Home / Event / Lectio Divina: Gioan 3:7b-15

Lectio Divina: Gioan 3:7b-15

Thứ Ba 13 Tháng Tư, 2021

Thứ Ba Tuần II Mùa Phục Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Tất cả mọi lời chúc tụng ngợi khen và cảm tạ ơn Cha,

Cha đã ban cho chúng con Chúa Con Phục Sinh

Sống động trong cộng đoàn chúng con.

Xin hãy ban cho chúng con được trông thấy Người với con mắt đức tin,

Để Người có thể kết hợp với chúng con, qua trái tim và tâm hồn.

Nguyện xin cho sự năng động của Người hiện diện trong chúng con

Thúc đẩy chúng con trở nên một với Người,

Là bánh sự sống của nhau,

Để không ai trong chúng con phải bị đói

Vì thức ăn hoặc thiếu thốn sự giúp đỡ khi cần đến.

Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô, Chúa chúng con.  Amen.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 3:7b-15 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Đicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết:  Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng:  Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu:  mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy.”

Nicôđêmô hỏi lại rằng:  “Việc ấy xảy ra thế nào được?”  Chúa Giêsu đáp:  “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao?  Thật, tôi bảo thật cho ông biết:  Điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng.  Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi.  Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được?  Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời.  Cũng như Môisen treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.”

3.  Suy Niệm

   Bài Tin Mừng hôm này nói về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô.  Nicôđêmô đã nghe người ta nói về những việc Chúa Giêsu đã làm, và ông ta đã ngỡ ngàng, ngạc nhiên.  Ông muốn nói chuyện với Chúa Giêsu để hiểu cho rõ hơn.  Ông nghĩ rằng mình biết tất cả mọi điều về Thiên Chúa.  Ông đã sống với sự hiểu biết tập sách quá khứ ở trong tay để thử xem nó có phù hợp với điều mới mẻ được Chúa Giêsu công bố không.  Trong cuộc trò chuyện, Chúa Giêsu nói rằng cách duy nhất mà ông Nicôđêmô có thể hiểu được những điều về Thiên Chúa là được tái sinh!  Đôi khi chúng ta cũng giống như Nicôđêmô:  chúng ta chỉ chấp nhận điều gì mới mẻ nếu nó phù hợp với ý tưởng cũ của chúng ta.  Những lần khác, chúng ta để cho chính mình bị ngạc nhiên trước sự thật và chúng ta không ngại ngùng mà nói rằng:  “Tôi đã được tái sinh!”  

  Khi các Phúc Âm Thánh Sử viết lại những lời cuối của Chúa Giêsu, họ đã nghĩ đến những vấn đề của các cộng đoàn mà họ viết đến.  Câu hỏi của ông Nicôđêmô đạt ra với Chúa Giêsu là sự phản ảnh các thắc mắc của cộng đoàn Tiểu Á và cuối thế kỷ thứ nhất.  Vì lý do này, câu trả lời của Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô đồng thời cũng là câu trả lời cho các thắc mắc của các cộng đoàn đó.  Vào thời ấy, các Kitô hữu đã tuân theo giáo lý theo cách này.  Rất có thể, câu chuyện về cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô được cấu tạo thành một phần của giáo lý thanh tẩy, bởi vì Chúa nói rằng người ta phải được tái sinh trong nước và Thần Khí (Ga 3:6).

  Ga 3:7b-8:  Được tái sinh một lần nữa bởi trời và bởi Thần Khí.  Trong tiếng Hy Lạp, cùng một chữ có nghĩa với là lần nữa, và tái sinh từ trên trời.  Chúa Giêsu đã nói rằng:  “Không ai co thể vào được Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3:5).  Và Người nói thêm:  “Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khi sinh ra là Thần Khí” (Ga 3:6).  Ở đây, “xác thịt” có nghĩa là những gì được sinh ra chỉ từ ý tưởng của chúng ta.  Những gì sinh ra từ chúng ta có dấu ấn riêng, ni tấc riêng của chúng ta.  Để được sinh ra trong Thần Khí là một điều khác!  Và Chúa Giêsu lại tái khẳng định những gì Người đã nói trước đây:  Người ta phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên (tái sinh).”  Có nghĩa là, người ấy phải được tái sinh bởi Thần Khí là Đấng đến từ trời.  Và Người giải thích rằng Thần Khí giống như gió.  Cả trong ngôn ngữ Do Thái và Hy Lạp, cùng một chữ được dùng để nói về thần khí và gió.  Chúa Giêsu nói rằng:  “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu:  mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy.”  Gió tự trong nó có phương hướng.  Chúng ta nhận thức được hướng gió, lấy ví dụ, gió bấc và gió nồm nhưng chúng ta không biết cũng không kiểm soát được nguyên nhân tại sao gió di chuyển theo hướng này hay hướng khác. .  Thần khí thì giống như thế:  “Chẳng ai làm chủ được Thần Khí” (Gv 8:8).  Sự tự do chính là đặc điểm tốt nhất của gió, Thần Khí.  Nó tác động trên người khác, và không ai có thể tác đông trên nó.  Nguồn gốc của nó là một bí ẩn; nơi đến của nó cũng là sự bí ẩn.  Người ngư phủ, ngay từ đầu, đã khám phá ra hướng gió.  Sau đó, anh ta dương những cánh buồm theo hướng đó.  Đây là những gì mà ông Nicôđêmô nên làm và tất cả chúng ta cũng nên làm.

–  Ga 3:9:  Câu hỏi của ông Nicôđêmô:  “Việc ấy xảy ra thế nào được?”  Chúa Giêsu không làm gì khác hơn là tóm tắt những gì Cựu Ước đã dạy liên quan đến hành động của Thần Khí, của thánh khí, trong đời sống của Dân Chúa mà ông Nicôđêmô, một Luật Sĩ và Kinh Sư, nên biết.  Và tương tự nh7 thế, ông Nicôđêmô đã khiếp sợ khi nghe câu trả lời của Chúa Giêsu và hành động như thể ông ta không biết gì: “Làm sao có thể xảy ra như vậy được?”

–  Ga 3:10-15:  Chúa Giêsu trả lời rằng:  Đức tin đến từ sự làm chứng chứ không phải đến từ phép lạ.  Chúa Giêsu hỏi ngược lại:  “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao?”  Đối với Chúa Giêsu, nếu người ta chỉ tin khi mà những điều thuận theo lý lẽ và ý tưởng riêng của họ, thì đức tin đó không hoàn hảo.  Đức tin hoàn hảo khi nó là đức tin của một người tin vào lời chứng.  Người ấy gạt bỏ những lý lẽ của riêng mình và hàng phục, bởi vì anh ta tin vào người làm chứng.  

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

  Bạn đã bao giờ có kinh nghiệm mà trong đó bạn có ấn tượng mình được tai sinh chưa?  Nó bao gồm những gì?

 Chúa Giêsu so sánh tác động của Chúa Thánh Thần với gió.  Sự so sánh này về việc làm của Chúa Thánh Thần mặc khải điều gì trong cuộc sống chúng ta?  Bạn có đã sẵn sàng căng những cánh buồm của đời mình đồng điệu với cơn gió của Chúa Thánh Linh chưa?

–  Hành động của Chúa Thánh Thần, giống như gió, thường không giống như cơn bão, mà là giống như lời thì thầm (1V 19:11) – lời thì thầm của gió.  Tôi có chú tâm đủ để nghe khi Chúa Thánh Thần nói với tôi những lời rất nhẹ nhàng không?

–  Trong cộng đoàn của bạn và trong gia đình bạn, bạn có là một cánh cửa không?  Bạn có là một cánh cửa để mở ra hướng dẫn cho người khác bước vào, bạn có phải là cánh cửa để tìm cách bảo vệ những ai bên trong, hay bạn có là cánh cửa để ngăn giữ những người khác bên ngoài không vào được không?  

5.  Lời nguyện kết

CHÚA gần gũi những tấm lòng tan vỡ,

Cứu những tâm thần thất vọng ê chề.

Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,

Nhưng CHÚA giúp họ luôn thoát khỏi.

(Tv 34:19-20)

Check Also

Dòng Cát Minh tổ chức Hội Thảo chuyên đề hướng đến kỷ niệm 25 Năm Dòng Cát Minh tại Việt Nam.

Error: please reset date. Hướng tới kỉ niệm 25 năm Dòng Anh em Đức Trinh …