Home / Event / Lectio Divina: Gioan 6:52-59

Lectio Divina: Gioan 6:52-59

Date: Thứ Sáu 19 Tháng Tư, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Sáu – Tuần III Mùa Phục Sinh

 

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Thiên Chúa hằng sống và yêu thương của chúng con,

Làm thế nào mà chúng con có thể biết được chiều sâu của tình yêu Chúa

Nếu xác thịt Con Chúa đã không trở thành xác thịt của chúng con

Và máu không trở thành máu của chúng con?

Làm thế nào mà chúng con có đủ can đảm

Để sống cho nhau và chết cho nhau, nếu cần

Nếu Người đã không hiến thân mình

Và đổ máu của Người cho chúng con?

Chúng con cảm tạ Chúa đã để cho Người ở lại trong Bí Tích Thánh Thể với chúng con

Và chính Người là lương thực hằng ngày của chúng con.

Nguyện xin cho lương thực này là của ăn làm cho chúng con

Được sống và chết như Người đã làm,

Cho nhau và cho Chúa,

Thiên Chúa Đấng hằng sống của chúng con, đến muôn thuở muôn đời.

  1. Bài Đọc Tin Mừng – Gioan 6:52-59 

Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau.  Họ nói:  “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”  Chúa Giêsu nói với họ:  “Thật, Ta bảo thật các ông:  nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.  Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì được sống muôn đời.  Và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống.  Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở lại trong Ta, và Ta ở lại trong người ấy.  Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Ta, cũng sẽ nhờ Ta mà được sống như vậy.  Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết.  Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.

Đó là những điều Chúa Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Cápharnaum.

  1. Suy Niệm

–  Chúng ta gần như ở phần cuối của Bài Giảng về Bánh Ban Sự Sống.  Ở đây là phần mở đầu của cuộc luận chiến lớn nhất.  Người Do Thái thu mình lại và bắt đầu thảo luận về những lời khẳng định của Chúa Giêsu.

–  Ga 6:52-55: Máu và thịt:  biểu hiện của sự sống và của món quà trọn vẹn.   Người Do Thái phản ứng nói rằng:  “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”  Lễ Vượt Qua đã gần kề.  Vài ngày nữa, mọi người sẽ ăn thịt chiên vượt qua trong lễ mừng của đêm Vượt Qua.  Họ không hiểu những lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ đã hiểu theo nghĩa đen.  Nhưng Chúa Giêsu không giảm bớt sự khẩn cấp, Người không thoái lui hay bỏ bớt điều gì mà Người đã nói và Người quả quyết:  “Thật, Ta bảo thật các ông:  nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.  Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì được sống muôn đời. và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống.  Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ờ lại trong Ta, và Ta ở lại trong người ấy.” (a) Ăn thịt Chúa Giêsu có nghĩa là chấp nhận Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua mới, Đấng mà máu của Người giải thoát chúng ta khỏi cảnh nô lệ.  Trong Luật Lệ của Cựu Ước, vì tôn trọng sự sống, đã cấm ăn huyết (Đnl 12:16,23; Cv 15:29).  Máu là dấu hiệu của sự sống.  (b) Uống máu Chúa Giêsu có nghĩa là bắt chước theo cùng cách sống đã đánh dấu cuộc đời của Chúa Giêsu.  Điều mang lại sự sống không phải là tán dương bánh manna của quá khứ, mà là để ăn chiếc bánh mới này là Chúa Giêsu, thịt và máu của Người.  Tham dự vào Bữa Tiệc Thánh Thể, chúng ta bắt chước cuộc sống của Người, sự dâng hiến của Người, món quá chính thân mình của Người.  “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình”.  Họ nên chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế Chịu Đóng Đinh, Đấng mà máu sẽ bị đổ ra.

  Ga 6:56-58:  Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ờ lại trong Ta.  Những câu cuối cùng của Bài Giảng về Bánh Sự Sống có chiều sâu nhất và cố gắng tóm tắt tất cả những gì đã được nói đến.  Chúng gợi nhớ lại chiều kích mầu nhiệm bao quanh việc tham gia vào Bi Tích Thánh Thể. Chúng diễn tả những gì thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Galát:  “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2:20).  Và những gì trong sách Khải Huyền của Gioan đã nói rằng:  “Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3:20).  Và chính ông Gioan viết trong sách Tin Mừng:  “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.  Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy” (Ga 14:23).  Và nó kết thúc với lời hứa về sự sống đánh dấu sự khác biệt với cuộc Xuất Hành xa xưa: “Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết.  Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

–  Ga 6:59:  Bài Giảng trong Hội Đường kết thúc.  Cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu với dân chúng và người Do Thái trong Hội Đường tại Cápharnaum kết thúc tại đây.  Như đã nói trước đó, Bài Giảng về Bánh Sự Sống cho chúng ta một hình ảnh về cách dạy giáo lý vào thời đó, vào cuối thế kỷ thứ nhất, trong các cộng đoàn Kitô hữu ở miền Tiểu Á.  Các câu hỏi của dân chúng và của người Do Thái cho thấy những khó khăn của các thành viên trong cộng đoàn.  Và câu trả lời của Chúa Giêsu tương ứng với việc làm sáng tỏ để giúp họ vượt qua những khó khăn, đào sâu đức tin của họ và sống mạnh mẽ hơn với Bí Tích Thánh Thể được cử hành trên mọi người trong đêm giữa thứ Bảy và Chúa Nhật, Ngày của Chúa.

  1. Một vài câu hỏi cá nhân

  Bắt đầu với Bài Giảng về Bánh Ban Sự Sống, việc cử hành Bí Tích Thánh Thể nhận được một ánh sáng rất mạnh mẽ và một sự đào sâu rộng lớn.  Ánh sáng mà tôi thấy là gì và điều gì giúp tôi tiến lên?

 Ăn thịt và máu của Chúa Giêsu là điều răn mà Người truyền lại.  Tôi đã sống Bí Tích Thánh Thể trong đời mình như thế nào?  Cho dù tôi không thể tham dự Thánh Lễ mỗi ngày hoặc mỗi Chúa Nhật, cuộc sống của tôi vẫn phải là Bí Tích Thánh Thể.  Tôi cố gắng đạt được mục đích này bằng cách nào?

  1. Lời nguyện kết

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi CHÚA,

Ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,

Lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

(Tv 117:1-2)

 

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

Date: Time: - TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con …