Home / Event / Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (B)

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (B)

Date: Chủ Nhật 14 Tháng Mười Một, 2021
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina Năm B

Bài Giảng Cuối Cùng

Mc 13:24-32

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 Lạy Thiên Chúa toàn năng,

Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự.

Xin hãy hướng dẫn tâm trí chúng con biết đập vỡ những phiến đá trong sa mạc,

để cho nước có thể chảy ra hầu làm dịu cơn khát của chúng con.

Nguyện xin cho sự nghèo nàn về cảm xúc của chúng con che phủ chúng con như tấm áo choàng trong bóng tối của đêm đen.

Và xin Chúa hãy mở lòng trí chúng con để chúng con có thể nghe được tiếng vang vọng của sự im lặng cho đến lúc bình minh,

Xin hãy ấp ủ chúng con trong ánh sáng của buổi rạng đông,

Xin hãy mang đến cho chúng con,

Với than hồng từ lửa của những người chăn chiên của Đấng Tuyệt Đối

Là những người canh thức cho chúng con được gần với Thầy Chí Thánh, hương vị của kỷ niệm thánh.

2.  Bài Đọc

a)  Tin Mừng:

24 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, 25 ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. 26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. 27 Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất.

28 Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. 29 Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. 30 Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi.

32 “Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi”.

b)  Giây phút thinh lặng cầu nguyện:

Hãy để cho Lời Chúa vang vọng ở trong lòng chúng ta.

3.  Suy Gẫm

a)  Một vài câu hỏi gợi ý:

–  Sau cảnh khốn cực.  Đời sống mang những dấu hiệu của sự lao động, dấu ấn của cái chết cưu mang một đời sống mới.  Chúng ta có thể nào được kể trong số những người được tụ tập lại từ bốn phương không?

–  Con Người ngự đến trên đám mây:  Liệu chúng ta sẽ có khả năng ngước mắt mình khỏi những điều khốn khổ của chúng ta để nhìn thấy Người xuất hiện nơi chân trời câu chuyện của chúng ta không?

–  Học hỏi từ cây vả:  Chúng ta có rất nhiều điều để học hỏi và chúng ta không cần phải tìm kiếm đâu xa.  Thiên nhiên là quyển sách đầu tiên của Thiên Chúa.  Liệu chúng ta có sẵn sàng đọc hết tất cả các trang của nó không hay là chúng sẽ xé bỏ chúng vì nghĩ rằng chúng ta sở hữu chúng?

–  Trời đất sẽ qua đi, chỉ có Lời Chúa là tồn tại muôn đời.  Bao nhiêu là những lời vô ích, những giấc mơ và thú vui vô vị lãng phí thời gian mang đi tất cả mọi thứ mà rồi cũng kết thúc!  Liệu tảng đá mà chúng ta xây dựng đời sống của mình có phải là tảng đá của Lời Chúa hằng sống không?

–  Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được:  chúng ta không được biết.  Chỉ có mình Chúa Cha biết thôi.  Chúng ta có mở lòng để tín thác niềm tin tưởng của mình vào Ngài không? 

b)  Chìa khóa dẫn đến bài Tin Mừng:

 Sự thay đổi tuyệt vời của vũ trụ được mô tả bởi thánhMáccô nằm giữa ẩn dụ và thực tế và lời công bố về thời điểm tận thế sắp xảy ra như là lời giới thiệu về một thế giới vô cùng mới mẻ.  Con Người ngự đến trên đám mây mở ra cho nhân loại một chiều kích thiên đàng.  Người không phải là một vị phán quan không nhân nhượng, mà là một Đấng Cứu Thế uy quyền xuất hiện trong sự vinh quang Thiên Chúa để quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn, để họ được chia sẻ cuộc sống đời đời trong ân sủng nước trời.  Máccô không đề cập đến sự phán xét, lời đe dọa hay bản án… để mang lại hy vọng và làm tăng lòng kỳ vọng, ông công bố về chiến thắng sau cùng.

 Các câu 24-25:  Sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ tối tăm… một thực tế mới tương phản với cảnh đại nạn.  Thánh sử nghĩ rằng việc Chúa tái giáng lâm thì rất gần, dù rằng giờ khắc của giờ Chúa đến thì không chắc chắn.  Việc xáo trộn vũ trụ được mô tả trong những từ ngữ đặc trưng của ngôn ngữ khải huyền, trong một hình thức ước lệ và chính xác: bốn nguyên tố được sắp thành từng đôi một song song.  Tham khảo đến sách tiên tri Isaia chương 13:10 thì thật rõ ràng khi Người nói về mặt trời và mặt trăng bị tối tăm và chương 34:4 khi Người nói về các sức mạnh trên trời bị lay chuyển.

Câu 26: Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang.  Đây là tột đỉnh của luận đề cánh chung của Máccô.  Thời gian mong đợi đã mãn, đây là thời gian để khôi phục lại tất cả mọi thứ trong Đức Kitô.  Sự kết thúc của thế gian thì không có gì hơn là lời hứa về sự tái giáng lâm của Con Người được thấy trước trong sách Đanien 7:13.  Đám mây chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng trong tất cả các lần mặc khải của Người đều dùng đám mây để đi xuống thế gian.  Các đặc tính của Thiên Chúa tối cao, quyền năng và vinh quang, được đề cập đến bởi Chúa Giêsu trước Công Nghị (14:62), không phải là mối đe dọa cho nhân loại, mà là lời tuyên bố long trọng của phẩm giá Đấng Mêssia vượt qua nhân tính của Đức Kitô.

Câu 27:  Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho tới tận cùng trái đất.  Bằng vào hành động đầu tiên này của Con Người, ý nghĩa của việc tái giáng lâm thực sự đã được làm cho rõ ràng:  ơn cứu độ cánh chung của dân Thiên Chúa lan rộng khắp tận cùng thế giới.  Tất cả những kẻ được tuyển chọn sẽ được quy tụ.  Không một ai bị lãng quên.  Không có lời đề cập đến sự trừng phạt các kẻ thù nghịch, cũng không nói đến những thảm họa trừng phạt, mà chỉ nói về sự thống nhất.  Đó sẽ là nơi duy nhất bởi vì từ tận cùng trái đất đến tận cùng thiên đàng các thiên thần sẽ quy tụ mọi người chung quanh Đức Kitô.  Điều này, thực sự là một cuộc gặp gỡ vinh quang.

Câu 28:  Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này:  Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến.  Dụ ngôn cây vả cho thấy sự chắc chắn và gần kề của các sự kiện được công bố, đặc biệt là sự xuất hiện của Con Người, được miêu tả trước trong cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại sắp xảy ra.  Điều bắt buộc được nói cho những người lắng nghe:  Hãy tìm hiểu!  Cho thấy ý nghĩa tiềm ẩn trong sự so sánh:  đó là lời mời gọi để thấm nhập sâu xa vào ý nghĩa Lời của Chúa Giêsu để hiểu được chương trình của Thiên Chúa dành cho thế gian.  Khi cây vả rụng lá vào cuối mùa thu, chậm trễ hơn so với các cây khác, thậm chí qua khỏi mùa xuân, nó lại loan báo sự xuất hiện của mùa hè.

Câu 29:  Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi.  Loài người có thể biết kế hoạch của Thiên Chúa từ các sự kiện xảy ra.  Những điều mà phải xảy ra là gì?  Máccô đã nói về sự tàn phá đáng tởm kinh hồn trong câu 14.  Đó là dấu hiệu, dấu hiệu của sự kết thúc là việc tái giáng lâm, sự xuất hiện của Con Người.  Những điều đó là sự khởi đầu các tai ương sẽ đem đến cho nhân loại một sự ra đời mới, bởi vì Người rất gần, ở ngoài cửa rồi.

Câu 30:  Thầy bảo thật các con: thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến.  Nhiều giả thuyết đã được đưa ra liên quan đến ý nghĩa của thế hệ này.  Đó là lời diễn đạt Kitô giáo hơn là lời khẳng định về trình tự thời gian.  Giáo Hội sơ khai tiếp tục khẳng định sự không chắc chắn về thời điểm chính xác, dù rằng nó nắm chặt vào niềm hy vọng rằng Chúa sẽ đến nay mai.  Mọi tín hữu, bất kỳ tuổi tác, khi đọc đến đoạn Tin Mừng này, có thể nghĩ rằng mình là một phần tử của thế hệ này.

Câu 31:  Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi.  Chắc chắn rằng những lời của Chúa sẽ không bao giờ qua đi, thêm lòng tự tin cho những ai suy niệm về sự suy tàn của thế gian và những việc về thế gian.  Xây dựng trên Lời Chúa có nghĩa là sự tàn phá đáng tởm kinh hồn sẽ không kéo dài và mặt trời, mặt trăng và các tinh tú sẽ không mất đi vẻ huy hoàng của chúng.  Thời khắc hiện tại của Thiên Chúa trở thành cách duy nhất cho loài người tiến tới bản thể riêng của họ, bởi vì nếu trong lời nói của họ hiện tại không bao giờ trở thành quá khứ, thì họ không cần phải sợ cái chết.

Câu 32:  Nhưng về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi.  Tận thế thì chắc chắn, nhưng sự hiểu biết khi nào nó sẽ xảy đến thì được dành riêng cho Chúa Cha.  Chúa Giêsu không bao giờ nói chính xác về vấn đề này.  Vì vậy, bất cứ ai giả vờ có một số lời giảng dạy giả định của mình, người ấy đang nói dối.  Tận thế là một trong những bí mật không thể thăm dò được vì đó thuộc về Chúa Cha.  Sứ vụ của Chúa Con là thiết lập nước trời, không phải là mặc khải về sự ứng nghiệm lịch sử nhân loại.  Do đó, Chúa Giêsu chia sẻ sâu xa trong tình trạng loài người chúng ta.  Thông qua việc tự nguyện hiến thân của mình, Người thậm chí còn vâng phục với khả năng không biết về ngày nào hoặc giờ nào của việc tận thế.

c)  Suy niệm:                                                                                                              

Khổ đau gian truân giống như lương thực hằng ngày trong đời sống con người và nó là dấu hiệu của sự xuất hiện của Con Thiên Chúa.  Một cuộc sống cưu mang với một khuôn mặt mới, không thể không biết đến sự đau đớn của việc sinh nở.  Con cái của Đấng Tối Cao, phân tán đến tận cùng trái đất, cách xa nhau, sẽ được tề tựu từ khắp bốn phương trời bởi thần khí Thiên Chúa thổi trên trái đất.  Con Người ngự đến tên đám mây khi mà mắt chúng ta nhìn chăm chăm trên đất, trên những công trình bé bỏng của chúng ta, lẫn lộn giữa những giọt nước mắt của ảo tưởng và của thất bại.  Nếu chúng ta có thể ngước mắt khỏi những điều khốn khổ của chúng ta để nhìn thấy Người ngự đến từ chân trời của lịch sử chúng ta, thì cuộc sống chúng ta sẽ được tràn đầy ánh sáng và chúng ta sẽ tìm hiểu để đọc tác phẩm của Người trong cát về những suy tưởng và ý muốn của chúng ta, về những thất bại và ước mơ, về các thái độ và sự học hỏi của chúng ta.  Nếu chúng ta có can đảm để lật qua các trang của đời sống thường nhật và ở đó nhặt nhạnh những hạt giống vương vãi trong các luống cày của con người chúng ta, thì tâm hồn chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an.  Sau đó, những lời hão huyền, thú vui phù phiếm hoang phí thời gian, sẽ chỉ là quên lãng bởi vì tảng đá mà trên đó chúng ta sẽ xây dựng sẽ là tảng đá Lời của Thiên Chúa hằng sống.  Nếu không ai biết ngày nào hoặc giờ nào, thì đó không phải là việc để cho chúng ta suy đoán.  Chúa Cha biết và chúng ta tin cậy nơi Người.

4.  Cầu Nguyện

Sách Khôn Ngoan 9:1-6, 9-11

Lạy Thượng Đế của bậc tổ tiên,
lạy Đức Chúa từ bi lân tuất,
Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật,
dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người,
để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên,
và sống sao cho thánh thiện công chính
mà chỉ huy cả vũ trụ này,
cùng được một tâm hồn ngay thẳng
mà phân biệt phải trái.
Xin rộng ban cho con
Đức Khôn Ngoan hằng ngự bên toà Chúa.
Xin đừng đuổi con đi mà chẳng nhận làm con.
Vì thân này là tôi tớ, con của nữ tỳ Ngài,
số phận mỏng manh, cuộc đời vắn vỏi,
việc pháp đình lề luật, con bé bỏng hiểu chi!
Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa
mà chẳng có Đức Khôn Ngoan của Ngài,
thì cũng kể bằng không không vậy.

Đức Khôn Ngoan ở kề bên Chúa,
biết những việc Chúa làm,
hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ,
biết rõ những gì đẹp mắt Chúa
và phù hợp với huấn lệnh của Ngài.
Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự,
xin gửi Đức Khôn Ngoan Ngài tới,
xin phái đến từ toà cao vinh hiển,
để phù trì và đồng lao cộng khổ với con,
cho con biết điều đẹp ý Chúa.
Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả,
sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm,
lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con.

5. Chiêm Niệm

Lạy Chúa, con nhìn lên nhánh cây mong manh của cây vả đó là đời sống của con và con chờ đợi.  Như bóng tối của ban đêm kéo dài dọc theo lối con đi, con nghĩ lại về những lời của Chúa.  Tâm hồn con tràn ngập sự bình an xiết bao khi ý nghĩ của con ở trong Chúa!  Trong thời gian của Chúa, sự mong đợi của con về Chúa sẽ được viên mãn.  Trong thời gian của con, những kỳ vọng của Chúa về con sẽ được hoàn thành.  Thời gian mầu nhiệm thay, quá khứ, tương lai và hiện tại muôn đời!  Những con sóng của hôm nay vượt trên kinh nghiệm đốt cháy của sự hiện diện của Chúa và nhắc nhở con về trò chơi trên cát rằng luôn bị xóa sạch đi bởi sóng biển.  Thế nhưng, con lại hạnh phúc.  Hạnh phúc vì con chẳng là gì, hạnh phúc với cát biển sẽ không tồn tại, bởi vì một lần nữa Lời Chúa tiếp tục được viết.  Chúng con muốn thời gian ngưng đọng, viết và nói, đạt được các công trình của tình yêu có hương thơm của con linh dương ngoan ngoãn đứng yên, có âm thanh của những tiếng nói không có hình dáng rõ rệt là căn bản cho đời sống hằng ngày, hương vị của sự trả thù đẫm máu về một cái ôm trả lại… các công trình không bền vững ngoại trừ ở trong tim của Thiên Chúa và trong tưởng nhớ về người sống là những người nhạy cảm với sự bay bổng của chim bồ câu trong thiên đàng về sự tồn tại của họ.  Tình yêu dịu dàng của linh hồn con, xin cho con mỗi ngày có thể ngước nhìn đám mây và được đốt cháy bởi nỗi mong chờ sự trở lại của Chúa.  Amen.

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

Date: Time: - TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con …