Home / Event / Lectio Divina: Lễ Chúa Thăng Thiên (B)

Lectio Divina: Lễ Chúa Thăng Thiên (B)

Start date: Chủ Nhật 16 Tháng Năm, 2021

End date: Thứ Hai 17 Tháng Năm, 2021

|

“Đi khắp thế gian; rao giảng Tin Mừng!”

Chúa sống ở giữa chúng ta!   

Mc 16:15-20

 

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.   Trong ánh sáng của Lời Chúa, được viết trong Kinh Thánh, Chúa đã giúp các môn đệ khám phá ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong nỗi đau buồn về bản án và cái chết của mình.  Vì thế, cây thập giá tưởng như là sự kết thúc của mọi niềm hy vọng, đã trở nên nguồn mạch của sự sống và sự sống lại.

Xin hãy tạo trong chúng con sự thinh lặng để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa trong sự Tạo Dựng và trong Kinh Thánh, trong các sự kiện của đời sống hằng ngày và trong những người chung quanh, nhất là những người nghèo khó và đau khổ.  Nguyện xin Lời Chúa hướng dẫn chúng con để, giống như hai môn đệ từ Emmau, chúng con cũng sẽ được hưởng sức mạnh sự phục sinh của Chúa và làm chứng cho những người khác rằng Chúa đang sống hiện hữu giữa chúng con như nguồn mạch của tình anh em, công lý và hòa bình.  Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu, con của Đức Maria, Đấng đã mặc khải cho chúng con về Chúa Cha và đã sai Chúa Thánh Thần đến với chúng con.  Amen.

  1.  Bài Đọc

a)  Chìa khóa dẫn đến bài đọc:

Phần Phụng vụ ngày lễ Thăng Thiên giới thiệu chúng ta cảnh nơi Chúa Giêsu xuất hiện với các môn đệ và trao cho các ông sứ vụ đi khắp thế gian để rao giảng Tin Mừng.  Văn bản của Phúc Âm Máccô (Mc 16:9-20) là đoạn cuối của phần phụ lục của sách Tin Mừng (Mc 16:15-20).  Chúng ta khai triển phần bình giải ngắn gọn để bao gồm toàn bộ phần phụ lục.  Trong khi đọc, chúng ta cần phải chú ý đến điểm sau đây:  “Chúa Giêsu hiện ra với ai, các khía cạnh khác nhau của sứ vụ là gì và những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong cộng đoàn là gì?

b)  Phân đoạn để trợ giúp cho bài đọc:

Mc 16:9–11:  Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Mađalêna.

Mc 16:12–13:  Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ.

Mc 16:14–18:  Chúa Giêsu hiện ra với nhóm mười một môn đệ và ban cho các ông một sứ vụ.

Mc 16:19–20: Chúa Giêsu lên trời trước sự chứng kiến của các môn đệ.

c)  Phúc Âm:

9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mađalêna, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. 10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. 11 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

12 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. 13 Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa.  Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy.  Và Chúa Giêsu phán với các ông: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. 16 Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. 17 Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, 18 cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

19 Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo.  Amen.

  1. Giây phút thinh lặng cầu nguyện

Để Lời Chúa được thấm nhập và soi sáng đời sống chúng ta.

  1. Một vài câu hỏi gợi ý

a)  Điều gì trong đoạn Tin Mừng đã làm bạn hài lòng nhất hay là tạo sự chú ý của bạn nhất?  Tại sao?

b)  Chúa Giêsu chứng tỏ cho ai thấy là Người đang sống và họ đã phản ứng ra sao?

c)  Trong văn bản này, ai là người có khó khăn lớn nhất trong việc tin vào sự sống lại?

d)  Như thánh Phaolô nói:  “Thiên Chúa đã đem chúng ta cùng sống lại với Chúa Kitô… và cho chúng ta một nơi với Người trên trời” (Êp 2:6).  Điều khẳng định này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa Chúa Lên Trời như thế nào?

e)  Các dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa cộng đoàn là gì?  Ý nghĩa của từng dấu hiệu là gì?

f)  Ngày nay, đâu là những dấu hiệu tốt nhất để thuyết phục người ta về sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta?

5.  Chìa khóa dẫn đến bài đọc

Dành cho những ai muốn đào sâu vào trong chủ đề.

i)  Bối cảnh:

 Phần phụ lục của Tin Mừng Máccô cung cấp một bản danh sách các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu (Mc 16:9-12).  Có những danh sách khác nhưng chúng không luôn luôn trùng hợp.  Danh sách mà thánh Phaolô đưa ra trong thư gửi tín hữu Côrintô thì thật là khá khác nhau (1Cr 15:3-8).  Những khác biệt này cho thấy rằng vào lúc ban đầu, các Kitô hữu không phải lo ngại về việc mô tả hay chứng minh về sự sống lại.  Đối với họ, niềm tin vào sự phục sinh rất là sinh động và rõ ràng, không cần phải chứng minh điều đó.  Còn các cộng đoàn, sống và kiên trì trong rất nhiều thử thách và sự bách hại từ đế chế La Mã, là bằng chứng sống về sự thật của sự phục sinh.

ii)  Lời bình giải về đoạn Tin Mừng:

a)  Mc 16:9-11:  Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Mađalêna, nhưng các môn đệ không tin bà.

Chúa Giêsu hiện ra đầu tiên với bà Maria Mađalêna và bà loan báo điều này với các môn đệ.  Để nhập thể vào thế gian, ước muốn của Thiên Chúa phụ thuộc vào tiếng xin vâng của Đức Maria thành Nagiarét (Lc 1:38).  Để được công nhận như Đấng Hằng Sống ở giữa chúng ta, ý muốn của Người phụ thuộc vào lời của bà Maria Mađalêna là kẻ đã được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ ám.

Thánh Máccô nói rằng Chúa Giêsu xuất hiện lần đầu tiên với bà Maria Mađalêna.  Về điều này, ông đồng ý với ba Thánh Sử kia (xem Mt 28:9-10; Ga 20:16; Lc 24:9-11).  Nhưng trên danh sách những lần hiện ra trong Thư gửi tín hữu Côrintô (1Cr 15:3-8), không có lời nào đề cập đến bất kỳ sự xuất hiện nào với những người phụ nữ.  Các Kitô hữu tiên khởi đã thấy khó mà tin được lời chứng của những người phụ nữ.

b)  Mc 16:12-13:  Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ. 

Câu chuyện của Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ khi họ đang trên đường đi về miền quê có thể là một ám chỉ đến việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ từ Emmau là những người khi trở về, chia sẻ kinh nghiệm của họ về sự sống lại với “Nhóm Mười Một và các bạn hữu của họ” (Lc 24:33-34).  Chỉ có ở đây, Máccô khác với Luca bởi vì những người khác không tin vào lời chứng của hai môn đệ này.

c)  Mc 16:14:  Chúa Giêsu quở trách Nhóm Mười Một vì họ cứng lòng tin.

Cuối cùng Chúa Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một môn đệ đang khi các ông dùng bữa và khiển trách các ông bởi vì các ông đã không tin những người đã trông thấy Chúa sống lại.  Đây là lần thứ ba, Máccô nhắc đến sự cứng lòng của các môn đệ không tin vào lời chứng của những người đã được gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh.  Tại sao Máccô lại nhấn mạnh quá nhiều đến việc ngờ vực của các môn đệ?  Có lẽ là để giảng dạy cho hai điều.  Thứ nhất, đức tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh được truyền đạt qua lòng tin của những người làm chứng.  Thứ hai, người ta không cần phải từ bỏ niềm hy vọng khi mà lòng nghi ngờ hoặc bối rối dấy lên trong tim người ấy.  Ngay cả Nhóm Mười Một cũng đã có những hoài nghi!

d)  Mc 16:15-18:  Những phép lạ đi chung với việc loan báo Tin Mừng.

Chúa Giêsu lập tức trao sứ vụ đi rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật.  Điều kiện cho bất cứ ai muốn được cứu rỗi là:  tin tưởng và chịu phép rửa.  Đối với những ai có can đảm tin vào Tin Mừng và chịu phép rửa, Chúa hứa hẹn những phép lạ sau đây:  (1) họ sẽ trừ quỷ, (2) họ sẽ nói được các tiếng lạ, (3) họ sẽ cầm rắn trong tay, (4) nếu họ uống phải chất độc, thì cũng không bị hề hấn gì, (5) họ sẽ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh.  Những phép lạ này vẫn còn xảy ra ngay cả ngày nay.

*  Trừ quỷ:  là để chiến đấu chống lại quyền lực của sự dữ bóp nghẹt sự sống.  Đời sống của nhiều người đã được cải thiện kể từ khi họ gia nhập vào cộng đoàn và đã bắt đầu cuộc sống Tin Mừng về sự hiện diện của Thiên Chúa.  Bằng cách tham gia vào đời sống cộng đoàn, họ xua trừ ma quỷ khỏi cuộc đời họ.

*  Nói được các thứ tiếng lạ:  là bắt đầu thông tri với những người khác theo một phương cách mới.  Thỉnh thoảng chúng ta gặp một người nào đó mà chúng ta chưa hề gặp bao giờ, nhưng lại dường như chúng ta đã quen biết nhau từ lâu rồi.  Điều này bởi vì chúng ta nói cùng một ngôn ngữ của tình yêu thương.

*  Cầm rắn trong tay và khắc phục chất độc:  có rất nhiều thứ mà chất độc sống cùng.  Rất nhiều những chuyện ngôi lê đôi mách đã phá vỡ những mối quan hệ.  Những người sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa có thể khắc phục được điều này và không bị ảnh hưởng bởi chất độc chết người ấy.

*  Chữa lành người bệnh:  bất cứ nơi nào chúng ta có một nhận thức rõ ràng về sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta cũng sẽ tìm thấy sự săn sóc ân cần cho những kẻ bị loại trừ và bị thiệt thòi, đặc biệt là các bệnh nhân.  Điều khiến cho sức khỏe phục hồi hữu hiệu nhất là sự chào đón và ân cần chăm sóc.

e)  Mc 16:19-20:  Qua cộng đoàn, Chúa Giêsu tiếp tục sứ vụ của mình.

Ở miền Palestine, Đức Giêsu đã đón tiếp người nghèo khó và mặc khải cho họ về tình yêu của Chúa Cha, cũng giống như Chúa Giêsu bây giờ tiếp tục hiện diện ở giữa chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta.  Qua chúng ta, Chúa tiếp tục sứ vụ của mình về mặc khải Tin Mừng của tình yêu Thiên Chúa cho người nghèo khó.  Cho đến ngày nay, sự sống lại vẫn xảy ra.  Không một quyền lực trần thế nào có thể vô hiệu hóa được sức mạnh đến từ niềm tin vào sự sống lại (Rm 8:35-38).  Một cộng đoàn muốn chứng kiến sự sống lại phải là một dấu hiệu của sự sống, phải chiến đấu chống lại quyền lực của sự chết.  Để cho thế gian có thể trở thành một nơi của sự sống, cộng đoàn phải tin rằng có đời sau.  Hơn hết cả, nơi mà sự sống người ta đang gặp nguy hiểm bởi vì một hệ thống của sự chết đang áp trị, cộng đoàn phải là một bằng chứng sống động của sự hy vọng để chinh phục thế gian, mà không sợ bất hạnh!

iii)  Những điều biết thêm về Tin Mừng Máccô – những bất ngờ của Thiên Chúa:

Ngay từ khởi đầu, Tin Mừng Máccô đã khẳng định:  “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.  Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15).  Lời yêu cầu ban đầu này về việc hoán cải và đức tin, cho thấy nó là cánh cửa mà qua đó chúng ta có thể gặp gỡ Đức Giêsu và Tin Mừng của Thiên Chúa mà Người đem đến.  Không có con đường nào khác.  Đức tin đòi hỏi niềm tín thác vào Chúa Giêsu, vào Lời của Người, chấp nhận Người vô điều kiện.  Chúng ta được mời gọi không nên tự khép kín trong bất kỳ một danh xưng hay tước hiệu nào, bất cứ học thuyết hay phong tục nào, và giữ cho mình luôn sẵn sàng cho những sự bất ngờ của Thiên Chúa, điều này đòi hỏi một sự thay đổi liên tục.  Các danh xưng và tước hiệu, những học thuyết và phong tục, những tôn sùng và cầu xin thì giống như một tấm thẻ mà chúng ta đeo trước ngực để nhận dạng.  Thẻ này quan trọng bởi vì nó giúp chúng ta và hướng dẫn chúng ta khi cần thiết để gặp được người chúng đang tìm kiếm.  Nhưng khi đã gặp rồi, thì chúng ta không nhìn vào thẻ nữa, mà nhìn vào mặt!  Rất thường, khi chúng ta gặp được người chúng ta tìm kiếm, người ấy lại khác hẳn so với những gì chúng ta tưởng tượng từ trước.  Cuộc gặp gỡ luôn luôn mang lại những bất ngờ!  Cuộc gặp gỡ của chúng ta với Thiên Chúa trong Đức Giêsu còn nhiều bất ngờ hơn nữa.  Trong suốt quyển Tin Mừng của Máccô, có nhiều điều bất ngờ cho các môn đệ và những điều này xảy ở nơi mà các ông không mong đợi nhất:

*  Từ một người ngoại giáo cho Phêrô một bài học bởi vì ông ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong người đang bị đóng đinh (Mc 15:39);

*  Từ người góa phụ nghèo đã dâng cúng tất cả những gì bà có để chia sẻ với những người khác (Mc 12:43-44);

*  Từ một người mù đã làm phiền các môn đệ bằng cách kêu lên và thậm chí không có một tín ngưỡng nhất định (Mc 10:46-52);

*  Từ những kẻ thiệt thòi thấp kém, nhưng là những người tin vào Đức Giêsu (Mc 9:42);

*  Từ những người dùng danh thánh Chúa Giêsu trừ quỷ nhưng không thuộc về “Giáo Hội” (Mc 9:38-40);

*  Từ một người phụ nữ vô danh làm chướng tai gai mắt các môn đệ vì phong cách hành động của cô ta (Mc 14:3-9);

*  Từ một người cha trong gia đình đã phải vác phụ cây thập giá và trở thành người môn đệ mẫu mực (Mc 15:21);

*  Từ ông Giuse xứ Arimathê là người bất chấp mọi nguy hiểm mà xin xác Chúa Giêsu đem đi mai táng (Mc 15;43);

*  Từ những người phụ nữ, vào thời ấy không thể được xem là những chứng nhân chính thức nhưng đã được chọn bởi Chúa Giêsu như những nhân chứng thành thạo về sự phục sinh của Người (Mc 15:40,47; 16:6,9-10).

Nói tóm lại:  Mười hai môn đệ, những người được Chúa Giêsu gọi cách đặc biệt (Mc 3:13-19) và được Chúa sai đi trong một sứ vụ (Mc 6:7-13), đã thất bại.  Phêrô chối Chúa (Mc 14:66-72), Giuđa phản bội Thầy (Mc 14:44-45) và tất cả đã trốn chạy (Mc 14:50).  Nhưng chính thông qua những lỗi phạm của các ông để cho thấy sức mạnh đức tin của những người khác là những kẻ không thuộc về nhóm mười hai đã được chọn.  Cộng đoàn, Giáo Hội, phải nhận thức rõ ràng rằng họ không sở hữu Chúa Giêsu cũng như họ không sở hữu tất cả các tiêu chuẩn hành động của Thiên Chúa ở giữa chúng ta.  Chúa Giêsu không thuộc về chúng ta, nhưng chúng ta, cộng đoàn, Giáo Hội, thuộc về Chúa Giêsu, và Đức Giêsu là Thiên Chúa (1Cr 3:23).  Điều ngạc nhiên lớn nhất hơn hết là sự sống lại!

  1. Thánh Vịnh 27 (26)                                                                                                   

Lòng can đảm sinh ra đức tin

CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào?
CHÚA là thành lũy bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa?

Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi,
ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy,
lại lảo đảo té nhào.

Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì.
Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.

Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền CHÚA tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.

Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn,
Người che chở tôi trong lều thánh,
đem giấu tôi thật kín trong nhà,
đặt an toàn trên tảng đá cao.

Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý,
nhìn quân thù vây bủa chung quanh.
Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện,
lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng,
tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÚA.

Lạy CHÚA, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
xin thương tình đáp lại.
Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan.
Lạy CHÚA, con tìm thánh nhan Ngài,

Xin Ngài đừng ẩn mặt.
Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
chính Ngài là Đấng phù trợ con.
Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.
Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,
thì hãy còn có CHÚA đón nhận con.

Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA,
dẫn con đi trên lối phẳng phiu,
vì có những người đang rình rập.
Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn,
vì lũ chứng gian đứng dậy tố con,
giương bộ mặt hằm hằm sát khí.

Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống!
Hãy cậy trông vào CHÚA, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
Hãy cậy trông vào CHÚA.

  1. Lời Nguyện Kết

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa về Lời Chúa đã giúp chúng con hiểu rõ hơn ý muốn của Chúa Cha.  Nguyện xin Thần Khí Chúa soi sáng các việc làm của chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để thực hành Lời Chúa đã mặc khải cho chúng con.  Nguyện xin cho chúng con, được trở nên giống như Đức Maria, thân mẫu Chúa, không những chỉ lắng nghe mà còn thực hành Lời Chúa.  Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Check Also

ƠN THIÊN TRIỆU và NGUYỆN ƯỚC TRUNG THÀNH

Error: please reset date.ƠN THIÊN TRIỆU và NGUYỆN ƯỚC TRUNG THÀNH Giuse Phan Quang Trí, …