Home / Event / Lectio Divina: Gioan 3:31-36

Lectio Divina: Gioan 3:31-36

Date: Thứ Năm 20 Tháng Tư, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Năm – Tuần II Mùa Phục Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Chúa của chúng con,

Con của Chúa, Đức Giêsu Kitô, đã đến từ Ngài

Và làm chứng cho những điều

Người đã nghe và đã thấy.

Người chỉ làm chứng cho Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa hãy ban cho chúng con Thần Khí của Con Chúa

Để chúng con nói và sống theo Lời Chúa

Để chúng con có thể nói về Đức Kitô, Lời hằng sống của Chúa,

Cho những ai chưa nhìn thấy Người.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 3:31-36 

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng:  “Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người.  Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất.  Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người.  Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó.  Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận.  Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật.  Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường.  Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con.  Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời.  Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy.”

3.  Suy Niệm

   Trong tháng Giêng, chúng ta đã suy niệm về Tin Mừng Gioan đoạn 3:22-30, đoạn này cho chúng ta thấy lời chứng cuối cùng của ông Gioan Tẩy Giả nói về Chúa Giêsu.  Đó là câu trả lời của ông dành cho các môn đệ của mình, trong đó ông tái khẳng định rằng tôi đây, Gioan, không phải là Đấng Thiên Sai, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người (Ga 3:28).  Vào lúc đó, ông Gioan nói những câu tốt đẹp tóm tắt lời chứng của ông rằng:  “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi!”  Câu này là chương trình cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Chúa Giêsu.

  Một lần nữa, các câu trong bài Tin Mừng hôm nay là lời chú giải của Thánh Sử Phúc Âm nhằm giúp cho các cộng đoàn hiểu thấu hơn tầm quan trọng của những điều Chúa Giêsu đã làm và đã giảng dạy.  Ở đây, chúng ta có một dấu hiệu khác về ba thoi chỉ mà chúng ta đã đề cập đến trước đây.    

  Ga 3:31-33:  Một điệp khúc luôn được lặp đi lặp lại.  Thông qua sách Tin Mừng của Gioan, nhiều lần xuất hiện sự mâu thuẫn giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái tranh luận về lời của Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu nói về những gì Người nghe được từ Chúa Cha.  Người hoàn toàn minh bạch.  Những kẻ đối đầu với Người, không mở lòng ra với Thiên Chúa và vì họ bám víu vào những ý tưởng của riêng họ thuộc về thế gian này, đã không thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc về những điều mà Chúa Giêsu sống, làm và nói.  Trong trường hợp cuối cùng, đây là sự nghiệt ngã đẩy người Do Thái bắt giữ và kết án Chúa Giêsu.

–  Ga 3:34:  Chúa Giêsu ban cho chúng ta Thần Linh khôn lường.  Sách Tin Mừng của Gioan dùng nhiều hình ảnh và biểu tượng để hiển thị hành động của Thần Linh.  Giống như trong sự Tác Tạo (St 1:1), trong cùng một cách, Thần Khí ngự xuống trên Chúa Giêsu “giống như chim bồ câu, đến tự Trời” (Ga 1:32).  Đó là sự khởi đầu của sự tác tạo mới!  Chúa Giêsu lặp lại những lời của Thiên Chúa và truyền đạt Thần Khí Chúa cho chúng ta vô ngần vô hạn (Ga 1:34).  Lời của Người là Thần Khí và là sự sống (Ga 6:63).  Khi Chúa Giêsu sắp rời khỏi thế gian này, Người nói rằng Người sẽ sai một Đấng Bảo Trợ khác, một Đấng Bảo vệ khác, sẽ ở bên chúng ta luôn mãi (Ga 14:16-17). Bằng vào Cuộc Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh của Người, Chúa Giêsu dành cho chúng ta món quà Thần Linh.  Nhờ Bí Tích Thanh Tẩy, tất cả chúng ta đã nhận được cùng một Thần Khí của Chúa Giêsu (Ga 1:33).  Khi Người hiện ra với các tông đồ, Người đã thở hơi vào họ và nói rằng:  “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20:22).  Thần Khí thì giống như nước tuôn chảy ra từ những người tin vào Chúa Giêsu (Ga 7:37-39; 4:14).  Tác dụng đầu tiên của hoạt động của Thần Khí trong chúng ta là sự hòa giải:  “Nếu anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; nếu anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ!” (Ga 20:23).  Thần Khí được ban cho chúng ta để nhớ lại và hiểu đầy đủ ý nghĩa của Lời Chúa Giêsu (Ga 14:26; 16:12-13).  Được tác động bởi Thần Khí của Chúa Giêsu, chúng ta có thể thờ phượng Thiên Chúa ở bất cứ chỗ nào  (Ga 4:23-24).  Điều này làm viên mãn sự tự do của Thần Khí mà thánh Phaolô đã nói:  “Ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do” (2Cr 3:17).

–  Ga 3:35-36:  Cha yêu mến Con.  Người tái khẳng định danh tính giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu.  Chúa Cha yêu mến Chúa Con và ban mọi sự trong tay Chúa Con.  Thánh Phaolô nói rằng sự viên mãn của Thiên Chúa hiện diện ở nơi Chúa Giêsu (Cl 1:19; 2:9).  Đây là lý do cho những ai đón nhận Chúa Giêsu và tin tưởng vào Người thì có sự sống đời đời, bởi vì Thiên Chúa là sự sống.  Ai không chấp nhận tin vào Chúa Giêsu, thì tự loại trừ chính mình.

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

  Chúa Giêsu ban truyền Thần Khí cho chúng ta vô ngần.  Bạn đã bao giờ có kinh nghiệm về hoạt động của Thần Khí Chúa trong đời bạn chưa?

 Người tin vào Chúa Giêsu thì có sự sống đời đời.  Ngày nay, điều này xảy ra như thế nào trong đời sống của các gia đình và của các cộng đoàn?

5.  Lời nguyện kết

Hãy cùng tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA,

Ta đồng thanh tán tụng danh Người.

Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy:

Hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!

(Tv 34:4-9)

Check Also

ANH EM CÁT MINH VIỆT NAM HÂN HOAN MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

Date: Time: - Vào lúc 9h30 sáng ngày 16/07/2023, tại nguyện đường Tu viện Thánh …