Home / Event / Lectio Divina: Gioan 4:43-54

Lectio Divina: Gioan 4:43-54

Date: Thứ Hai 11 Tháng Ba, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay                               

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa Cha toàn năng,

Chúa muốn chúng con đừng nhìn về quá khứ

Để hối tiếc và khóc thương

Mà hy vọng vào tương lai,

Trong đất mới và trời mới.

Xin Chúa ban cho chúng con một niềm tin vững chắc

Vào Con Chúa là Đức Giêsu Kitô,

Xin Chúa đừng chấp nhặt những thiếu sót của thời đại chúng con,

Xin cho chúng con có được niềm tin vào tương lai,

Mà Chúa muốn chúng con xây dựng

Cùng với Con Chúa, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2.  Phúc Âm – Gioan 4:43-54

Sau hai ngày, Chúa Giêsu bỏ Samaria đi Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Caphárnaum có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về. Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

3.  Suy Niệm

Chúa Giêsu đã rời đất Galilêa, và hướng về xứ Giuđêa, để đi lên Giêrusalem trong dịp lễ (Ga 4:45) và, đi ngang qua vùng Samaria, Người đang quay trở lại hướng về Galilêa (Ga 4:3-4). Người Do Thái theo phong tục không được phép đi ngang qua vùng Samaria, và thậm chí họ không thể giao thiệp với người Samaritanô (Ga 4:9). Chúa Giêsu đã không màng đến những quy tắc ngăn trở tình bằng hữu và đối thoại. Người ở lại Samaria vài ngày và nhiều người đã hoán cải (Ga 4:10). Sau đó, Chúa đã quyết định quay trở lại Galilêa.

Ga 4:43-46a: Chuyến trở về Galilêa. Mặc dù Chúa Giêsu đã biết rằng người dân Galilêa đã có phần nào nghi ngại mình, Người vẫn muốn trở về quê nhà của mình. Có lẽ, tác giả Gioan nói về việc Chúa Giêsu đã bị đón tiếp, chấp nhận cách tệ bạc ra sao ở làng Nagiarét miền Galilêa. Chính Chúa Giêsu đã thốt lên rằng: “Không một ngôn sứ nào được kính nể tại quê hương mình” (Lc 4:24). Nhưng giờ đây, trước chứng cớ về những gì Người đã làm tại Giêrusalem, người dân Galilêa đổi ý và đón tiếp Người nồng nhiệt. Sau đó Chúa Giêsu trở lại Cana nơi mà Người đã làm “phép lạ” đầu tiên (Ga 2:11).

Ga 4:46b-47: Lời cầu xin của vị quan chức triều đình. Đây là trường hợp của một dân ngoại. Một thời gian ngắn trước đây, ở Samaria, Chúa Giêsu đã nói chuyện với một người phụ nữ Samaritanô, một người dị giáo đối với người Do Thái, người mà Chúa Giêsu đã mặc khải về việc Người là Đấng Thiên Sai (Ga 4:26). Và giờ đây, tại Galilêa, Người đón nhận một người ngoại giáo, viên quan của nhà vua, người đang cầu xin sự giúp đỡ cho người con đau liệt của mình. Chúa Giêsu không hạn chế chỉ giúp đỡ cho những ai cùng dòng giống với Người, cũng chẳng giới hạn vào những ai cùng tôn giáo với Chúa. Người có tinh thần đại kết và chấp nhận tất cả mọi người.

Ga 4:48: Câu trả lời của Chúa Giêsu cho vị quan của nhà vua. Vị quan muốn Chúa Giêsu đi với ông ta về nhà để chữa bệnh cho con của ông. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin!” Một câu trả lời cay nghiệt và kỳ lạ. Tại sao Chúa Giêsu lại trả lời theo cách này? Có điều gì sai trái với lời khẩn cầu của viên quan đó không? Chúa Giêsu muốn đạt được điều gì qua câu trả lời này? Chúa Giêsu muốn giảng dạy về đức tin của chúng ta phải như thế nào. Viên quan sẽ chỉ tin nếu Chúa Giêsu đi cùng với ông đến nhà của ông ta. Ông muốn trông thấy Chúa Giêsu chữa bệnh. Nói chung, đây là thái độ mà tất cả chúng ta đều có. Chúng ta không ý thức được việc kém đức tin của chúng ta.

Ga 4:49-50: Viên quan triều đình lặp lại lời khẩn cầu của mình và Chúa Giêsu lặp lại câu trả lời. Mặc kệ câu trả lời của Chúa Giêsu, viên quan đã không im lặng và vẫn lặp lại cùng một lời cầu xin: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết!” Chúa Giêsu vẫn tiếp tục giữ lập trường cùa mình. Người không đáp ứng lời cầu xin và không đi với viên quan về nhà ông ta và lặp lại cùng một câu trả lời, nhưng được trình bày theo một cách khác: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Cả hai lần trả lời, lần thứ nhất cũng như lần thứ hai, Chúa Giêsu đòi hỏi đức tin, đức tin mạnh mẽ. Người đòi hỏi viên quan phải tin rằng con ông đã được khỏi bệnh. Và phép lạ thực sự đã xảy ra! Không nhìn thấy bất kỳ phép lạ nào, cũng chẳng có điềm báo, người ấy tin vào lời của Chúa Giêsu và trở về nhà. Điều đó không phải là dễ dàng. Đây chính là phép lạ thực sự của đức tin; tin mà không có bất kỳ một lời bảo đảm nào khác, ngoại trừ Lời của Chúa Giêsu. Lý tưởng là tin vào Lời của Chúa Giêsu, ngay cả khi không thấy (xem Ga 20:29).

Ga 4:51-53: Kết quả của lòng tin vào Lời của Chúa Giêsu. Khi viên quan đang trên đường trở về nhà mình, gia nhân của ông trông thấy ông và chạy ra đón để báo tin cho ông biết rằng con ông đã được mạnh khỏe, rằng con ông còn sống. Ông hỏi họ giờ giấc con ông được khỏi và khám phá ra rằng đó chính là lúc mà Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi!” Ông đã được củng cố trong lòng tin của mình.

Ga 4:54: Bản tóm lược được trình bày bởi Thánh Sử Gioan. Gioan kết luận bằng câu nói: “Đó là dấu lạ mới, dấu lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm”. Gioan ưa nói về dấu lạ hơn là nói về phép lạ. Chữ dấu lạ gợi nhớ lại điều gì đó tôi nhìn thấy với đôi mắt của mình, nhưng chỉ có đức tin mới có thể cho tôi khám phá ra ý nghĩa sâu xa của nó. Đức tin giống như tia quang tuyến X: nó làm cho người ta khám ra những gì mắt trần không thể thấy.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

Bạn sống đời sống đức tin của mình như thế nào? Bạn có lòng tin vào Lời Chúa hay bạn chỉ tin vào các phép lạ và các kinh nghiệm cảm được từ giác quan?

Chúa Giêsu chấp nhận những người lạc giáo và ngoại kiều. Còn tôi, tôi đối xử với những người ấy như thế nào?

5.  Lời nguyện kết

Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng CHÚA,

Cảm tạ thánh danh Người.

Người nổi giận, giận trong giây lát,

Nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.

Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,

Hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.

(Tv 30:4-5)

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Date: Time: - Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các …