Home / Event / Lectio Divina: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (A)

Lectio Divina: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (A)

Date: Chủ Nhật 28 Tháng Năm, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina | Lectio Divina Năm A

Sứ vụ của Cộng Đoàn

“Bình an cho các con!” 

Ga 20:19-23

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.  Trong ánh sáng của Lời Chúa, được viết trong Kinh Thánh, Chúa đã giúp các môn đệ khám phá ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong nỗi đau buồn về bản án và cái chết của Chúa.  Vì thế, cây thập giá tưởng như là sự kết thúc của mọi niềm hy vọng, đã trở nên nguồn mạch của sự sống và sự sống lại.

Xin hãy tạo trong chúng con sự thinh lặng để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa trong sự Tạo Dựng và trong Kinh Thánh, trong các sự việc của đời sống hằng ngày và trong những người chung quanh, nhất là những người nghèo khó và đau khổ.  Nguyện xin Lời Chúa hướng dẫn chúng con, để giống như hai môn đệ từ Emmau, chúng con cũng sẽ được hưởng sức mạnh sự phục sinh của Chúa và làm chứng cho những người khác rằng Chúa đang sống hiện hữu giữa chúng con như nguồn mạch của tình anh em, công lý và hòa bình.  Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu, con Đức Maria, Đấng đã mặc khải cho chúng con về Chúa Cha và đã sai Chúa Thánh Thần đến với chúng con.  Amen.

 2.  Bài Đọc 

a)  Chìa khóa dẫn đến bài đọc:

Các môn đệ đang tụ họp với nhau, và các cửa đã được đóng kín.  Họ sợ người Do Thái.

Bỗng nhiên, Chúa Giêsu hiện đến đứng ở giữa họ và nói:  “Bình an cho các con!”  Sau khi cho các ông xem tay và cạnh sườn Người, một lần nữa Chúa nói:  “Bình an cho các con!  Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con!”  Và ngay lập tức Người ban cho các ông ân sủng của Chúa Thánh Thần để các ông có thể tha tội và ban phép hòa giải giữa mọi người với nhau và với Thiên Chúa.  Hòa giải và xây dựng bình an!  Này đây là sứ vụ mà các ông đã nhận lãnh và tồn tại cho đến ngày hôm nay!

Nhân loại càng ngày càng thiếu bình an:  chắp vá lại những mảnh của một cuộc sống tan tác, tái tạo lại các mối quan hệ loài người, bị vỡ vụn bởi vì những bất công đã phạm và bởi vì nhiều lý do khác.  Chúa Giêsu nhấn mạnh về sự bình an, và Người lặp đi lặp lại điều này nhiều lần!  Trong khi đọc bài Tin Mừng ngắn gọn của Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tuần này, chúng ta cố gắng để ý đến thái độ của Chúa Giêsu cũng như của các môn đệ, và đến Lời của Chúa Giêsu mà Người công bố với sự trang trọng như thế.

b)  Phân đoạn bài Tin Mừng để trợ giúp cho bài đọc:

Ga 20:19-20:  Mô tả về kinh nghiệm của sự Phục Sinh

Ga 20:21:  Lời sai đi:  “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”

 Ga 20:22:  Ân sủng của Chúa Thánh Thần

Ga 20:23:  Quyền tha tội   

c)  Phúc Âm:  

19 Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái.  Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng:  “Bình an cho các con.”  20 Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người.  Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa.  21 Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng:  “Bình an cho các con.  Như cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.”  22 Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông:  “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.  23 Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha.  Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại.”  

3.  Giây phút thinh lặng cầu nguyện:

Để Lời Chúa được thấm nhập và soi sáng đời sống chúng ta.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý:

Để giúp chúng ta trong việc suy gẫm cá nhân.

a)  Điều gì trong lời mô tả về kinh nghiệm Phục Sinh đã đánh động bạn nhất?

b)  Những đặc điểm của Sứ Vụ mà các môn đệ nhận lãnh là gì?           

c)  Đâu là các đặc điểm về hoạt động của Chúa Thánh Thần mà Đức Giêsu truyền cho chúng ta?

d)  Tất cả những điều này quan trọng như thế nào cho đời sống cộng đoàn của chúng ta ngày nay?

e)  Đức Giêsu nhắc đi nhắc lại:  “Bình an cho các con!”  Tôi cần phải làm những bước nào để tái tạo lại sự bình an và hàn gắn lại những mối liên hệ tan vỡ với những người chung quanh?

5.  Chìa khóa của bài đọc 

Dành cho những ai muốn đào sâu vào trong bài Tin Mừng.

a)  Bối cảnh của Tin Mừng Gioan:

Văn bản của Tin Mừng Gioan giống như một tấm vải rất đẹp, được dệt bằng ba thoi chỉ (ba chủ đề) với ba màu sắc khác nhau.  Ba thoi chỉ được đan dệt với nhau thật hài hòa đến nỗi người ta không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được khi chuyển từ một thoi chỉ này sang một thoi khác.  (i) Thoi chỉ đầu tiên là những sự thật về cuộc đời Chúa Giêsu, đã xảy ra vào năm 30 tại Palestine, được gìn giữ trong trí nhớ của người Môn Đệ Chúa Yêu và của nhiều người chứng khác (1Ga 1:1-4).  (ii) Thoi chỉ thứ hai là các sự kiện về đời sống của các cộng đoàn.  Bởi vì đức tin của họ vào Chúa Giêsu và được thuyết phục bởi sự hiện diện của Người, ở giữa họ, các cộng đoàn được soi sáng đời sống của họ với Lời Chúa và các cử chỉ của Chúa Giêsu.  Điều đó ảnh hưởng đến việc mô tả về các sự kiện.  Thí dụ, cuộc xung đột của các cộng đoàn với những người Pharisêu vào cuối thế kỷ thứ nhất cho thấy cách thức mô tả các cuộc xung đột của Chúa Giêsu với những người Biệt Phái.  (iii)  Thoi chỉ thứ ba là những lời chú giải của Phúc Âm Thánh Sử.  Trong một số đoạn, rất khó có thể phân biệt được khi nào lời của Chúa Giêsu dừng lại và khi nào tác giả bắt đầu đan vào các ý kiến của riêng ông (Ga 2:22; 3:16-21; 7:39; 12:37-43; 20:30-31). 

b)  Lời bình giải về đoạn Tin Mừng 

Ga 20:19-20:  Mô tả về kinh nghiệm của sự Phục Sinh 

Chúa Giêsu hiện diện trong cộng đoàn.  Ngay cả những cánh cửa khép kín cũng không ngăn được Chúa ở giữa những người không nhận ra Chúa.  Thậm chí cho đến ngày nay, điều ấy vẫn còn đúng!  Khi chúng ta tụ họp với nhau, ngay cả khi tất cả các cánh cửa đều đóng, Chúa Giêsu vẫn ở giữa chúng ta!  Và cũng hôm nay, lời đầu tiên của Chúa Giêsu sẽ luôn luôn là:  “Bình an cho các con!”

Chúa cho xem những dấu vết của sự Thương Khó trên tay và cạnh sườn Người.  Chúa Phục Sinh là Chúa Chịu Đóng Đinh!  Chúa Giêsu, Đấng ở với chúng ta trong cộng đoàn không phải là một Chúa Giêsu vinh quang, Đấng không có điều gì giống như đời của người thường.  Nhưng chính là Chúa Giêsu Đấng đã xuống thế và mang những dấu tích của cuộc Thương Khó của Người.  Và ngày nay, những dấu tích này cũng được tìm thấy trong sự đau khổ của người ta.  Đó là những dấu hiệu của đói khổ, của tra tấn, của chiến tranh, của bệnh tật, bạo lực và bất công.  Rất nhiều dấu chỉ!  Và trong những người phản ứng và đấu tranh cho lẽ sống, Chúa Giêsu sống lại và Người hiện diện ở giữa chúng ta.

Ga 20:21:  Lời sai đi:  “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con!”

Từ Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh, chúng ta lãnh nhận sứ vụ, cùng một sứ vụ mà Người nhận lãnh từ Chúa Cha.  Và đối với chúng ta, Người cũng lặp lại:  “Bình an cho các con!”  Lời lặp lại khẳng định tầm quan trọng của sự bình an.  Xây dựng sự bình an là một phần của sứ vụ.  Sự Bình An mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta mang nhiều ý nghĩa hơn là so với sự thiếu vắng chiến tranh.  Nó có nghĩa xây dựng một môi trường nhân loại hài hòa, trong đó con người có thể được sống đích thực, với tất cả những gì cần thiết để sống, và ở đó họ có thể sống hạnh phúc và trong sự bình an.  Tóm lại, nó có nghĩa là xây dựng một cộng đoàn mô phỏng theo cộng đoàn của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Ga 20:22:  Chúa Giêsu ban cho ân sủng của Chúa Thánh Thần

Chúa Giêsu thổi hơi và phán bảo các ông:  “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.  Và từ đó, với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể thực hiện được sứ vụ mà Người trao phó cho chúng ta.  Trong Tin Mừng theo Gioan, lễ Phục Sinh (Lễ Vượt Qua) và sự tràn ngập của Chúa Thánh Linh (lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) cùng là một.  Tất cả cùng xảy ra trong một lúc.

Ga 20:23:  Chúa Giêsu ban cho quyền tha tội  

Tâm điểm của sứ vụ bình an được tìm thấy trong sự hòa giải, trong nỗ lực vượt qua các chướng ngại ngăn cách chúng ta:  “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha.  Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại.”  Khi ấy, quyền năng hòa giải này và của sự tha thứ thì được trao ban cho các môn đệ.  Trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu, quyền năng này cũng được trao cho Phêrô (Mt 16:19) và các cộng đoàn (Mt 18:18).  Một cộng đoàn mà không có sự tha thứ và không có hòa giải thì không phải là một cộng đoàn Kitô hữu.

c)  Đào sâu hơn nữa:

i)  Hoạt động của Chúa Thánh Linh trong Tin Mừng theo Gioan

Trong tiếng Do Thái, cùng một chữ được dùng để chỉ gió và thần khí.  Gió tự nó có một mục tiêu, một chiều hướng:  Gió Bấc, Gió Nồm.  Chúa Thánh Linh (gió của Thiên Chúa) cũng thế, Người cũng có một mục đích, một dự án tự nó chứng tỏ nhiều cách trong các công việc mà Chúa Thánh Linh hoàn thành trong sự tạo dựng, trong lịch sử, và hơn hết cả là trong Chúa Giêsu.  Lời hứa tuyệt vời về Chúa Thánh Linh hiện diện trong các ngôn sứ:  Cảnh của các xương khô trở nên sống động, nhờ vào quyền lực của Chúa Thánh Linh (Êd 37:1-14); sự tràn ngập của Chúa Thánh Thần trên tất cả mọi người (Gi 3:1-5); thị kiến về Đấng Mêssia Tôi Tớ, Đấng sẽ được xức dầu bởi Chúa Thánh Thần để thiết lập lại sự công chính trên thế gian và công bố Tin Mừng cho người nghèo khó (Is 11:1-9; 42:1; 44:1-3; 61:1-3).  Các ngôn sứ nhìn thấy trước một tương lai mà trong đó Dân Chúa được tái sinh nhờ ơn của Chúa Thánh Thần (Êd 36:26-27; Tv 51:12; Is 32:15-20)

Trong Tin Mừng theo Gioan, những lời tiên tri này được ứng nghiệm trong Chúa Giêsu.  Giống như đã xảy ra trong sự tạo dựng (St 1:1), cùng một cách thức Chúa Thánh Thần hiện ra và đáp xuống trên Chúa Giêsu “dưới dạng một chim bồ câu từ trên trời” (Ga 1:32). Đây là sự khởi đầu của việc tạo dựng mới!  Chúa Giêsu công bố những Lời của Thiên Chúa và truyền đạt cho chúng ta Chúa Thánh Linh trong sự vô ngần vô hạn (Ga 3:34).  Lời của Chúa là Thần Khí và là sự sống (Ga 6:63).  Khi Chúa Giêsu lên trời, Chúa nói Người sẽ gửi một Đấng phù trợ khác, Đấng bảo vệ sẽ ở lại với chúng ta.  Đó là Chúa Thánh Thần (Ga 14:16-17).  Bằng vào sự thương khó, sự tử nạn và sự phục sinh, Chúa Giêsu chiến thắng ban cho chúng ta món quà của Chúa Thánh Linh.  Khi Người hiện ra với các Tông Đồ, Người thổi hơi vào các ông và nói:  “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần!” (Ga 20:22).  Hiệu quả đầu tiên của hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta là việc hòa giải:  “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha.  Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại!” (Ga 20:23).  Qua Bí Tích Rửa Tội, tất cả chúng ta đều được nhận cùng một thần khí của Chúa Giêsu (Ga 1:33).  Thần Khí giống như dòng nước tuôn chảy từ lòng người là kẻ tin vào Chúa Giêsu (Ga 7:37-39; 4:14).  Thần Khí được ban cho chúng ta để có thể nhớ và hiểu được đầy đủ ý nghĩa những Lời của Chúa Giêsu (Ga 14:26; 16:12-13).  Tác động bởi Thần Khí của Chúa Giêsu, chúng ta có thể thờ phượng Thiên Chúa ở mọi nơi (Ga 4:23-24).  Ở đây, sự tự do của Thần Khí Chúa được sống.  “Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do”, thánh Phaolô khẳng định điều này (2Cr 3:17).

ii)  Shalom:  Việc xây dựng hòa bình

Trong Tin Mừng theo Gioan, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Chúa Giêsu Phục Sinh và các môn đệ của Người được đánh dấu bằng một lời chào:  “Bình an cho các con!”  Sự bình an mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta thì khác với bình an theo kiểu thế gian (Pax Romana), được xây dựng bởi đế quốc La Mã (Ga 14:27).  Sự bình an trong Kinh Thánh (shalom), là một chữ phong phú với ý nghĩa sâu sắc.  Nó cũng có nghĩa là một đời sống đầy đủ, hạnh phúc, dồi dào (Ga 10:10).  Bình an là dấu hiệu của sự hiện diện của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự Bình An (Gia-Vê là sự Bình An) (Gr 6:24).  “Xin Thiên Chúa là nguồn Bình An, ở cùng tất cả anh em! (Rm 15:33).  Đây là lý do tại sao sự bình an của Thiên Chúa tạo ra các phản ứng bạo lực.  Như sách Thánh Vịnh nói:  “Tấm thân này trải bao năm tháng, sống cùng những kẻ ghét hòa bình.  Tôi vốn chuộng hòa bình.  Nhưng hễ tôi nói tới, thì phe họ lại muốn chiến tranh!”  (Tv 120:6-7).  Sự bình an mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta là dấu hiệu của “gươm giáo” (Mt 10:34).  Thật là cần thiết để có sự tin tưởng, đấu tranh, làm việc, kiên trì trong Chúa Thánh Thần để sự bình an của Thiên Chúa có thể có ngày ca khúc khải hoàn.  Và đó là ngày “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên” (Tv 85:11).  Và khi ấy, “Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14:17) và “Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài” (1Cr 15:28).

6.  Thánh Vịnh 145               

Lời mô tả Vương Quốc của Thiên Chúa!

Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
con nguyện tán dương Chúa
và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
Người cao cả khôn dò khôn thấu.

Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
và truyền tụng những chiến công của Ngài,
tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,
bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,
loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay!
Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,
hoan hô Ngài công chính.
CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.
CHÚA nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Lạy CHÚA, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,
nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,
để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.
Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy,
kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.
Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,
và chính Ngài đúng bữa cho ăn.
Khi Ngài rộng mở tay ban,
là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.

CHÚA công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.
Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,
nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu,
CHÚA gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người,
nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.
Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi CHÚA,
chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh
đến muôn thuở muôn đời!

7.  Lời Nguyện Kết

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa về Lời Chúa đã giúp chúng con hiểu rõ hơn ý muốn của Chúa Cha.  Nguyện xin Thần Khí Chúa soi sáng các việc làm của chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để thực hành Lời Chúa đã mặc khải cho chúng con.  Nguyện xin cho chúng con, được trở nên giống như Đức Maria, thân mẫu Chúa, không những chỉ lắng nghe mà còn thực hành Lời Chúa.  Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

Date: Time: - CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 …