Home / Event / Lectio Divina: Máccô 12:28b-34

Lectio Divina: Máccô 12:28b-34

Thứ Sáu 12 Tháng Ba, 2021

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay                              

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, chúng con không muốn chết;

Chúng con muốn sống.

Chúng con muốn được hạnh phúc

Mà không phải trả cái giá của nó.

Chúng con thuộc về thời đại của mình,

Khi mà sự hy sinh và chịu đau khổ là lỗi thời.

Lạy Chúa, xin hãy làm cho sự sống xứng đáng với niềm đau đớn để được sống,

Xin Chúa hãy cho chúng con trở về với thực tại ngày xưa

Rằng sự sống có nghĩa là được sinh ra

Nhiều lần trong đau đớn,

Rằng đó có thể lần nữa trở thành

Cuộc hành trình của hy vọng hướng về Chúa,

Cùng với Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2.  Phúc Âm – Máccô 12:28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: ‘Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi.’ Còn đây là giới răn thứ hai: ‘Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi.’ Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó.

Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh.”

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu.” Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

3.  Suy Niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mc 12:28b-34), các Kinh Sư và Luật Sĩ muốn biết Chúa Giêsu cho rằng điều răn nào trọng nhất. Thậm chí cho đến ngày nay, nhiều người muốn biết trong tôn giáo thì điều gì quan trọng hơn. Một số người cho rằng đó là được rửa tội. Có người nói rằng đó là việc đi Lễ và tham dự các Thánh Lễ Chúa Nhật. Người khác thì lại nói: yêu thương tha nhân và tranh đấu cho một thế giới công bằng hơn! Những người khác thì chỉ quan tâm đến thể diện và các nhiệm vụ trong Giáo Hội.

Mc 12:28: Câu hỏi của nhóm Luật Sĩ. Một thời gian trước khi câu hỏi của các Luật Sĩ được đặt ra, Chúa có cuộc thảo luận với những người phái Sa-đốc liên quan đến đức tin vào sự sống lại (Mc 12:23-27). Người Luật Sĩ đã tham gia vào cuộc tranh luận, đã rất hài lòng với câu trả lời của Chúa Giêsu, ông ta nhận ra trong đó trí thông minh tuyệt vời của Chúa và muốn nhân dịp này đưa ra một câu hỏi để làm sáng tỏ vài điều: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Vào thời ấy, người Do Thái đã có vô vàn các điều luật để quy định việc tuân giữ Mười Điều Răn của Lề Luật Chúa. Có người nói rằng: “Tất cả các quy luật này đều có giá trị như nhau, vì tất cả chúng phát xuất từ Thiên Chúa. Chúng ta không nên tùy tiện đưa ra bất kỳ sự phân biệt nào trong những việc của Thiên Chúa”. Người khác lại nói: “Có một số lề luật quan trọng hơn những lề luật khác, và vì lý do này, chúng phải ràng buộc nhiều hơn!” Các Luật Sĩ muốn biết Chúa Giêsu nghĩ gì.

Mc 12:29-31: Câu trả lời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trả lời bằng cách trích dẫn một đoạn trong Kinh Thánh nói rằng giới răn trọng nhất hơn tất cả là “hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi!” (Đnl 6:4-5). Vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái sùng đạo đọc câu này ba lần một ngày: buổi sáng, buổi trưa và buổi tối.   Nó được thuộc làu đối với họ cũng như Kinh Lạy Cha đối với chúng ta. Và Chúa Giêsu tiếp lời, lại trích dẫn Kinh Thánh: “Còn đây là giới răn thứ hai: ‘Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi.’ (Lv 19:18). Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó.” Một câu trả lời ngắn gọn nhưng rất sâu sắc! Đây là bản tóm tắt tất cả những gì mà Chúa Giêsu giảng dạy về Thiên Chúa và cuộc sống của Người (Mt 7:12).

Mc 12:32-33: Câu trả lời của vị Luật Sĩ. Vị Luật Sĩ đồng ý với Chúa Giêsu và kết luận: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh.” Đó có nghĩa là, giới răn yêu thương thì quan trọng hơn các giới răn liên quan đến việc thờ phượng và hy lễ cho Đền Thờ. Các Tiên Tri của Cựu Ước đã khẳng định điều này (Hs 6:6; Tv 40:6-8; Tv 51:16-17). Ngày nay, chúng ta sẽ nói rằng thực hành giới răn yêu thương thì quan trọng hơn các tuần kính cửu nhật, những lời khấn hứa, các bài giảng và cuộc rước kiệu.

Mc 12:34: Lời tóm tắt về Nước Trời. Chúa Giêsu xác định lời kết luận của vị Luật Sĩ và nói rằng: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu!” Thật ra, Nước Thiên Chúa gồm trong sự kết hợp của hai tình yêu: tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Bởi vì nếu Thiên Chúa là Cha/Mẹ, thì tất cả chúng ta đều là anh chị em, và chúng ta nên chứng tỏ điều này trong việc thực hành, trong cuộc sống cộng đoàn. “Tất cả Luật Môisen và các sách Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy!” (Mt 22:40). Chúng ta, là các môn đệ, nên giữ giới răn này trong tâm trí chúng ta, trong trí khôn chúng ta, trong trái tim chúng ta, trong tay chân chúng ta, đó là điều trước tiên, bởi vì người ta không thể đến được với Thiên Chúa mà không cho đi bản thân mình một cách hoàn toàn cho tha nhân!

Chúa Giêsu bảo vị Luật Sĩ: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu!” (Mc 12:34). Vị Luật Sĩ đã gần đến Nước Thiên Chúa, nhưng để có thể đi vào được Nước Trời, ông ta vẫn phải tiến về phía trước. Trong Cựu Ước, tiêu chuẩn cho tình yêu đối với tha nhân là: “Yêu tha nhân như chính mình”. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu mở rộng ý nghĩa của tình yêu thương: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em!” (Ga 15:12-23). Như thế tiêu chuẩn sẽ là “Yêu thương tha nhân như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta”. Đây là con đường chắc chắn để có thể sống chung với nhau trong một cách công bằng và đượm tình huynh đệ hơn.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

Đối với bạn, điều quan trọng nhất trong tôn giáo là gì?

Ngày nay, chúng ta gần Nước Thiên Chúa hơn hay xa hơn so với vị Luật Sĩ đã được Chúa Giêsu khen ngợi? Bạn nghĩ sao?

5.  Lời nguyện kết

Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,

Việc Ngài làm, quả thật vô song.

Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng;

Chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

(Tv 86:8,10)

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Error: please reset date. Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để …