Home / Event / Lectio Divina: Gioan 7:40-53

Lectio Divina: Gioan 7:40-53

Date: Thứ Bảy 16 Tháng Ba, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay                              

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, là Thiên Chúa toàn năng,

Khi đám đông dân chúng gặp gỡ Con Chúa,

Người đã trở thành nguyên nhân của sự chia rẽ:

Người ảnh hưởng đến đời sống của họ

Cách này hay cách khác.

Nguyện xin cho chúng con chấp nhận Người hoàn toàn

Và dọn sẵn sàng chính mình để dành chỗ cho Người

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, ngay cả khi đau khổ.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con, rằng với Người

Chúng con có thể luôn tìm kiếm và làm theo ý Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2.  Phúc Âm – Gioan 7:40-53 

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng:  “Ông này thật là tiên tri”.  Kẻ khác nói:  “Ông này thật là Đấng Kitô”.  Người khác nữa lại nói:  “Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?  Nào Kinh Thánh chẳng nói:  Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavít, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavít?”  Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người.

Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người.  Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng:  “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?”  Các người thừa hành thưa rằng:  “Chẳng hề có ai nói như người ấy”.  Các người biệt phái trả lời rằng:  “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao?  Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu?  Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”.

Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng:  “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?”  Nhưng họ trả lời rằng:  “Hay ông cũng là người Galilêa?  Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”.  Sau đó ai về nhà nấy.

3.  Suy Niệm

  Trong chương 7, thánh Gioan khẳng định rằng đã có những ý kiến khác nhau và có nhiều hoang mang trong dân chúng về Chúa Giêsu.  Những họ hàng thân thích đã nghĩ một đàng (Ga 7:2-5), dân chúng lại nghĩ đàng khác (Ga 7:12).  Một số người nói rằng:  “Ông này thật là tiên tri!” (Ga 7:40).  Kẻ khác lại nói:  “Ông ta mê hoặc dân chúng!” (Ga 7:12).  Một số người ca ngợi:  “Ông ấy là một người tốt!” (Ga 7:12).  Kẻ khác nữa lại chỉ trích Người:  “Ông này đã không được giáo dục, đã không học hành gì cả!” (Ga 7:15).  Nhiều ý kiến.  Mỗi người đều có lý lẽ riêng của mình, trích từ Kinh Thánh hay từ Truyền Thống.  Nhưng không ai nhớ đến Người Tôi Tớ Thiên Sai, được công bố bởi tiên tri Isaia (Is 42:1-9; 49:1-6; 50:4-9; 52:13-53:12; 61:1-2).  Ngày nay cũng thế, có nhiều cuộc thảo luận về tôn giáo, và tất cả mọi người đều trích Kinh Thánh để biện minh cho lý lẽ của mình.  Như trong quá khứ, việc tương tự cũng xảy ra ngày nay, nó xảy ra nhiều lần đến nỗi mà những kẻ bé mọn đã bị đánh lừa bởi những bài thuyết giảng của những người cao trọng, và thỉnh thoảng, thậm chí bởi những bài thuyết giảng của những người thuộc về Giáo Hội nữa.

  Ga 7:40-44:  Sự hoang mang trong dân chúng.  Phản ứng của dân chúng thì rất đa dạng.  Có người thì nói:  Ông này thật là tiên tri.  Kẻ khác nói:  Ông này thật là Đấng Thiên Sai; Đấng Kitô.  Những người khác nữa cho rằng:  Ông này không thể là Đấng Cứu Thế được vì Đấng Cứu Thế xuất thân bởi dòng dõi Đavít, và từ làng Bêlem, và ông này xuất thân từ Galilêa!  Những ý kiến khác nhau về Đấng Thiên Sai tạo ra sự chia rẽ và tranh cãi. Có một số kẻ định bắt Người, tống giam Người, nhưng họ không dám ra tay.  Có lẽ vì họ sợ dân chúng (xem Mt 14:2).

  Ga 7:45-49:  Lập luận của kẻ cầm quyền.  Trước đây, đứng trước phản ứng của người dân thiên về Chúa Giêsu, người Biệt Phái đã sai vệ binh đi bắt Người (Ga 7:32).  Nhưng vệ binh trở về tay không.  Họ đã hết sức thán phục khi nghe người ta bảo nhau rất rõ ràng:  “Chẳng hề có ai nói như người ấy!”  Người Biệt Phái phản ứng lại:  “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao?”  Theo lời người Biệt Phái nói rằng:  “Đám tiện dân này không biết gì về Lề Luật” và để cho bản thân mình bị Chúa Giêsu lừa dối.  Điều đó như thể họ nói rằng:  “Không, chỉ có chúng ta, những thượng tế, là người khôn ngoan hơn và chúng ta không để cho mình bị mê hoặc!”  Và họ cho rằng dân chúng là “kẻ chết tiệt”!  Các giới chức tôn giáo thời ấy đã đối xử dân chúng hết sức khinh miệt.

  Ga 7:50-52:  Lời bênh vực Chúa Giêsu của ông Nicôđêmô.  Trước lời lập luận ngu ngốc này, tính chân thật của ông Nicôđêmô nổi dậy và ông lên tiếng bênh vực Chúa Giêsu:  “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?”  Phản ứng của những người khác là họ cho rằng ông Nicôđêmô đang chế giễu họ:  “Nicôđêmô, ông cũng là người Galilêa sao?  Hãy đọc kỹ Kinh Thánh đi, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa!”  Họ chắc mẩm!  Cầm quyển sách của quá khứ, họ tự bảo vệ mình chống lại tương lai đang đến và quấy nhiễu họ.  Ngày nay, nhiều người vẫn tiếp tục làm điều tương tự.  Họ chỉ chấp nhận điều mới lạ nếu điều ấy hợp với ý tưởng riêng thuộc về quá khứ của họ.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Ngày nay, những ý kiến khác nhau mà mọi người có về Chúa Giêsu là gì?  Và trong cộng đoàn của bạn, có những ý kiến khác nhau gây ra hoang mang không?

 Có những người chỉ chấp nhận sự mới lạ mà thuận với ý tưởng của họ và thuộc về quá khứ.  Còn bạn thì sao?

5.  Lời nguyện kết

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con

Mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết mọi lỗi lầm

Tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

(Tv 51:1-2) 

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Date: Time: - Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các …