Home / Event / Mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu- “Con đường Thơ Ấu Thiêng Liêng”

Mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu- “Con đường Thơ Ấu Thiêng Liêng”

Thứ Ba 1 Tháng Mười, 2019

Time: 01:00-24:00

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Error: please reset date.Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — …