ngồi trên tòa Môisen và giảng dạy lề luật Thiên Chúa, nhưng chính họ lại không tuân giữ những gì họ giảng dạy. Vì thế, Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ: “Vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và hãy tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm!” Đây là lời chỉ trích nặng nề! Ngay lập tức, giống như một tấm gương, Chúa Giêsu cho thấy một số khía cạnh bất nhất của các chức sắc tôn giáo.

Mt 23:4-7: Hãy nhìn vào gương để làm một sự cải đổi đời sống. Chúa Giêsu kêu gọi sự chú ý của các môn đệ về cách cư xử bất nhất của một số Luật Sĩ. Trong việc suy gẫm về sự bất nhất này, tốt hơn hết là chúng ta hãy đừng nghĩ về cách cư xử của người Biệt Phái và các Kinh Sư thời xa xưa, mà hãy nghĩ về cách cư xử của chúng ta và sự bất nhất của chúng ta: Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy để được kính nể; họ ưa chiếm ghế danh dự và ưa được gọi là các luật sĩ. Các Kinh Sư thì ưa đi vào nhà của các bà góa và làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ để nuốt hết tài sản của họ! (Mc 12:40).

Mt 23:8-10: Tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Chúa Giêsu ra lệnh cho chúng ta phải có thái độ trái lại. Thay vì lợi dụng tôn giáo và cộng đồng như là những phương tiện cho việc tự phô trương để có vẻ như là mình quan trọng hơn trước mặt những người khác, Chúa đòi hỏi người ta đừng dùng danh xưng Rabbi hay thầy, hay Thầy Dạy, hay Cha, hay người Chỉ Đạo; chỉ có Thiên Chúa ngự trên trời là Cha, và Chúa Giêsu là Thầy, là người Chỉ Đạo. Tất cả chúng ta đều là anh em. Đây là căn bản của tình huynh đệ xuất phát từ điều tin chắc rằng Thiên Chúa là Cha chúng ta.

Mt 23:11-12: Lời kết luận: người cao trọng nhất phải là người phục vụ. Câu nói này là những gì đặc trưng cho cả giáo lý lẫn cách cư xử của Chúa Giêsu: “Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống” (xem Mc 10:43; Lc 14:11; 18:14).

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

Chúa Giêsu chỉ trích các Luật Sĩ về những điều gì và Chúa khen ngợi họ về những điều gì?

Bạn đã soi gương mình chưa?

5.  Lời nguyện kết

Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta.

Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

(Tv 50:23)

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Error: please reset date. Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để …