Home / Event / Lectio Divina: Gioan 6:22-29

Lectio Divina: Gioan 6:22-29

Date: Thứ Hai 15 Tháng Tư, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Hai – Tuần III Mùa Phục Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Thiên Chúa hằng sống của chúng con,

Chúng con khao khát sự sống và hạnh phúc lâu dài

Và việc hoàn thành tất cả các hy vọng của chúng con.

Xin Chúa ban cho no thỏa những đói khát của chúng con

Nhờ Con của Chúa, Đức Giêsu Kitô

Đấng là bánh sự sống của chúng con.

Và khi Người đã ban tràn đầy chúng con với chính thân Người,

Nguyện xin Người hướng dẫn và củng cố chúng con

Để mang đến một thế giới đang chờ đợi với

Của ăn hòa giải và mừng vui,

Mà chỉ một mình Chúa có thể ban cho đầy đủ.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 6:22-29 

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi.  Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh.

Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Cápharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người:  “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” 

Chúa Giêsu đáp:  “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê.  Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi.  Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu!” 

Họ liền thưa lại rằng:  “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?”  Chúa Giêsu đáp:  “Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến.”

3.  Suy Niệm

   Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta bắt đầu Bài Giảng về Bánh Sự Sống (Ga 6:22-71), được kéo dài trong sáu ngày liên tiếp, cho đến cuối tuần.  Sau việc bánh hóa ra nhiều, đám đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu.  Họ đã trông thấy phép lạ; họ đã ăn no thỏa và còn muốn thêm nữa!  Họ không quan tâm đến việc tìm kiếm dấu lạ hay tiếng gọi của Thiên Chúa có trong tất cả những điều này.  Khi người ta tìm thấy Chúa Giêsu trong Hội đường tại Cápharnaum, Người đã có một cuộc trò chuyện dài với họ, được gọi là Bài Giảng về Bánh Sự Sống.  Đó không thực sự là một Bài Giảng, mà đó như là một loạt bảy cuộc đối thoại ngắn gọn giải thích ý nghĩa của việc bánh hóa ra nhiều, biểu tượng cho cuộc Xuất Hành mới và về Bữa Tiệc Thánh Thể.

  Chúng ta nên ghi nhớ việc phân chia đoạn Tin Mừng này để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của nó:

6:1-15:  Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều

6:16-21:  Chúa Giêsu đi trên mặt biển hồ mà đến với các môn đệ

6:22-71:  Cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với dân chúng, với người Do Thái, và với các môn đệ

Cuộc đối thoại thứ nhất: 6:22-27 với dân chúng:  đông đảo dân chúng đi tìm Chúa Giêsu và họ thấy Người tại Cápharnaum

Cuộc đối thoại thứ hai: 6:28-34 với dân chúng: đức tin là công việc của Thiên Chúa và là bánh manna của sa mạc

Cuộc đối thoại thứ ba: 6:35-40 với dân chúng: bánh thật từ trời là làm theo ý của Thiên Chúa

Cuộc đối thoại thứ tư: 6:41-51 với người Do Thái: lời xầm xì phàn nàn của người Do Thái

Cuộc đối thoại thứ năm: 6:52-58 với người Do Thái: Chúa Giêsu và người Do Thái

Cuộc đối thoại thứ sáu: 6:59-66 với các môn đệ: phản ứng của các môn đệ

Cuộc đối thoại thứ bảy: 6:67-71 với các môn đệ:  lời tuyên xưng của ông Phêrô  

–  Cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với dân chúng, với người Do Thái và với các môn đệ là một cuộc đối thoại đẹp, nhưng lại là cuộc đối thoại gay gắt.  Chúa Giêsu cố gắng mở mắt dân chúng theo cách mà họ sẽ học để đọc các sự kiện và khám phá trong đó bước ngoặt mà cuộc sống nên đi.  Bởi vì nó không đủ để đi theo sau những dấu lạ nhiệm màu của việc bánh hóa ra nhiều nuôi sống thân xác.  Người ta sống không riêng bởi bánh.  Cuộc đấu tranh cho sự sống mà không có nhiệm tích thì không đạt được đến gốc rễ.  Dân chúng, trong khi nói chuyện với Chúa Giêsu, luôn cho thấy khó chịu hoặc bực dọc hơn vì những lời của Người.  Nhưng Chúa Giêsu không nhượng bộ, Người cũng không thay đổi những điều cấp bách.  Bài giảng dường như là một cái phễu.  Trong phạm vi cuộc đối thoại diễn ra, ngày càng ít người ở lại với Chúa Giêsu.  Cuối cùng chỉ còn lại nhóm mười hai môn đệ ở đó, nhưng Chúa Giêsu cũng không thể tin tưởng họ!  Ngày nay, điều tương tự cũng đang xảy ra.  Khi Tin Mừng đòi hỏi sự quyết tâm, nhiều người đã lánh xa, rồi bỏ đi.   

  Ga 6:22-27:  Đám đông dân chúng đi tìm Chúa Giêsu bởi vì họ muốn có thêm bánh.  Dân chúng đi theo Chúa Giêsu.  Họ thấy rằng Người đã không xuống thuyền với các môn đệ và vì điều này, họ không hiểu được Người đã đến Cápharnaum bằng cách nào.  Thậm chí họ cũng không hiểu về phép lạ bánh hóa ra nhiều.  Người ta trông thấy những gì đã xảy ra, nhưng họ không thể hiểu thấu tất cả điều này là một dấu chỉ cho một điều gì đó sâu sắc hơn.  Họ chỉ hiểu hời hợt bề ngoài; trong việc no thỏa với của ăn.  Họ đi tìm bánh và sự sống, nhưng chỉ cho thân xác mà thôi.  Theo người dân, Chúa Giêsu làm những gì mà ông Môisen đã làm khi xưa: nuôi sống mọi người trong sa mạc.  Theo Chúa Giêsu, họ muốn quá khứ được lặp lại.  Nhưng Chúa Giêsu yêu cầu mọi người phải bước tới và tiến lên.  Ngoài việc bỏ công đi tìm bánh hay hư nát, họ nên đi tìm của ăn không bị hư nát.  Của ăn mới này sẽ được ban phát bởi Con Thiên Chúa, được chỉ định bởi chính Thiên Chúa.  Người mang lại sự sống đời đời.  Người mở ra cho chúng ta một chân trời mới về ý nghĩa của sự sống và về Thiên Chúa.

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

  Dân chúng đói, họ ăn bánh ban cho và họ muốn có thêm nữa.  Họ tìm kiếm phép lạ mà không tìm kiếm dấu chỉ của Thiên Chúa, Đấng ẩn dấu trong đó.  Tôi đi tìm điều gì cho cuộc sống của mình:  phép lạ hay là dấu chỉ?

 Bạn hãy giữ im lặng một lát và tự hỏi mình:  “Tin vào Chúa Giêsu:  Điều này có nghĩa cụ thể gì trong đời sống thường nhật của tôi?

5.  Lời nguyện kết

Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại,

Xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài.

Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,

Để con suy gẫm những kỳ công của Ngài

(Tv 119:26-27)

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Date: Time: - Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các …