Home / Event / Lectio Divina: Mátthêu 28:8-15

Lectio Divina: Mátthêu 28:8-15

Date: Thứ Hai 1 Tháng Tư, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh   

     

 1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Thiên Chúa hằng sống của chúng con,

Tâm hồn chúng con vui mừng và hân hoan

Và chúng con cảm thấy an bình trong đức tin của mình

Rằng chúng con có một Đấng hằng sống để mà tin tưởng vào, là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết.

Xin hãy để Người chỉ cho chúng con con đường của sự sống,

Xin cho chúng con sống trong niềm hân hoan vì sự hiện diện của Người

Và ban cho chúng con ân sủng được làm chứng nhân,

Để cho chúng con có thể công bố với cả cuộc đời chúng con

Rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã sống lại, Chúa hằng sống của chúng con

Bây giờ và muôn đời.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Mátthêu 28:8-15

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ hãi vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các nhóm môn đệ Chúa.  Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói:  “Chào các bà”.  Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy.  Bấy giờ Chúa Giêsu bảo:  “Các bà đừng sợ.  Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta.”

Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra.  Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng:  “Các anh hãy nói rằng:  Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông.  Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”.  Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng.  Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho đến ngày nay.

3.  Suy Niệm

  Chúa Phục Sinh!  Bài Tin Mừng hôm nay mô tả kinh nghiệm về Sự Phục Sinh mà các môn đệ của Chúa Giêsu đã trải qua.  Trong phần mở đầu sách Tin Mừng của mình, trong lời giới thiệu về Chúa Giêsu, thánh Mátthêu đã nói rằng Chúa Giêsu là Đấng Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta (Mt 1:23).  Giờ đây, tại phần kết, tác giả thông tri và làm gia tăng điều chắc chắn này về đức tin, vì ông tuyên xưng rằng Đức Giêsu đã sống lại (Mt 28:6) và Người sẽ ở với chúng ta luôn mãi, cho đến ngày tận thế! (Mt 28:20).  Trong các mâu thuẫn của đời sống, sự thật này đã bị nghi ngờ, bị tranh cãi rất nhiều.  Phe đối lập không phải là thiếu.  Những kẻ thù, các thượng tế Do Thái, tự bào chữa cho mình chống lại Tin Mừng Phục Sinh và đánh tiếng rằng thi thể của Chúa đã bị các môn đệ đánh cắp (Mt 28:11-13).  Điều này cũng đang xảy ra ngày nay.  Một mặt, nỗ lực của nhiều người sống và làm chứng cho sự sống lại.  Mặt khác, có rất nhiều kẻ ác nhân chống phá sự sống lại và chống lại sự sống.

  Trong sách Tin Mừng Mátthêu, sự thật về việc Phục Sinh của Chúa Giêsu được kể lại qua ngôn ngữ tượng trưng, trong đó mặc khải ý nghĩa tiềm ẩn của sự kiện.  Thánh sử Mátthêu nói về việc mặt đất rung chuyển, về lằn chớp lóe ra và các thiên sứ công bố việc chiến thắng cái chết của Chúa Giêsu (Mt 24).  Đó là ngôn ngữ khải huyền, rất phổ biến vào thời ấy, để loan báo rằng thế gian cuối cùng đã được biến đổi bởi quyền năng của Thiên Chúa!  Niềm hy vọng của người nghèo khổ, những người được tái khẳng định đức tin của họ, đã được ứng nghiệm:  “Chúa đang sống giữa chúng ta!”

  Mt 28:8:  Niềm vui mừng Chúa Phục Sinh đã lấn át nỗi sợ hãi.  Vào sáng sớm Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần, hai người phụ nữ đã đi viếng mộ, bà Maria Mađalêna và Maria mẹ ông Giacôbê, cũng được gọi là bà Maria kia.  Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội và một thiên thần hiện ra như lằn chớp.  Các lính canh là những người đang gác mộ cũng đã run lên vì sợ hãi đến nỗi chết ngất đi.  Các người phụ nữ đã hốt hoảng nhưng thiên thần đã trấn an các bà, loan báo sự chiến thắng cái chết của Chúa Giêsu và sai họ đi gặp các môn đệ Chúa Giêsu tại Galilêa.  Và tại Galilêa, họ sẽ có thể được thấy Người lần nữa.  Mọi việc bắt đầu từ đó; họ đã nhận được sự mặc khải lớn lao về Chúa Phục Sinh.  Niềm hân hoan của sự Sống Lại đã bắt đầu lấn át nỗi sợ hãi.  Vì thế, lời loan báo sự sống và sự sống lại bắt đầu theo cách này.

  Mt 28:9-10:  Chúa Giêsu hiện ra với các phụ nữ.  Các bà ra đi ngay lập tức.  Trong lòng các bà, sự sợ hãi trộn lẫn với hân hoan.  Đây là những tình cảm điển hình của những người đã có một kinh nghiệm sâu sắc về Mầu Nhiệm Thiên Chúa.  Đột nhiên, Chúa Giêsu đã đón gặp các bà và nói với họ:  “Hãy vui mừng lên!”  Và các bà liền ôm lấy chân Người và phục lạy Người.  Đó là thái độ của người tin tưởng và chấp nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, ngay cả khi ngạc nhiên và điều vượt quá khả năng hiểu biết của loài người.  Bây giờ, Chúa Giêsu ra lệnh cho các bà đi báo với các anh em tại Galilêa:  “Các bà đừng sợ.  Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta.”

  Mt 28:11-15:  Óc tinh ranh hoặc lừa đảo của những kẻ thù của Tin Mừng.  Phe chống đối mà Chúa Giêsu đã phải đối mặt trong cuộc sống của Người, bây giờ lại dấy lên một lần nữa sau khi Chúa Phục Sinh.  Các thượng tế gặp và cho tiền các lính canh.  Họ phải loan tin rằng các môn đệ đã lấy trộm xác của Chúa Giêsu, và điều này để làm vô hiệu tất cả mọi lời nói về sự sống lại.  Các thượng tế không chấp nhận Tin Mừng Phục Sinh.  Họ ưa tin rằng đó là lời bịa đặt từ phía các môn đệ – nam cũng như nữ – của Chúa Giêsu.

  Sự quan trọng của lời chứng của các bà.  Sự hiện diện của những người phụ nữ tại lúc chết, lúc mai táng và tại lúc sống lại của Chúa Giêsu thì quan trọng.  Họ là những nhân chứng về cái chết của Chúa Giêsu (Mt 27:54-56).  Tại lúc mai táng, các bà vẫn còn ngồi trước mộ và vì thế, các bà có thể làm chứng về địa điểm mà Chúa đã được mai táng (Mt 27:61).  Giờ đây, vào sáng Chúa Nhật, các bà lại có mặt ở đó lần nữa.  Các bà biết rằng ngôi mộ trống thực sự là ngôi mộ của Chúa Giêsu!  Kinh nghiệm sâu sắc về cái chết và sự sống lại mà các bà có, đã biến đổi đời sống các bà.  Chính các bà đã trở thành những nhân chứng có đủ tư cách về sự Phục Sinh trong các Cộng Đoàn Kitô hữu.  Đây là lý do tại sao họ nhận được lệnh phải đi thông báo:  “Chúa Giêsu đang sống!  Người đã sống lại từ cõi chết!”

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Kinh nghiệm về sự sống lại mà tôi có trong đời tôi là gì?  Ở trong tôi đã có một lực nào mà cố gắng chống lại kinh nghiệm về sự sống lại không?  Tôi đã phản ứng ra sao?

 Ngày nay, sứ vụ của cộng đoàn chúng ta, của chúng ta, các môn đệ của Chúa Giêsu là gì?  Chúng ta có thể rút ra được sức lực, sức mạnh và lòng can đảm từ nơi nào để hoàn thành sứ vụ của mình?

5.  Lời nguyện kết

Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy,

Ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.

Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,

Được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

(Tv 16:7-8)

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Date: Time: - Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các …