Home / Event / Lectio Divina: Gioan 14:1-6

Lectio Divina: Gioan 14:1-6

Date: Thứ Sáu 26 Tháng Tư, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Sáu – Tuần IV Mùa Phục Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Con Chúa là Đức Giêsu Kitô đối với chúng con

Là con đường đưa chúng con đến với Chúa và với nhau,

Là sự thật về Tin Mừng của tình yêu thương và hy vọng,

Là sự sống mà Người đã dâng hiến để cho đi.

Xin giúp chúng con thấy con đường đến với Người

Và đi theo con đường của Người để đến với anh em,

Để nói lên sự thật đáng khích lệ và đáng tin cậy,

Để cho đi sự sống bằng cách chia sẻ hạnh phúc

Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 14:1-6 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”.

Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?”

Chúa Giêsu đáp: “Thầy là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

3.  Suy Niệm

–  Năm chương này của sách Tin Mừng Gioan (các chương 13 đến chương 17) là một ví dụ tuyệt vời về cách các cộng đoàn của Người Môn Đệ Chúa Yêu tại Tiểu Á, vào cuối thế kỷ thứ nhất, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ, giảng dạy giáo lý.  Ví dụ, trong chương 14, các câu hỏi của ba môn đệ, ông Tôma (Ga 14:5), Philípphê (Ga 14:8), và Giuđa Tađêô (Ga 14:22) cũng là những thắc mắc và vấn đề của cộng đoàn.  Vì thế, câu trả lời của Chúa Giêsu cho ba ông giống như một tấm gương mà trong đó các cộng đoàn tìm thấy câu trả lời cho những nghi ngờ và khó khăn của họ.  Để hiểu cặn kẽ hơn về hoàn cảnh mà việc giảng dạy giáo lý được thực hiện, chúng ta có thể làm những gì sau đó.  Trong khi đọc và sau khi đọc bài Tin Mừng, tốt hơn là hãy nhắm mắt lại và mường tượng rằng chúng ta đang ở trong phòng với các môn đệ, tham gia vào cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu.  Trong khi chúng ta lắng nghe, cần phải chú ý đến cách mà Chúa Giêsu chuẩn bị cho các bạn hữu của Người sự chia ly và mặc khải cho họ tình bạn của Người, thông tri với các ông sự bảo vệ và hỗ trợ. 

–  Ga 14:1-2:  Lòng các con đừng xao xuyến.   Bài Tin Mừng bắt đầu bằng một lời cổ vũ:  “Lòng các con đừng xao xuyến!”  Và ngay lập tức Người nói thêm:  “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở!”  Sự quả quyết trong những lời cổ vũ liên tục giúp khắc phục được sự bối rối và khác biệt là một dấu hiệu cho thấy có nhiều sự khác biệt và tranh cãi giữa các cộng đoàn.  Người ta có thể nói với người khác:  “Cách sống đức tin của chúng tôi thì tốt đẹp hơn cách của các người.  Chúng tôi được cứu rỗi!  Các người sống trong sai lầm:  Nếu các người muốn lên thiên đàng, thì các người phải tự hoán cải và sống như chúng tôi đây!”  Chúa Giêsu nói rằng:  “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở!”  Không nhất thiết là mọi người phải nghĩ theo cùng một cách.  Điều quan trọng là tất cả mọi người đều đón nhận Chúa Giêsu, sự mặc khải của Chúa Cha và vì tình yêu dành cho Người, họ có thái độ hiểu biết, phục vụ và yêu thương.  Yêu thương và phục vụ là điều căn bản hiệp nhất các viên gạch rời rạc và giúp cho các cộng đoàn đa dạng trở thành Giáo Hội của tình anh chị em.

  Ga 14:3-4:  Lời từ biệt của Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu nói rằng Người đi để dọn chỗ và sau đó Người sẽ trở lại để đưa chúng ta nhà Cha.  Chúa muốn chúng ta ở cùng với Người mãi mãi.  Sự trở lại mà Chúa Giêsu nói đến là sự xuất hiện của Chúa Thánh Linh mà Người sai đến và hoạt động trong chúng ta, theo cách mà chúng ta có thể sống như Người đã sống (Ga 14:16-17,26; 16:13-14).  Chúa Giêsu kết thúc bằng câu nói:  “Và Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi!”  Bất cứ ai biết Chúa Giêsu đều biết đường, bởi vì con đường là cuộc sống mà Người đã sống và dẫn đưa Người qua cái chết để đến cùng với Chúa Cha.

–  Ga 14:5-6:  Ông Tôma hỏi đâu là đường.   Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?”  Chúa Giêsu đáp: “Thầy là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy“.  Ba chữ quan trọng. Không có đường thì chúng ta không thể đi.  Không có sự thật thì ta không thể có sự chọn lựa đúng đắn.  Không có sự sống, thì chỉ có chết!  Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa.  Người là Đường, vì “không ai có thể đến với Cha mà không qua Thầy”.  Và Chúa là cổng để cho chiên ra vào (Ga 10:9).  Chúa Giêsu là sự thật, vì nhìn vào Người, chúng ta trông thấy hình ảnh của Chúa Cha.  “Bất cứ ai biết Ta là biết Cha!”  Chúa Giêsu là sự sống, vì bước theo như Chúa Giêsu chúng ta sẽ được kết hợp với Chúa Cha và chúng ta sẽ có sự sống trong mình!

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

  Bạn nhớ đến buổi gặp gỡ đẹp đẽ nào trong quá khứ, những cuộc gặp gỡ đã cho bạn sức mạnh để tiếp tục tiến tới?

 Chúa Giêsu nói rằng:  “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”.  Lời khẳng định này có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay?

5.  Lời nguyện kết

Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,

Vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,

Nhờ cánh tay chí thánh của Người.

(Tv 98:1)

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Date: Time: - Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các …