Home / Event / Lectio Divina: Gioan 20:11-18

Lectio Divina: Gioan 20:11-18

Date: Thứ Ba 2 Tháng Tư, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh   

      

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Thiên Chúa hằng sống của chúng con,

Chúng con tuyên xưng đức tin trong Chúa Giêsu

Và nhận biết Người là Chúa và là Đấng Cứu Độ của chúng con.

Xin hãy cho chúng con biết lắng nghe Người

Khi Người nói với chúng con về Tin Mừng của Người

Bởi vì đó là sứ điệp của sự sống.

Nguyện xin cho chúng con cũng nghe thấy tiếng Người

Khi Chúa kêu cầu với chúng con qua những kẻ cần giúp đỡ

Hay chỉ đơn giản là lúc Người nói với chúng con

Trong những người muốn bày tỏ với chúng con

Về niềm hân hoan và hy vọng của họ, tình yêu và đức tin của họ.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 20:11-18 

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc.  Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phái đàng chân.  Hai vị hỏi:  “Tại sao bà khóc?”  Bà trả lời:  “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu!”

Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó.  Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu hỏi:  “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?”  Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa:  “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết, ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người.”  Chúa Giêsu gọi:  “Maria”.  Quay mặt lại, bà thưa Người:  “Rabboni,” nghĩa là “Lạy Thầy.”  Chúa Giêsu bảo bà:  “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta.  Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng:  Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con.”

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng:  “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy.”

3.  Suy Niệm

  Bài Tin Mừng hôm nay mô tả việc hiện ra của Chúa Giêsu với bà Maria Mađalêna.  Cái chết của người bạn tuyệt vời của bà khiến cho Maria mất hết ý nghĩa của cuộc sống.  Nhưng bà vẫn không ngừng việc đi tìm kiếm.  Bà đi ra mộ để gặp lại Đấng mà đã bị cái chết lấy mất.  Có những khoảnh khắc trong đời sống chúng ta mà trong đó mọi việc đều sụp đổ.  Tất cả mọi việc dường như đã kết thúc.  Cái chết, thiên tai, nỗi đau đớn và sự khổ đau, tâm trạng vỡ mộng, sự phản bội!  Rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy được trong bầu không khí, chới với và có thể dẫn đưa chúng ta vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.  Nhưng những điều khác cũng xảy ra.  Ví dụ, đột nhiên chúng ta gặp lại một người bạn và người này có thể cho chúng ta một niềm hy vọng mới và có thể khiến cho chúng ta khám phá ra rằng tình yêu thì mạnh mẽ hơn cái chết và sự thất bại.

  Chương 20 của Tin Mừng Gioan, bên cạnh các lần hiện ra của Chúa Giêsu với bà Maria Mađalêna, nó cũng cho biết những câu chuyện khác nhau mặc khải sự phong phú, cho thấy sự dồi dào của kinh nghiệm về sự Phục Sinh:  (a)  với người môn đệ Chúa yêu và với ông Phêrô (Ga 20:1-10); với bà Mađalêna (Ga 20:11-18); (c) với cộng đoàn các môn đệ (Ga 20:19-23) và (d) với Thánh Tôma Tông Đồ (Ga 20:24-29).  Mục đích việc viết sách Tin Mừng là để hướng dẫn người ta tin tưởng vào Chúa Giêsu, và nhờ tin vào Ngài, mà được sự sống (Ga 20:30-31)

  Trong cách mô tả việc hiện ra của Chúa Giêsu với bà Maria Mađalêna, ta cảm nghiệm và nhận thức được các giai đoạn khác nhau của con đường mà bà đã phải trải qua, đoạn đường kiếm tìm đầy sầu bi cho đến thời điểm gặp gỡ vào lễ Phục Sinh.  Đây cũng là những giai đoạn mà tất cả chúng ta phải vượt qua, trong suốt cuộc đời mình, tìm kiếm Thiên Chúa và sống theo Tin Mừng.

  Ga 20:11-13:  Bà Maria Mađalêna than khóc, nhưng bà đang tìm kiếm.  Có một tình yêu rất mãnh liệt giữa Chúa Giêsu và bà Maria Mađalêna.  Bà là một trong số ít người có can đảm đã ở lại với Chúa cho đến giờ Người sinh thì trên Thập Giá.  Sau khi bị buộc phải nghỉ ngơi vào ngày thứ Bảy, bà trở lại mồ để được ở tại nơi mà bà đã trông thấy người Thầy Yêu Dấu lần cuối cùng.  Nhưng, lạ thay, ngôi mộ trống!  Các thiên thần hỏi bà:  “Này bà, tại sao bà khóc?”  Và câu trả lời của bà là:  “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu!”  Bà Maria Mađalêna đã đi tìm Chúa Giêsu; Chúa Giêsu mà bà đã quen biết trong ba năm.

  Ga 20:14-15:  Bà Maria Mađalêna nói chuyện với Chúa Giêsu mà không biết đó là Người.  Các môn đệ trên đường Emmau đã trông thấy Chúa Giêsu mà các ông đã không nhận ra Người.  Bà nghĩ rằng đó là người làm vườn.  Và cũng giống như các thiên thần đã làm, Chúa Giêsu cũng hỏi:  “Tại sao bà khóc?” và Người hỏi thêm:  “Bà tìm ai?”  Câu trả lời là:  “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết, ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người.”  Bà vẫn còn đang tìm kiếm Chúa Giêsu trong quá khứ, Đấng của ba ngày trước đó.  Và vì chính hình ảnh Chúa Giêsu trong quá khứ ấy đã ngăn cản bà không nhận ra được Chúa Giêsu hằng sống, Đấng đang hiện diện trước mặt bà.

  Ga 20:16:  Bà Maria Mađalêna nhận ra Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu gọi tên bà:  “Maria!”  Đây là dấu hiệu để nhận ra Người:  cùng một giọng nói, cùng một cách gọi tên.  Bà thưa lại:  “Lạy Thầy!”  Chúa Giêsu đã trở lại với hình hài cũ, giống như lúc Người đã chết trên cây thập giá.  Ấn tượng đầu tiên là cái chết chỉ là một sự việc đau đớn trên cuộc hành trình, nhưng giờ đây tất cả đã trở lại như cũ.  Bà Maria ôm lấy chân Chúa Giêsu.  Người chính là Chúa Giêsu mà bà đã biết và yêu mến.  Và vì thế, đã ứng nghiệm những gì mà dụ ngôn Vị Mục Tử Tốt Lành đã được nói đến:  “Anh ta gọi tên từng con và chúng nhận biết tiếng anh ấy.”  “Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta” (Ga 10:3, 4, 14).

  Ga 20:17-18:  Bà Maria Mađalêna nhận lãnh sứ mạng đi loan báo sự phục sinh cho các Tông Đồ.  Trong thực tế, giống như Chúa Giêsu, cách mà được ở cùng với bà không còn giống như trước nữa.  Chúa Giêsu bảo bà:  “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta!”  Người về cùng Chúa Cha.  Bà Maria Mađalêna phải để cho Chúa Giêsu đi và bà lãnh nhận sứ vụ của mình:  đi loan báo với các anh em biết rằng Người, Chúa Giêsu, đã về cùng với Chúa Cha.  Chúa Giêsu đã mở ra con đường cho chúng ta và do đó, một lần nữa, Thiên Chúa ở gần kề chúng ta.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Bạn đã bao giờ có kinh nghiệm với ấn tượng về sự mất mát và cái chết chưa?  Nó như thế nào?  Ấn tượng mà đã cho bạn cuộc sống mới, cho bạn hy vọng và niềm vui của cuộc sống là gì?

 Sự thay đổi đã xảy ra trong lòng bà Maria Mađalêna trong suốt cuộc đối thoại là gì?  Bà Maria Mađalêna đã đi tìm kiếm Chúa Giêsu theo một cách và đã tìm thấy người trong một cách khác.  Điều này xảy ra trong đời sống của chúng ta như thế nào?

5.  Lời nguyện kết

Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA,

Bởi Người luôn che chở phù trì.

Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,

Vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA,

Như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

(Tv 33:20-22) 

Check Also

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 DÒNG CÁT MINH – PHỤ TỈNH THÁNH GIUSE

Date: Time: - LỄ TỔNG KẾT 2023-2024 Ngày 18 tháng 5 năm 2024 vừa qua, …