Home / Event / Lectio Divina: Mátthêu 9:27-31

Lectio Divina: Mátthêu 9:27-31

Thứ Sáu 4 Tháng Mười Hai, 2020

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng                                  

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng con,

Trong Đức Giêsu Kitô, Con của Chúa

Chúa mời gọi tất cả mọi người nhận biết và yêu mến Chúa

Và sống trong sự bình an vô tận của Ngài.

Xin ban cho lòng sốt mến tiếp tục sống động trong chúng con

Để mang lại ánh sáng chân lý của Chúa

Và sự phong phú của cuộc sống và tình yêu của Chúa dành cho tất cả mọi người,

Không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hoặc văn hóa.

Nguyện xin cho tất cả mọi người trên thế gian đến để biết về Chúa

Là Cha nhân hậu của tất cả mọi người

Nhờ anh của chúng con và là Đấng Cứu Thế,

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2.  Phúc Âm – Mátthêu 9:27-31

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng:  “Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi.”  Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa.  Chúa Giêsu phán bảo họ:  “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?  Họ thưa:  “Lạy Thầy, có.”  Bấy giờ, Chúa sờ vào mắt họ mà phán:  “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy.”  Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng:  “Coi chừng, đừng cho ai biết.”  Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.

3.  Suy Niệm 

Một lần nữa, bài Tin Mừng hôm nay đặt trước chúng ta cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với sự đau khổ của loài người.  Chúa Giêsu không lùi bước, Người không lẩn tránh.  Chúa chấp nhận người ta và trong việc chấp nhận họ, đầy lòng trìu mến, Người mặc khải tình yêu của Thiên Chúa.

  Có hai người mù chạy theo Chúa Giêsu và kêu lớn tiếng với Người:  “Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi!”  Chúa Giêsu không thích danh hiệu Con vua Đavít cho lắm.  Người chỉ trích việc giảng dạy của các Kinh Sư đã nói rằng Đấng Cứu Thế sẽ là Con vua Đavít:  “Chính vua Đavít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được?” (Mc 12:37).

  Khi tới nhà, Chúa Giêsu hỏi họ:  “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?”  Và họ thưa:  “Lạy Thầy, có!”  Điều để có học thuyết chính xác trong trí óc, và để có đức tin đúng ở trong lòng là hai điều rất khác nhau.  Học thuyết của hai người mù đã không chỉnh lắm, bởi vì họ gọi Chúa Giêsu là Con vua Đavít.  Dù rằng Chúa Giêsu không màng đến việc được gọi với danh hiệu như thế, nhưng điều quan trọng đối với Người là phải có một đức tin chính xác.

  Chúa sờ vào mắt họ và phán:  “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy!”  Ngay lập tức, mắt họ liền mở ra.  Mặc dù trên thực tế, họ không có một học thuyết chính xác, hai người mù đã có một đức tin đúng.  Ngày nay, có nhiều người lại quan tâm về một học thuyết chuẩn mực hơn là về một đức tin đúng.

  Ta không nên quên một chi tiết nhỏ về lòng hiếu khách.  Chúa Giêsu về đến nhà và hai người mù cũng đi theo vào nhà, như thể đây là một việc tự nhiên nhất trên thế giới.  Họ cảm thấy thoải mái trong nhà của Chúa Giêsu và còn ngày nay thì sao?  Một nữ tu đã nói rằng:  “Ngày nay, thế giới đang ở trong tình trạng mà tôi cảm thấy là đầy dẫy mọi nghi ngờ thậm chí đối với cả người nghèo khó!”  Tình huống đã thay đổi rất nhiều từ thời đó cho đến bây giờ!

  Chúa Giêsu truyền cho hai người mù đừng cho ai biết.  Nhưng lời ngăn cấm đã không được tuân theo cho lắm.  Cả hai đã đi và loan truyền Tin Mừng.  Đi loan báo Phúc Âm, hay Tin Mừng, có nghĩa là chia sẻ với những người khác về những việc tốt lành mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc sống của chúng ta.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

–  Trong đời sống của tôi, tôi có một vài Tin Mừng của Chúa để chia sẻ với người khác không?

  Tôi sẽ thiên về điểm nào hơn:  một học thuyết chuẩn mực hay một đức tin đúng?

5.  Lời nguyện kết

Chúa là ánh sáng và là Đấng Cứu Độ con; con còn sợ ai?

Chúa là thành lũy che chở mạng sống con; con còn sợ người nào nữa?

(Tv 27)

 

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Error: please reset date. Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để …