Home / Event / Lectio Divina: Luca 11:14-23

Lectio Divina: Luca 11:14-23

Date: Thứ Năm 7 Tháng Ba, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay                             

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Nhiều người trong chúng con chưa bao giờ có được những của cải như thế,

Nên chúng con đã trở nên tự mãn và tự tôn,

Hạnh phúc trong thế giới nhỏ bé của chúng con.

Lạy Chúa, xin cho đôi tai của chúng con vẫn còn mở ra để nghe Lời Chúa

Và trái tim chúng con vẫn dành cho Chúa

Và cho anh chị em của chúng con.

Xin đừng để cho chúng con quên lãng Chúa,

Hay là đặt niềm tin của chúng con nơi chính mình.

Xin Chúa hãy làm cho chúng con thao thức vì Chúa

Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2.  Phúc Âm – Luca 11:14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ.”

Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt.”

“Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.”

3.  Suy Niệm

Bài Tin Mừng hôm nay trích từ sách Tin Mừng theo Luca. Chúng ta đã suy niệm về đoạn tương tự trích từ sách Tin Mừng của Máccô (Mc 3:22-27) vào tháng Giêng.

Lc 11:14-16: Các phản ứng khác nhau trước việc trừ quỷ. Chúa Giêsu đã trừ một quỷ câm. Việc trừ quỷ đã tạo ra hai phản ứng khác nhau. Một mặt, đám đông dân chúng đều ngạc nhiên và bỡ ngỡ. Người ta chấp nhận Chúa Giêsu và tin tưởng vào Người. Mặt khác, có kẻ không chấp nhận Chúa Giêsu và không tin Người. Trong số những kẻ không tin, có người nói rằng Chúa Giêsu đã nhờ vào danh của tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, và những kẻ khác lại muốn có một dấu lạ từ trời. Thánh sử Máccô nói rằng đó là câu hỏi của các Kinh Sư đến từ Giêrusalem (Mc 3:22), là những người đã không đồng thuận với sự tự do của Chúa Giêsu. Họ muốn bảo vệ Truyền Thống đối lại với sự đổi mới của Chúa Giêsu.

Lc 11:17-22: Câu trả lời của Chúa Giêsu được chia ra làm ba phần:

Phần thứ nhất: Sự so sánh với một nước tự chia rẽ (các câu 17-18a). Chúa Giêsu lên án sự phi lý về những lời vu khống của các Kinh Sư. Nói rằng Chúa đã xua trừ quỷ với sự trợ giúp của tướng quỷ có nghĩa là phủ nhận những bằng chứng. Nó cũng tương tự như nói rằng nước thì khô ráo và vầng thái dương thì tối tăm. Các Luật sĩ của Giêrusalem đã phỉ báng Chúa bởi vì họ đã không biết phải giải thích ra sao về những lợi ích mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho người dân. Họ lo sợ bị mất vị trí lãnh đạo của họ. Họ cảm thấy thẩm quyền của họ bị đe dọa trước mặt mọi người.

Phần thứ hai: Con cái các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? (các câu 18b-20). Chúa Giêsu khích bác những kẻ tố cáo và hỏi họ: “Nếu các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì môn đệ các ngươi nhờ ai mà trừ?” Hãy để họ trả lời và tự giải thích! “Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.”

Phần thứ ba:   nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng (các câu 21-22). Chúa Giêsu so sánh ma quỳ với một người mạnh mẽ. Không ai, ngoại trừ người mạnh mẽ hơn, có thể xông vào nhà mà cướp của một người mạnh mẽ: Chúa Giêsu là người mạnh nhất. Đây là lý do mà Người đã thành công trong việc xua trừ ma quỷ. Chúa Giêsu đánh bại người mạnh mẽ và bây giờ làm tiêu tan những gì hắn đã cướp đoạt, đó là, Chúa giải thoát những kẻ đã bị ức chế dưới quyền lực của sự dữ. Tiên tri Isaia đã dùng sự so sánh tương tự để mô tả việc quang lâm của Đấng Cứu Thế (Is 49:24-25). Đây là lý do tại sao thánh Luca nói rằng việc xua trừ ma quỷ là một dấu chỉ rõ ràng rằng Nước Thiên Chúa đã đến.

Lc 11:23: Bất cứ ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta. Chúa Giêsu kết thúc câu trả lời của mình với câu nói này: “Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.” Trong một dịp khác, cũng liên quan đến việc xua trừ ma quỷ, các môn đệ đã ngăn cản một người nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ bởi vì anh ta không phải là người thuộc nhóm của họ. Chúa Giêsu bảo các ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!” (Lc 9:50). Hai câu nói này dường như là mâu thuẫn với nhau, nhưng không phải vậy. Câu nói trong bài Tin Mừng hôm nay được nói cho những kẻ đối nghịch, những người đã có một định kiến đối với Chúa Giêsu: “Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.” Định kiến và việc không chấp nhận khiến cho cuộc đối thoại không thể xảy ra được và phá vỡ tình đoàn kết. Câu kia thì được dành cho các môn đệ là những người nghĩ rằng các ông được độc quyền với Chúa Giêsu. “Bất cứ ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta!” Nhiều người không phải là Kitô hữu nhưng thực hành tình yêu thương, lòng nhân ái, sự công bằng, trong cách tốt lành nhiều lần hơn so với các Kitô hữu. Chúng ta không thể loại trừ họ. Họ là những anh em và là những người thợ trong việc xây dựng Nước Trời. Kitô hữu chúng ta không phải là những sở hữu chủ của Chúa Giêsu. Trái lại, Đức Giêsu là Chúa chúng ta!

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

“Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.” Điều này xảy ra như thế nào trong đời sống của tôi?

“Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!” Điều này xảy ra bằng cách nào trong đời sống của tôi?

5.  Lời nguyện kết

Hãy đến đây ta reo hò mừng CHÚA,

Tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

Cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

(Tv 95:1-2)

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

Date: Time: - THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng …