Home / Event / Lectio Divina: Luca 10:21-24

Lectio Divina: Luca 10:21-24

Thứ Ba 1 Tháng Mười Hai, 2020

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng 

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Chúa không bao giờ từ bỏ loài người,

Đã không biết bao nhiêu lần

Chúa muốn bắt đầu lại với chúng con.

Chúa đã tỏ cho chúng con thấy trong Đức Giêsu, Con của Chúa,

Mẫu người mà Chúa muốn chúng con được trở nên.

Như khi Chúa Thánh Thần ngự trên Người,

Cũng đổ tràn trên chúng con với cùng một Thần Khí Chúa,

Để cho chúng con có thể nhìn thấy được sứ vụ của mình trong cuộc sống

Với ơn khôn ngoan và hiểu biết của Chúa

Và để cho chúng con có thể có dũng lực

Mà sống như chúng con tin và hy vọng.

Chúng con cầu xin điều này nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2.  Phúc Âm – Luca 10:21-24

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói:  “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ.  Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế.  Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự.  Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!”

Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán:  “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con:  có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà chẳng được nghe.”

3.  Suy Niệm 

Bài Tin Mừng hôm nay mặc khải về chiều sâu của Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguyên nhân cho niềm vui của Người.  Các môn đệ đã đi với sứ vụ rao giảng, và khi các ông trở về, các ông chia sẻ với Chúa Giêsu về niềm vui kinh nghiệm rao giảng của mình (Lc 10:17-21).

  Lý do cho sự vui mừng của Chúa Giêsu là niềm hớn hở của các bạn hữu.  Trong khi lắng nghe kinh nghiệm của các môn đệ và cảm nhận niềm hớn hở của họ, Chúa Giêsu cũng cảm thấy một sự vui mừng khôn xiết.  Lý do cho sự vui mừng của Chúa Giêsu là vì niềm hạnh phúc của kẻ khác.

–  Đó không phải là một sự vui mừng hời hợt.  Nó đến từ Chúa Thánh Thần.  Nguyên do cho sự vui mừng là vì các môn đệ – nam cũng như nữ – đã kinh nghiệm được một điều gì đó về Chúa Giêsu trong khi thi hành sứ vụ rao giảng của họ.

  Chúa Giêsu gọi họ là “những kẻ bé mọn”.  “Những kẻ bé mọn” này là ai?  Họ là bảy mươi hai môn đệ (Lc 10:1) vừa trở về từ chuyến đi rao giảng:  là những người cha hoặc người mẹ trong gia đình, là thanh niên và thanh nữ, là những người có gia đình hoặc còn độc thân, già và trẻ.  Họ không phải là những nhà thông thái.  Họ là những kẻ đơn sơ, không có kiến thức nhiều về khoa học, không được học hành nhiều, nhưng họ hiểu được những gì thuộc về Thiên Chúa tỏ tường hơn những nhà thông thái.

  “Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha muốn thế!”  Một lời nói rất nghiêm túc.  Chúa Cha muốn rằng những kẻ thông thái và khôn ngoan không thông hiểu được những gì thuộc về Nước Trời và, thay vào đó những kẻ bé mọn lại hiểu chúng. Vì thế, nếu những kẻ cao trọng muốn hiểu những gì thuộc về Nước Trời thì họ phải trở thành môn sinh của những kẻ bé mọn!

  Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán:  “Hạnh phúc cho các con!”  Và tại sao họ lại hạnh phúc?  Bởi vì họ được thấy những điều mà các tiên tri muốn xem thấy, mà không thấy.  Và họ đã thấy những gì?  Họ sẽ có thể cảm nhận được hoạt động của Nước Trời trong những việc thông thường của đời sống:  chữa lành kẻ bệnh tật, an ủi kẻ khốn khổ, xua đuổi sự dữ khỏi cuộc sống.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  • Tôi tự đặt mình vào vị trí của dân chúng:  Tôi nhận thấy mình thuộc về nhóm những kẻ bé mọn hay thuộc về nhóm những kẻ thông thái?
  • Tôi tự đặt mình vào vị trí của Chúa Giêsu:  Nguyên do cho sự vui mừng của tôi là gì?  Niềm vui đó hời hợt hay sâu sắc?

5.  Lời nguyện kết

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha,

Vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này,

Nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (trích Lc 10:21)

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Error: please reset date. Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để …