Home / Eventpage 2

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 7 Tháng Mười, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BLiên quan đến việc ly hôn và các trẻ nhỏ Sự bình đẳng giữa vợ chồng Mc 10:1-16   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 30 Tháng Chín, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐón nhận những kẻ bé mọn và bị khinh thường Không ai sở hữu Chúa Giêsu Mc 9:38-43, 47-48   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (B)

Chủ Nhật 23 Tháng Chín, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BNgười lớn nhất trong Nước Trời Mc 9:30-41   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIV Thường Niên (B)

Chủ Nhật 16 Tháng Chín, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BĐi theo Chúa Giêsu như thế nào Chăm sóc các Môn Đệ, chữa lành Người Mù Mc 8:27-35   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 9 Tháng Chín, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BViệc chữa lành người câm điếc Chúa Giêsu ban trả lại cho người ta món quà ngôn luận Mc 7:31-37   1.  Lời nguyện mở đầu   Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXII Thường Niên (B)

Chủ Nhật 2 Tháng Chín, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BCái gì là tinh sạch và cái gì là ô uế Chúa Giêsu đáp ứng ước vọng của người dân:  sống trong bình an với Thiên Chúa Mc 7:1-8, 14-15, 21-23   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung

Thứ Hai 6 Tháng Tám, 2018Lectio Divina | Lectio Divina Năm BViệc biến hình của Chúa Giêsu:  Thập giá thấp thoáng ở xa xa Cuộc Thương Khó dẫn đến vinh quang Mc 9:2-10   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXI Thường Niên (B)

Chủ Nhật 26 Tháng Tám, 2018Lectio Divina Năm BLòng các môn đệ bị thử thách bởi Lời của Chúa. Sự thách thức:  Giữ vững đức tin trong Chúa Cha và Chúa Con hay là thiên về phía tội lỗi. Ga 6:60-69   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Lời Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XX Thường Niên (B)

Chủ Nhật 19 Tháng Tám, 2018Lectio Divina Năm BĐức Giêsu, Bánh Hằng Sống Ga 6:51-58   Chúng ta hãy cầu xin sự hiện diện của Thiên Chúa   Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (B)

Chủ Nhật 3 Tháng Sáu, 2018Lectio Divina Năm BViệc thành lập Bí Tích Thánh Thể Quyền năng tối thượng của tình yêu đến cùng   Mc 14:12-16, 22-26   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh …

Xem thêm ...