Home / Event / Lectio Divina: Gioan 14:21-26

Lectio Divina: Gioan 14:21-26

Date: Thứ Hai 29 Tháng Tư, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Hai – Tuần V Mùa Phục Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, là Chúa Cha yêu thương,

Chúng con tìm kiếm sự hiện diện của Chúa

Trong đền thờ thiên nhiên

Và trong các nhà thờ được xây dựng bởi bàn tay chúng con,

Và Chúa ở đó với Dân Chúa

Nhưng hơn hết cả, Chúa đã xây đền thờ của Chúa

Ngay trong trái tim của chúng con.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con, con mắt đức tin và tình yêu

Để nhận ra rằng Chúa đang sống trong chúng con

Cùng với Con Chúa và Chúa Thánh Thần,

Nếu chúng con tuân giữ Lời của Chúa Giêsu Kitô

Con Chúa và là Chúa của chúng con đến muôn đời.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 14:21-26 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”.

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariốt, thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

3.  Suy Niệm

–  Như chúng ta đã nói lúc đầu, chương 14 của sách Tin Mừng Gioan là một ví dụ tuyệt vời về cách giảng dạy giáo lý được thực hiện trong các cộng đoàn tại Tiểu Á, vào cuối thế kỷ thứ nhất.  Thông qua các câu hỏi của các môn đệ và câu trả lời của Chúa Giêsu, các Kitô hữu đã hình thành lương tâm của họ và tìm ra một hướng đi cho những vấn nạn của họ.  Trong chương 14, chúng ta thấy câu hỏi của ông Tôma và câu trả lời của Chúa Giêsu (Ga 14:5-7), câu hỏi của ông Philípphê và câu trả lời của Chúa Giêsu (Ga 14:8-21), và câu hỏi của ông Giuđa và câu trả lời của Chúa Giêsu (Ga 12:22-26).  Câu cuối cùng của câu trả lời của Chúa Giêsu cho ông Philípphê (Ga 14:21) tạo thành câu đầu tiên cho bài Tin Mừng hôm nay.

–  Ga 14:21:  Thầy sẽ yêu mến người ấy và tỏ mình ra cho người ấy.   Câu Tin Mừng này trình bày lời tóm tắt về câu trả lời của Chúa Giêsu cho ông Philípphê.  Ông Philípphê đã nói rằng:  “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện!” (Ga 14:8).  Ông Môisen đã hỏi Thiên Chúa:  “Xin Ngài thương cho con được thấy vinh quang của Ngài!” (Xh 33:18).  Thiên Chúa trả lời:  “Ngươi không thể xem thấy tôn nhan Ta, vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống” (Xh 33:20).  Chúa Cha không thể được hiển thị.  Thiên Chúa ngự trong ánh sáng siêu phàm (1Tm 6:16). “Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ” (1Ga 4:12).  Nhưng sự hiện diện của Chúa Cha có thể được trải nghiệm qua kinh nghiệm của tình yêu.  Trong Thư Thứ Nhất, thánh Gioan viết rằng: “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu”.  Chúa Giêsu nói với ông Philípphê rằng:  “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến.  Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”  Một người tuân giữ giới răn của Chúa Giêsu, đó là giới răn yêu thương tha nhân (Ga 15:17), là người ấy bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu.  Và ai yêu mến Chúa Giêsu, thì sẽ được Chúa Cha yêu mến và chắc chắn Chúa Cha sẽ tỏ mình cho người ấy.  Khi trả lời ông Giuđa, Chúa Giêsu sẽ cho biết biểu hiện này của Chúa Cha sẽ xảy ra như thế nào trong đời sống của chúng ta.  

  Ga 14:22:  Câu hỏi của ông Giuđa cũng là thắc mắc chung của tất cả mọi người.  Ông Giuđa thưa cùng Chúa:  “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?”  Câu hỏi này của ông Giuđa phản ảnh một vấn đề có thật đến ngay cả ngày nay.  Thỉnh thoảng, trong số chúng ta, các Kitô hữu, nảy sinh ý tưởng là mình cao cả hơn những người khác và được Thiên Chúa yêu thương hơn những người khác.  Chúng ta có quy cho Thiên Chúa rằng có sự phân biệt giữa người nọ với người kia không?

–  Ga 14:23-24:  Câu trả lời của Chúa Giêsu.   Câu trả lời của Chúa Giêsu thì đơn giản và sâu sắc.  Chúa nhắc lại những gì Người vừa nói với ông Philípphê.  Vấn đề không phải là nếu chúng ta, là các Kitô hữu, được Thiên Chúa yêu thương hơn những người khác, hay là những người khác bị Thiên Chúa coi thường.  Đây không phải tiêu chuẩn để được sự ưu ái của Chúa Cha.  Tiêu chuẩn cho sự ưu ái của Chúa Cha luôn giống nhau:  Tình yêu.  “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.”  Không tùy thuộc vào việc người ấy có là Kitô hữu hay không, Chúa Cha tỏ mình ra với tất cả những ai tuân giữ giới răn của Chúa Giêsu đó là yêu thương tha nhân (Ga 15:17).  Việc tỏ mình của Chúa Cha bao gồm những gì?  Câu trả lời cho thắc mắc này được ghi sâu trong tim của nhân loại, trong kinh nghiệm chung của loài người.  Hãy quan sát cuộc sống của những người thực thi tình yêu thương và biến cuộc sống của họ thành quà tặng cho người khác.  Hãy xem kinh nghiệm của họ, bất kể tôn giáo, tầng lớp xã hội, chủng tộc hay màu da, việc thực thi tình yêu thương mang lại cho chúng ta một nên hòa bình sâu sắc và đó là niềm vui mừng lớn lao khi họ có thể sống và cùng nhau chịu đựng niềm đau nỗi khổ.  Kinh nghiệm này là sự phản ảnh của việc tỏ mình của Chúa Cha trong đời sống của loài người.  Đó là sự thực hiện lời hứa:  Thầy và Cha Thầy sẽ đến và ở trong người ấy.

–  Ga 14:25-26:  Lời hứa về Chúa Thánh Thần.  Chúa Giêsu kết thúc câu trả lời của mình cho Giuđa rằng:  Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con.  Chúa Giêsu truyền đạt mọi điều mà Người đã nghe từ Chúa Cha (Ga 15:15).  Những Lời của Chúa là nguồn mạch sự sống và chúng nên được chiêm niệm, đào sâu và cập nhật liên tục dưới ánh sáng của thực tế luôn đổi mới xung quanh chúng ta.  Đối với việc chiêm niệm liên tục này về Lời của Người, Chúa Giêsu hứa với chúng ta về sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần:  “Đấng An Ủi, Chúa Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy sẽ dạy anh em mọi điều và nhắc nhớ anh em tất cả những gì mà Thầy đã nói với anh em.

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

  Chúa Giêsu nói rằng:  Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.  Tôi có trải nghiệm về lời hứa này như thế nào?

 Chúng ta có lời hứa về ân sủng của Chúa Thánh Linh để trợ giúp chúng ta hiểu lời của Chúa Giêsu.  Tôi có cầu khẩn đến sự soi sáng của Chúa Thánh Linh khi tôi chuẩn bị đọc và suy niệm Kinh Thánh không?

5.  Lời nguyện kết

Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa

Và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.

Người cao cả khôn dò khôn thấu.

(Tv 98:3-4)

Check Also

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B (Ga 20:1-9)

Date: Time: - “Ngày đầu tuần…. khi trời còn tối” Dẫn nhập Phục Sinh là …