Home / Event / Lectio Divina: Gioan 6:44-51

Lectio Divina: Gioan 6:44-51

Date: Thứ Năm 18 Tháng Tư, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Năm – Tuần III Mùa Phục Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Cha,

Cha đã lôi kéo mọi người đến với Cha

Những người tin vào Con Cha, Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Cha, đức tin là điều chúng con cần đến.

Xin Cha ban cho chúng con đức tin,

Một đức tin sống động mà chúng con có thể gặp gỡ hôm nay

Chúa Giêsu Kitô, Con Cha,

Trong Lời của Chúa mà Cha đang nói với chúng con,

Trong bánh mà Cha ban cho chúng con,

Trong của ăn mà chúng con có thể cho đi

Và có thể cho nhau,

Trong Đức Giêsu Kitô, Con Cha và là Chúa của chúng con,

Đấng hằng sống với Cha và Chúa Thánh Thần

Bây giờ và muôn đời. 

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 6:44-51 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng:  “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.  Trong sách các tiên tri có chép rằng:  ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo.’  Ai nghe lời giáo hóa của Cha, thì đến với Ta.  Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha.  Thật, Ta bảo thật các ngươi:  Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.  Ta là bánh ban sự sống.  Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết.  Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết.  Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời.  Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.”

3.  Suy Niệm

–  Cho đến bây giờ, cuộc đối thoại đã diễn ra giữa Chúa Giêsu và dân chúng.  Từ giờ trở đi, các nhà lãnh đạo Do Thái bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện và cuộc thảo luận trở nên căng thẳng hơn.

–  Ga 6:44-46: Ai mở lòng mình ra với Thiên Chúa thì chấp nhận Chúa Giêsu và lời mời gọi của Người.   Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng hơn.  Bây giờ, chính người Do Thái, các thủ lãnh của dân là kẻ xầm xì:  “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao?  Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: Tôi từ trời xuống?” (Ga 6:42).  Họ cho rằng họ biết tất cả mọi điều về Thiên Chúa.  Nhưng thực ra, họ không biết gì cả.  Nếu chúng ta thật sự mở lòng mình ra và trung thành với Thiên Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận được trong lòng mình sự thúc đẩy của Thiên Chúa lôi kéo chúng ta về Chúa Giêsu và chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa, bởi vì trong sách các Tiên Tri đã chép rằng:  “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo.  Ai nghe lời giáo hóa của Cha, thì đến với Ta.” 

  Ga 6:47-50:  Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết.  Trong việc mừng lễ Vượt Qua, người Do Thái nhớ lại bánh của sa mạc.  Chúa Giêsu giúp họ tiến thêm một bước.  Bất cứ ai cử hành lễ Vượt Qua, chỉ nhớ lại bánh mà cha ông họ đã ăn trong quá khứ, cũng sẽ chết như tất cả cha ông họ!  Ý nghĩa thực sự của lễ Vượt Qua không phải là gợi nhớ lại bánh manna rơi xuống từ trời, mà là chấp nhận Chúa Giêsu, Bánh Ban Sự Sống mới và đi theo con đường mà Người đã chỉ ra.  Đó không còn là vấn đề ăn thịt chiên vượt qua, mà là ăn máu thịt của Chúa Giêsu, để hễ ai ăn thịt ấy thì sẽ không chết, mà sẽ sống đời đời!

–  Ga 6:51:  Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.  Và Chúa Giêsu kết thúc với câu nói:  “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.  Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.”  Thay vì bánh manna và thịt chiên vượt qua của cuộc xuất hành đầu tiên, chúng ta được mời ăn bánh manna mới và thịt chiên vượt qua mới đã được hiến tế trên Thập Giá cho sự sống của tất cả mọi người.

  Cuộc xuất hành mới.  Việc bánh hóa ra nhiều xảy ra vào gần ngày Lễ Vượt Qua (Ga 6:4).  Lễ Vượt Qua là một kỷ niệm quan trọng của lịch sử Xuất Hành, giải thoát Dân Chúa khỏi nanh vuốt của vua Pharaô.  Toàn bộ câu chuyện được thuật lại trong chương sáu của Tin Mừng Gioan song song với câu chuyện liên quan đến ngày lễ Vượt Qua, dù là việc giải thoát khỏi người Ai Cập hay với cuộc hành trình của dân chúng đi trong sa mạc tìm về miền Đất Hứa.  Bài Giảng về Bánh Ban Sự Sống, trong Hội Đường tại Cápharnaum, có liên quan đến chương 16 của sách Xuất Hành nói về bánh manna.  Thật đáng nên đọc toàn bộ chương 16 của sách Xuất Hành.  Khi nhận thức được những khó khăn của dân chúng trong sa mạc, chúng ta có thể hiểu rõ hơn lời giảng dạy của Chúa Giêsu trong chương 6 này của sách Tin Mừng Gioan.  Ví dụ, khi Chúa Giêsu nói về “lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6:27), Người nhắc lại bánh manna sinh sản ra giòi bọ và bị thối rữa (Xh 16:20).  Giống như khi người Do Thái “than phiền” (Ga 6:41), thì họ làm điều tương tự như dân Israel trong sa mạc, họ nghi ngờ về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ trong cuộc hành trình qua sa mạc (Xh 16:2; 17:3; Ds 11:1).  Việc thiếu thốn thực phẩm đã khiến dân chúng ngờ vực Thiên Chúa và họ bắt đầu phàn nàn với ông Môisen và chống lại Chúa.  Tại đây cũng vậy, người Do Thái ngờ vực về sự hiện diện của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Nagiarét và bắt đầu phàn nàn (Ga 6:41-42).           

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

  Bí Tích Thánh Thể có giúp tôi sống trong trạng thái của cuộc Xuất Hành vĩnh viễn không?  Tôi có thành công không?

 Hễ ai mở lòng mình ra với sự thật đều tìm thấy câu trả lời trong Chúa Giêsu.  Ngày nay, nhiều người thu mình và không tìm thấy bất kỳ câu trả lời nào.  Đó là lỗi của ai?  Có phải là lỗi của những người biết lắng nghe không?  Hay đó là lỗi của chúng ta, những Kitô hữu, không biết cách giới thiệu Tin Mừng như là một thông điệp của sự sống?

5.  Lời nguyện kết

Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,

Đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi.

Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa,

Tấc lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng.

(Tv 66:16-17)

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Date: Time: - Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các …