Home / Timeline Stories / 1516 Cải Tổ Monte Oliveto

1516 Cải Tổ Monte Oliveto

Đồng thời với cải tổ Albi là việc thành lập đan viện Monte Oliveto gần Genova. Đôi khi được biết đến là “Cải tổ Monte Oliveto.” Đây đơn giản chỉ là một tu viện tự trị của Dòng. Người sáng lập là Flugh Marengo, thuộc Tu Đoàn Mantua, năm 1516 ông có ước mơ xây dựng một đan viện theo lối sống nguyên thủy của dòng Cát Minh. Bị Tu Đoàn Mantua bác bỏ, ông đã ra riêng và thành lập một Đan Viện giữa rừng. Cùng năm đó, ông được Đức Giáo hoàng chấp thuận cho việc cải tổ này và đan viện này cũng không bị phụ thuộc vào bề trên tổng quyền.

Các phong trào cải tổ nhằm làm sống lại và đổi mới Dòng Cát Minh để đáp ứng với bối cảnh tôn giáo đang thay đổi vào cuối thế kỷ 15.

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng Kính Cha Chánh …