Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 20 Tháng Sáu, 2021Lectio Divina Năm BChúa Giêsu dẹp yên sóng bão Chúa Giêsu ngủ trong thuyền chúng tôi  Mc 4:35-41 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Ba Ngôi (B)

Chủ Nhật 30 Tháng Năm, 2021Lectio Divina | Lectio Divina Năm BSự sống lại và sứ vụ “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”    Mt 28:16-20 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (B)

Start date: Chủ Nhật 23 Tháng Năm, 2021End date: Thứ Hai 24 Tháng Năm, 2021Lectio Divina Năm BSự làm chứng của Chúa Thánh Thần Lời chứng của các môn đệ Ga 15:26-27; 16:12-15 Lời nguyện mở đầu Lạy Cha của con, khi nào thì Đấng An Ủi sẽ đến?  Khi nào …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Thăng Thiên (B)

Start date: Chủ Nhật 16 Tháng Năm, 2021End date: Thứ Hai 17 Tháng Năm, 2021Lectio Divina | Lectio Divina Năm B“Đi khắp thế gian; rao giảng Tin Mừng!” Chúa sống ở giữa chúng ta!    Mc 16:15-20   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật VI Phục Sinh (B)

Start date: Chủ Nhật 9 Tháng Năm, 2021End date: Thứ Hai 10 Tháng Năm, 2021Lectio Divina | Lectio Divina Năm BLệnh truyền của Chúa Giêsu Ga 15:9-17 Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, Cha là nguồn mạch sự sống và Cha luôn làm chúng con ngạc nhiên với những món …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Thánh Gia (B)

Chủ Nhật 27 Tháng Mười Hai, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Đấng được mọi người trông ngóng Tiến dâng Chúa Hài Đồng trong Đền Thờ Lc 2:22-40  1.  Lời nguyện mở đầu: Lạy Thiên Chúa, Người là Đấng Tạo Hóa và là Cha của chúng con, Chúa đã muốn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 6 Tháng Mười Hai, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Lời công bố của Gioan Tẩy Giả trong sa mạc Mc 1:1-8 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Vọng (B)

Chủ Nhật 29 Tháng Mười Một, 2020Lectio Divina | Lectio Divina Năm B Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng Thiên Chúa có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào Mc 13:33-37 1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu: Lạy Cha chúng con ở trên trời, lòng chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (B)

Chủ Nhật 21 Tháng Mười Một, 2021 Lectio Divina Năm B Đức Giêsu là Vua Cứu Thế Người đưa chúng ta cùng với Người bước vào vương quốc đời sau Chúng ta lắng nghe sự thật, đứng bên cạnh ngai tòa của Người, Đó là cây thập giá Ga 18:33-37 …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 14 Tháng Mười Một, 2021 Lectio Divina Năm B Bài Giảng Cuối Cùng Mc 13:24-32   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. Xin hãy hướng dẫn tâm …

Xem thêm ...