Home / Event / Lectio Divina: Mátthêu 8:5-11

Lectio Divina: Mátthêu 8:5-11

Date: Thứ Hai 4 Tháng Mười Hai, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng 

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Cha của tất cả chúng con,

Trong Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,

Chúa mời gọi tất cả mọi người hãy biết và yêu thương Chúa

và sống trong sự bình an bất tận của Chúa.

Xin Chúa hãy ban cho lòng nhiệt thành trong chúng con luôn sống động

để đem ánh sáng chân lý của Chúa,

và sự phong phú của đời sống và tình yêu Chúa cho tất cả mọi người,

không phân biệt chủng tộc màu da, ngôn ngữ hay văn hóa.

Nguyện xin cho tất cả mọi người trên thế gian được biết đến Chúa

là Chúa Cha giàu lòng thương xót của tất cả mọi người

nhờ vào người anh và là Đấng Cứu Độ của chúng con,

là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2.  Phúc Âm – Mátthêu 8:5-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Caphárnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng:  “Lạy Thầy, tên đầy tớ của tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!”  Chúa Giêsu phán bảo ông rằng:  “Tôi sẽ đến chữa nó”.

Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng:  “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh.  Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!”

Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người:  “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel.  Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng:  nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Ábraham, Isaác và Giacóp trong Nước Trời.  Còn con cái Nước Trời sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

3.  Suy Niệm

Bài Tin Mừng hôm nay là một tấm gương phản chiếu.  Nó nhắc nhở chúng ta về những lời chúng ta thưa trong Thánh Lễ vào lúc Hiệp Lễ:  “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”  Chúng ta hãy nhìn vào văn bản này trong sự phản chiếu, nó gợi cho ta những điều sau:

  Người đi tìm Chúa Giêsu là người ngoại giáo, một dân ngoại, một người lính của quân đội La-Mã, kẻ đã thống trị và bóc lột người ta.  Chẳng phải vì lý do tôn giáo cũng chẳng phải vì lòng khát khao Thiên Chúa, mà là vì nhu cầu và sự đau khổ đã thôi thúc ông ta đi tìm Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu không thiên tư ai.  Người không đòi hỏi bất cứ điều kiện đầu tiên nào, Người đón tiếp và lắng nghe lời thỉnh cầu của viên đại đội trưởng La-Mã.

  Câu trả lời của Chúa Giêsu làm ngạc nhiên viên đại đội trưởng, bởi vì nó vượt quá sự mong đợi của ông ta.  Người đại đội trưởng đã không trông mong Chúa Giêsu sẽ đến nhà mình.  Ông ta cảm thấy mình bất xứng:  “Tôi không đáng.”  Điều này có nghĩa rằng ông đã coi Chúa Giêsu là một người rất cao trọng.

  Viên đại đội trưởng tuyên xưng lòng tin của mình vào Chúa Giêsu mà nói rằng:  “Xin Thầy chỉ phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh.”  Ông tin rằng lời của Chúa Giêsu thì có khả năng chữa lành.  Bởi đâu mà ông ta có được niềm tin lớn lao này?  Từ kinh nghiệm của ông là một viên đại đội trưởng!  Bởi vì một khi người đại đội trưởng ra lệnh, thì binh lính phải phục tùng.  Người lính phải tuân lệnh!  Vì thế, ông ta hình dung ra Chúa Giêsu:  Chúa Giêsu chỉ cần phán một lời là đủ, và mọi việc sẽ xảy ra theo như lời của Người.  Ông ta tin rằng lời của Chúa Giêsu bao trùm một quyền lực sáng tạo.

  Chúa Giêsu đã rất ngạc nhiên, kinh ngạc, và ca ngợi lòng tin tưởng của viên đại đội trưởng.  Đức tin không bao gồm việc chấp nhận, lặp đi lặp lại và tô điểm cho một học thuyết, mà là trong việc tin tưởng và phó thác vào lời của Chúa Giêsu.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  • Tôi hãy tự đặt mình vào địa vị của Chúa Giêsu:  Tôi sẽ chấp nhận và lắng nghe những người khác biệt về tôn giáo như thế nào?
  • Tôi hãy tự đặt mình vào địa vị của viên đại đội trưởng:  Kinh nghiệm bản thân nào đã khiến tôi tin tưởng vào Đức Giêsu?

5.  Lời nguyện kết

Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài,

xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ.

Xin cho con được thấy tỏ tường

phần phúc lộc dành cho những người Chúa chọn,

để chúng con được niềm vui dân Chúa

và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài.

(Tv 106)

 

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

Date: Time: - CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 …