Home / Event / Lectio Divina: Mátthêu 5:17-19

Lectio Divina: Mátthêu 5:17-19

Date: Thứ Tư 15 Tháng Ba, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay                                

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Các lời tiên tri của Chúa nhắc nhở chúng con

Trong mùa và ngoài mùa

Về những nhiệm vụ của chúng con đối với Chúa

Và đối với tha nhân.

Khi các lời ấy làm phiền và gây khó chịu cho chúng con,

Xin Chúa để cho đó được là một sự xáo trộn thánh thiện

Khiến cho chúng con trăn trở, nóng lòng làm theo thánh ý Chúa

Và để đem lại công bình và tình yêu thương xung quanh chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

2.  Phúc Âm – Mátthêu 5:17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.

Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.”

3.  Suy Niệm

Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 5:17-19) dạy cho chúng ta cách tuân giữ Lề Luật Chúa theo một cách cho thấy trong đó việc thực hành đầy đủ nó bao gồm những điều gì. Mátthêu đã viết để giúp cho các cộng đoàn người Do Thái cải đạo vượt qua được những lời phê phán của các người đồng hương đã buộc tội họ bằng cách nói rằng: “Quý vị là những người không chung thủy với Luật Môisen”. Chính Chúa Giêsu cũng đã bị cáo buộc là không tuân giữ Lề Luật Thiên Chúa. Thánh sử Mátthêu đã có câu trả lời rõ ràng của Chúa Giêsu cho những kẻ chỉ trích Người. Do đó, ông đưa ra một số ánh sáng để giúp các cộng đoàn giải quyết vấn đề của họ.

Sử dụng hình ảnh của đời sống thường nhật, với lời lẽ giản dị và thẳng thắn, Chúa Giêsu đã nói rằng sứ vụ của cộng đoàn, lý do để cho cộng đoàn tồn tại, phải là muối và là ánh sáng! Người đã ban cho một số lời khuyên về mỗi hình ảnh này. Tiếp theo sau đó là hai hoặc ba câu ngắn gọn của bài Tin Mừng hôm nay.

Mt 5:17-18: Một chấm, một phẩy trong bộ Luật cũng không bỏ sót. Có một vài khuynh hướng khác nhau trong cộng đoàn các Kitô hữu tiên khởi. Một số người cho rằng không cần thiết phải tuân giữ lề luật trong Cựu Ước, bởi vì chúng ta được cứu rỗi nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu mà không nhờ bởi việc tuân giữ lề luật (Rm 3:21-26). Một số người khác chấp nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, nhưng họ đã không chấp nhận tinh thần phóng khoáng mà một số người trong cộng đoàn đã sống trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Họ cho rằng là người Do Thái, họ phải tiếp tục tuân giữ các lề luật của Cựu Ước (Cv 15:1-5). Nhưng cũng có những Kitô hữu sống quá tự do trong Thần Khí Chúa, những kẻ không còn nhìn vào cuộc sống của Đức Giêsu Nagiarét, cũng chẳng lý gì đến Cựu Ước và thậm chí họ đã còn đi quá đà mà nói rằng: “Giêsu là đồ khốn kiếp!” (1Cr 12:3). Quan sát những căng thẳng này, thánh sử Mátthêu cố gắng tìm một sự quân bình giữa hai thái cực. Cộng đoàn phải là chỗ, nơi mà sự quân bình có thể đạt được và được duy trì. Câu trả lời được Chúa Giêsu đưa ra cho những ai chỉ trích Người đã tiếp tục là thực tế cho các cộng đoàn: “Ta không đến để hủy bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn nó!” Cộng đoàn không thể chống báng lại lề luật, cũng không thể sống khép kín cho riêng mình trong việc tuân giữ lề luật. Giống như Đức Giêsu, họ phải tiến lên, và cho thấy, trong sự thực hành, mục đích mà lề luật muốn đạt được trong đời sống của con người, đó là, trong việc thực hành hoàn hảo của tình yêu thương.

Mt 5:18-19: Một chấm, một phẩy cũng không bỏ sót khỏi bộ Luật. Điều này dành cho những ai muốn dứt bỏ tất cả các lề luật mà Mátthêu nhắc lại bài dụ ngôn khác của Chúa Giêsu: “Bất cứ ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.” Mối quan tâm lớn trong sách Tin Mừng Mátthêu cho thấy rằng Cựu Ước, Đức Giêsu Nagiarét và sự sống trong Thần Khí Chúa thì không thể tách rời. Cả ba là một phần của cùng một dự án và duy nhất của Thiên Chúa và thông tri với chúng ta điều chắc chắn của đức tin: Thiên Chúa của ông Abraham và bà Sara đang hiện hiện diện ở giữa cộng đoàn bởi lòng tin vào Đức Giêsu Nagiarét, Đấng sai Thần Khí của Người đến với chúng ta.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

Tôi thấy lề luật và sống theo lề luật của Thiên Chúa như thế nào: như là một chân trời ánh sáng đang lớn dần hay là như một áp đặt giới hạn sự tự do của tôi?

Ngày nay chúng ta có thể làm được gì cho anh chị em chúng ta, những người xem mọi cuộc thảo luận loại này là lỗi thời và không thực tế? Chúng ta có thể học hỏi những gì từ họ?

5.  Lời nguyện kết

Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh CHÚA!

Này Sion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!

Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,

Con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.

(Tv 145:12-13)

Check Also

ANH EM CÁT MINH VIỆT NAM HÂN HOAN MỪNG TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH

Date: Time: - Vào lúc 9h30 sáng ngày 16/07/2023, tại nguyện đường Tu viện Thánh …