Home / Event / Lectio Divina: Mátthêu 7:21, 24-27

Lectio Divina: Mátthêu 7:21, 24-27

Date: Thứ Năm 7 Tháng Mười Hai, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng   

                               

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Chúa của những ai tin tưởng vào Chúa,

Và sống theo Tin Mừng của Con Chúa,

Chúa là đá tảng cho con cậy trông.

Trong các cơn bão và những căng thẳng của đời chúng con,

Nguyện xin cho đức tin của chúng con không bao giờ nao núng,

Xin Chúa ban cho chúng con thêm ơn cam đảm

Để sống như chúng con tin tưởng,

Trước sau như một, một cách triệt để,

Cùng với Con của Chúa, chúng con xin được làm theo ý Chúa,

Và sống trong tình yêu của Chúa bây giờ và muôn đời.

2.  Phúc Âm – Mátthêu 7:21,24-27

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Không phải tất cả những ai nói với Ta:  Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời.  Vậy ai nghe những lời Ta nói đây, và đem ra thực hành thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến, và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá.

Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn!”

3.  Suy Niệm 

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại đoạn kết của Bài Giảng Trên Núi.  Bài Giảng Trên Núi là bài đọc mới về Lề Luật của Thiên Chúa.  Nó bắt đầu với Tám Mối Phúc Thật (Mt 5:1-12) và kết thúc với lời giảng dạy về ngôi nhà được xây trên đá.

  Câu hỏi là làm thế nào để đạt được sự khôn ngoan thật sự.  Cội nguồn của sự khôn ngoan là Lời Chúa đã được diễn đạt trong Lề Luật của Thiên Chúa.  Sự Khôn Ngoan đích thực bao gồm việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa (Lc 11:28).  Nếu chỉ nói: “Lạy Chúa, lạy Chúa” xuông thì chưa đủ!  Điều quan trọng không phải là nói những lời hoa mỹ về Chúa, mà chính là làm theo Ý Chúa Cha, và vì thế, là một mặc khải cho tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong thế gian.

  Những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa, thì giống như người xây nhà trên đá.  Sự bền vững của ngôi nhà không đến tự chính nó, mà là đến từ đất, từ đá.  Tảng đá mang ý nghĩa gì?  Đó là kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong Đức Giêsu (Rm 8:31-39).  Có một số người thực hành Lời Chúa để xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa.  Nhưng tình yêu thì không thể có được bằng mua chuộc, đổi chác, cũng chẳng phải vì chúng ta xứng đáng (Dc 8:7).  Tình yêu của Thiên Chúa được nhận một cách nhưng không.  Chúng ta hãy thực hành Lời Chúa chẳng phải vì để chúng ta xứng đáng với tình yêu, mà là để cảm tạ về tình yêu chúng ta đã nhận được.  Đây là đất vững chắc, là nền đá, mang đến sự an toàn cho căn nhà.  Sự an toàn thực sự đến từ tình yêu bất biến của Thiên Chúa!  Đó là tảng đá nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn và bão táp.

  Thánh Sử kết thúc Bài Giảng Trên Núi (Mt 7:27-28) nói rằng đám đông vẫn còn sửng sốt về lời giảng dạy của Chúa, vì người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các Kinh Sư của họ.”  Kết quả bài giảng của Chúa Giêsu là việc nhận thức quan trọng của dân chúng liên quan đến thành phần lãnh đạo tôn giáo vào thời ấy.  Ngưỡng mộ và biết ơn, người ta đón nhận lời giáo huấn tốt đẹp và đa dạng của Chúa Giêsu.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Tôi có ở trong số những kẻ nói “Lạy Chúa, lạy Chúa” không, hay tôi ở trong số những người thực hành Lời Chúa?

  Tôi tuân giữ Lề Luật Chúa vì để xứng đáng với tình yêu và ơn cứu độ hay tôi tuân giữ Luật Chúa để cảm tạ Chúa vì tình yêu và ơn cứu độ của Người?

5.  Lời nguyện kết

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ!

Lạy Chúa, nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

cho người tiến vào đây nhân danh Chúa

(Tv 118)

Check Also

ANH EM CÁT MINH VIỆT NAM HÂN HOAN MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

Date: Time: - Vào lúc 9h30 sáng ngày 16/07/2023, tại nguyện đường Tu viện Thánh …