Home / Event / Mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu- “Con đường Thơ Ấu Thiêng Liêng”

Mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu- “Con đường Thơ Ấu Thiêng Liêng”

Thứ Ba 1 Tháng Mười, 2019

Time: 01:00-24:00

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Error: please reset date. Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để …