Home / Event / Lectio Divina: Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả

Lectio Divina: Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả

Date: Thứ Hai 24 Tháng Sáu, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Sinh nhật người dọn đường cho Chúa

 

Mt 14:13-21

1. Chúng ta hãy lắng đọng trong cầu nguyện – Statio

Lời cầu nguyện của Đức Hồng Y Mercier với Chúa Thánh Thần

 Lạy Chúa, Đấng đã hướng dẫn những tín hữu Chúa, soi sáng tâm hồn họ với ánh sáng Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con cùng Thần Khí Chúa để chúng con có thể có ước muốn làm điều tốt đẹp và luôn vui hưởng sự ủi an của Người.

Nguyện xin cho sự vinh quang, tôn thờ, tình yêu và ân sủng của Chúa Thánh Thần Đời Đời, Đấng đã đem đến thế gian Đấng Cứu Độ cho linh hồn chúng con.  Và nguyện xin cho sự vinh quang và danh dự của Thánh Tâm Chúa đáng tôn thờ, Đấng đã yêu thương chúng con với một tình yêu vô hạn.  Lạy Đức Chúa Thánh Thần rất yêu dấu của linh hồn con, con yêu mến Chúa.  Xin Chúa hãy soi sáng tâm trí con, dẫn dắt con, yên ủi con và tăng sức mạnh cho con.  Xin hãy tỏ cho con biết con cần phải làm gì. Xin ban cho con chỉ thị của Chúa.  Con nguyện hứa sẽ tuân hành tất cả mọi mệnh lệnh và ý muốn của Chúa trong con.  Con nguyện lãnh nhận lấy tất cả những gì Chúa cho phép xảy đến với con.  Xin chỉ dạy con Thánh Ý của Chúa.  Lạy Đức Chúa Thánh Thần, con suy phục Chúa.

2. Đọc và tìm hiểu lời Chúa – Lectio

Trích Tin Mừng theo thánh Luca (1:57-66,80):  Khi đến ngày sinh, bà Êlisabéth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ.  Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.

Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.

3. Suy gẫm Lời Chúa – Meditatio

3.1  Chìa khóa để dẫn đến bài đọc 

Đoạn Tin Mừng này là một phần của câu chuyện được gọi là thời thơ ấu của Chúa Giêsu.  Trong một cách đặc biệt, đoạn này theo sau đoạn Tin Mừng về chuyến Viếng Thăm bà Êlisabéth “trong nhà ông Giacaria” (Lc 1:40) sau biến cố Truyền Tin của Thiên Thần, sứ giả của sáng tạo mới.

Thật ra, biến cố Truyền Tin mở màn trong một cách mừng vui vì lời hứa của Thiên Chúa với Dân Riêng của Người được thực hiện (Lc 1:26-38).  Niềm vui mừng của thời đại mới, tràn ngập Đức Maria, giờ đây ngập tràn trái tim của bà Êlisabéth.  Bà vui mừng với lời chào của Đức Maria (Lc 1:41).  Mặt khác, Đức Maria “ngợi khen Thiên Chúa” (Lc 1:46) bởi vì Người đã làm những việc tuyệt vời trong bà, cũng giống như Người đã làm những điều kỳ diệu cho Dân Người trong việc cần sự cứu rỗi.

Khái niệm “thời gian tới hồi viên mãn” nhắc nhở chúng ta rằng sự thật này không chỉ nói về bà Êlisabéth sắp đến lúc khai hoa nở nhụy, mà cũng mặc khải điều gì đó về chương trình của Thiên Chúa.  Thật ra, thánh Phaolô cho chúng ta biết rằng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Một Người đến “sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” của Thiên Chúa (Gl 4:4).

Trong Tin Mừng của Chúa Giêsu, thực sự nói về việc thời gian viên mãn, đặc biệt là trong Tin Mừng theo Gioan.  Hai trong số những lần này là lần tại tiệc cưới Cana (Ga 2:1-12) và lần thống khổ trên thập giá nơi Chúa Giêsu thốt lên rằng “mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19:30).  Trong việc thực hiện thời gian viên mãn, Chúa Giêsu mở ra một kỷ nguyên mới của ơn cứu rỗi.  Sự ra đời của Gioan Tẩy Giả mở màn cho kỷ nguyên cứu rỗi này.  Trong thực tế, trước sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, ông đã hân hoan và nhảy mừng trong lòng mẹ, bà Êlisabéth (Lc 1:44).  Sau đó, ông sẽ xác định mình là người bạn của chú rể (Chúa Giêsu) hân hoan và hớn hở bởi vì đám cưới của chú rể với cô dâu, Giáo Hội (Ga 3:29).

Người con trai sẽ không được đặt tên theo cha mình là Giacaria, mà là Gioan.  Giacaria nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không hề quên dân riêng của Người.  Thực tế, tên của ông có nghĩa là “Thiên Chúa ghi nhớ”, bởi vì các lời hứa của Thiên đang được thực hiện.  Sứ vụ tiên tri của Gioan đã cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa.  Đúng ra, ông sẽ được gọi là Giohanan, đó là “Thiên Chúa là Đấng Thương Xót”.  Lòng thương xót này được thể hiện trong chuyến thăm viếng Dân Riêng, một cách chính xác “như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa” (Lc 1:67-70).  Vì vậy, tên gọi cho biết nhiệm vụ của trẻ sắp được sinh ra.  Ông Giacaria sẽ viết tên con trẻ trên một tấm bảng nhỏ để cho mọi người đều thấy và ai nấy đều bỡ ngỡ (Lc 1:63).  Tấm bảng nhỏ này là tiếng vang lại của một dòng chữ khác, được viết bởi quan Philatô để đóng trên cây thập giá của Chúa Giêsu.  Dòng chữ này mặc khải tên sứ vụ của Đấng Chịu Đóng Đinh:  “Giêsu Nagiarét, Vua dân Do Thái” (Ga 19:19).  Dòng chữ này cũng gây nên sự ngưỡng mộ với những ai có mặt tại Giêrusalem vào ngày lễ.

Gioan là kẻ dọn đường cho Chúa Giêsu về mọi thứ.  Đã từ lúc mới sinh và thời thơ ấu của mình, ông chỉ về Chúa Kitô:  “Đứa trẻ này sẽ là ai?”  Ông là “tiếng kêu trong hoang địa” (Ga 1:23), thúc đẩy mọi người để chuẩn bị dọn đường cho Chúa.  Ông không phải là Đấng Cứu Thế (Ga 1:20), ông nói ra điều này với lời rao giảng của mình và hơn hết cả là phong cách sống khổ hạnh của ông trong hoang địa.  Trong khi đó, cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh.  Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel” (Lc 1:80).

3.1.1.  Một vài câu hỏi để hướng dẫn cho sự suy niệm và thực hành của chúng ta:

–  Điều gì đã làm bạn cảm động nhất trong đoạn Tin Mừng và trong phần suy gẫm?

–  Ông Gioan tự nhận mình là bạn của chàng rể.  Theo bạn, hình ảnh này mang ý nghĩa gì?

–  Gioan Tẩy Giả được Giáo Hội luôn xem như là mẫu mực.  Ông là người dọn đường cho Chúa.  Điều này có điểm nào thích hợp với đời sống hằng ngày của chúng ta không?

4. Cầu nguyện:

Chúng ta hãy chúc tụng Chúa cùng với Giacaria (Lc 1:68-79)

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel,

đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa:
sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;
sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước;
Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
và cho ta chẳng còn sợ hãi,
để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

5. Chiêm Niệm:

Chúng ta hãy tôn vinh lòng thương xót và sự tốt lành của Thiên Chúa trong thinh lặng:   

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng.  Amen.

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

Date: Time: - CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 …