Home / Event / Mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu- “Con đường Thơ Ấu Thiêng Liêng”

Mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu- “Con đường Thơ Ấu Thiêng Liêng”

Date: Thứ Ba 1 Tháng Mười, 2019
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lịch Phụng Vụ Cát Minh

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Date: Time: - Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các …