Home / Tag Archives: Gương Chúa Giêsu

Tag Archives: Gương Chúa Giêsu

Ngày thứ hai mươi lăm (25): CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 25 / NGÀY CUỐI CÙNG CỦA MÙA VỌNG— TUẦN IV, MÙA VỌNG Chương 25 CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG Phải cố gắng luôn Bạn hãy chu đáo và thành tâm trong việc phụng thờ Chúa và năng tự …

Xem thêm ...

Ngày thứ hai mươi bốn (24): NGÀY CÔNG PHÁN (Phán xét chung)

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 24 — TUẦN IV, MÙA VỌNG Chương 24 NGÀY CÔNG PHÁN (Phán xét chung) Tài phán chí công Trong mọi lúc, Bạn hãy nhớ luôn đến chung cánh của Bạn và hãy tưởng tượng như Bạn đang …

Xem thêm ...

Ngày thứ hai mươi ba (23): SUY GẪM CÁI CHẾT

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 23 — TUẦN IV, MÙA VỌNG Chương 23 SUY GẪM CÁI CHẾT Sẵn sàng luôn Bạn chả còn sống bao lâu nữa: hãy xem mình đã sẵn sàng chưa? Con người hôm nay còn sống, mai đã …

Xem thêm ...

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — TUẦN IV, MÙA VỌNG Chương 22 NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI   Những thử thách Dầu ở đâu, dầu quay hướng nào, Bạn cũng vẫn thấy khổ, bao lâu Bạn không biết hướng nhìn về …

Xem thêm ...

Ngày thứ hai mươi mốt (21): LÒNG THỐNG HỐI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 21 — TUẦN III, MÙA VỌNG Chương 21 LÒNG THỐNG HỐI Thực trạng con người Muốn tiến đức, bạn hãy giữ lòng kính sợ Chúa và đừng tự do phóng túng quá! Hãy siết ngũ quan vào …

Xem thêm ...

Ngày thứ hai mươi (20): TÌM THANH VẮNG VÀ THẦM LẶNG

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 20 — TUẦN III, MÙA VỌNG Chương 20 TÌM THANH VẮNG VÀ THẦM LẶNG   Tinh thần khuất tịch Bạn hãy tìm giờ rảnh để lo việc riêng và hãy suy đến ơn Chúa luôn: Hãy bỏ …

Xem thêm ...

Ngày thứ mười chín (19): CÔNG VIỆC CỦA MỘT TU SĨ

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 19 — TUẦN III, MÙA VỌNG Chương 19 CÔNG VIỆC MỘT TU SĨ Tinh thần tu sĩ Đời sống một tu sĩ tốt, phải tô điểm bằng mọi nhân đức, sao cho tinh thần bên trong, ăn …

Xem thêm ...

Ngày thứ mười tám (18): GƯƠNG THÁNH HIẾN

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 18 — TUẦN III, MÙA VỌNG Chương 18 GƯƠNG THÁNH HIẾN Đời sống phục tùng Bạn hãy để trước mắt gương linh hoạt của các Thánh Giáo Phụ. Các Ngài là mô phạm một đời sống trọn …

Xem thêm ...

Ngày thứ mười bảy (17): ĐỜI SỐNG TU TRÌ

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 17 — TUẦN III, MÙA VỌNG Chương 17 ĐỜI SỐNG TU TRÌ Phải có tinh thần hy sinh Hãy tập quen thắng mình trong mọi trường hợp, nếu Bạn muốn sống bình an và hợp nhất với …

Xem thêm ...

Ngày thứ mười sáu (16): MỘT NHỊN CHÍN LÀNH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 16 — TUẦN III, MÙA VỌNG Chương 16 MỘT NHỊN CHÍN LÀNH Nhịn là tinh khôn Cái gì trong bạn, hay trong người khác mà Bạn không sửa được. Bạn hãy nhẫn nhục chịu đựng, cho đến …

Xem thêm ...