Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Lễ Thánh Gia (B)

Chủ Nhật 27 Tháng Mười Hai, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Đấng được mọi người trông ngóng Tiến dâng Chúa Hài Đồng trong Đền Thờ Lc 2:22-40  1.  Lời nguyện mở đầu: Lạy Thiên Chúa, Người là Đấng Tạo Hóa và là Cha của chúng con, Chúa đã muốn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 6 Tháng Mười Hai, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Lời công bố của Gioan Tẩy Giả trong sa mạc Mc 1:1-8 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 29 Tháng Mười Một, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng Thiên Chúa có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào Mc 13:33-37 1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Cha chúng con ở trên trời, lòng chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (B)

Chủ Nhật 25 Tháng Mười Một, 2018 Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Đức Giêsu là Vua Cứu Thế Người đưa chúng ta cùng với Người bước vào vương quốc đời sau Chúng ta lắng nghe sự thật, đứng bên cạnh ngai tòa của Người, Đó là cây thập …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 18 Tháng Mười Một, 2018 Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Bài Giảng Cuối Cùng Mc 13:24-32   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. Xin …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 11 Tháng Mười Một, 2018 Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Chúa Giêsu, các Kinh Sư và bà góa  Cách tính toán khác thường trong Nước Thiên Chúa Mc 12:38-44   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...

Lectio: Chúa Nhật XXXI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 4 Tháng Mười Một, 2018 Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Khi thể diện bề ngoài trả thù yêu thương…  Điều răn trọng nhất: tình yêu Thiên Chúa và tha nhân Mc 12:28-34   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXX Thường Niên (B)

Chủ Nhật 28 Tháng Mười, 2018 Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Chúa Giêsu chữa lành Bartimê, người mù thành Giêricô  Người mù được thấy! Hãy để cho những kẻ nhìn thấy không bị lừa gạt! Mc 10:46-52   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (B)

Chủ Nhật 21 Tháng Mười, 2018 Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Người lãnh đạo phải phục vụ Mc 10:35-45   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa của bình an và tha thứ, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô như một gương mẫu về việc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 14 Tháng Mười, 2018 Lectio Divina | Lectio Divina Năm B | Lịch Phụng Vụ Cát Minh Chúa Giêsu mời gọi người thanh niên giàu có Gấp trăm ở đời này, nhưng với sự ngược đãi! Mc 10:17-30   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin …

Xem thêm ...