Home / Event / Lectio Divina: Luca 1:67-79

Lectio Divina: Luca 1:67-79

Date: Thứ Bảy 24 Tháng Mười Hai, 2022
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Tuần thứ tư Mùa Vọng                                      

 

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, Thiên Chúa đầy yêu thương và quyền năng

Chúa đã hoàn thành những lời hứa của Chúa để cứu rỗi chúng con

Khi Chúa Giêsu, Con Một Chúa, đã trở nên người phàm như chúng con.

Chúng con không còn ở trong bóng tối,

Vì Chúa đã để cho ánh sáng của Chúa tỏa sáng trên chúng con.

Giờ đây, xin hãy mang lại ơn cứu độ của Chúa,

Xin hãy giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi,

Để cho chúng con trở nên con người hoàn toàn với Chúa Giêsu

Và cùng đi với Người trong đường lối yêu thương và hòa bình của Chúa.

Xin hãy để cho Người là sức mạnh của chúng con,

Là người bạn đồng hành thường xuyên của chúng con trên đường,

Để nhờ Người và tăng trưởng trong nhân tính của Người,

Để cho chúng con có thể là các con cái yêu dấu của Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

  1. Phúc Âm – Luca 1:67-79

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Ábraham:

rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết:

Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên.  Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”

  1. Suy Niệm 

  Bài Ca Vịnh của ông Giacaria là một trong nhiều bài ca vịnh của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi mà chúng ta tìm thấy được phân tán trong các tác phẩm của Tân Ước:  trong các sách Phúc Âm (Lc 1:46-55; 2:14; 2:29-32), trong các Thư của Thánh Phaolô (1Cr 13:1-13; Êp 1:3-14; 2:14-18; Pl 2:6-11; Cl 1:15-20) và trong sách Khải Huyền (1:7; 4:8; 11:17-18; 12:10-12; 15:3-4; 18:1 cho đến 19:8).  Những bài Ca Vịnh này cho chúng ta một ý tưởng làm thế nào đức tin và phần phụng vụ hằng tuần đã được sống trong những thời gian đầu tiên ấy.  Chúng cho chúng ta đoán rằng phần phụng vụ là việc kỷ niệm mầu nhiệm đồng thời cũng là sự tuyên xưng đức tin, làm sống động niềm hy vọng và học hỏi giáo lý.

  Ở đây trong bài Ca Vịnh của ông Giacaria, các thành viên của những cộng đoàn Kitô hữu, hầu hết là những người Do Thái, đã hát lên niềm vui của việc được viếng thăm do lòng nhân hậu của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu, những lời hứa được thực hiện.  Bài Ca Vịnh có cấu trúc tuyệt đẹp, khéo trau chuốt.  Nó có vẻ giống như một cuộc leo núi chậm dẫn dắt các tín hữu lên đỉnh của ngọn núi, từ đó họ quan sát con đường mà họ đã đi qua từ thời ông Ábraham (Lc 1:68-73), họ trải nghiệm được sự bắt đầu thực hiện các lời hứa (Lc 1:74-75) và từ đó họ nhìn về phía trước; họ thấy trước con đường mà trẻ thơ Gioan sẽ phải đi đến thời điểm giáng sinh của Chúa Giêsu:  mặt trời của sự Công Chính, người đến để chuẩn bị cho mọi người, dẫn đường vào nẻo Bình An (Lc 1:76-79).

–  Ông Giacaria bắt đầu chúc tụng Thiên Chúa bởi vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người (Lc 1:68).  Người đã thiết lập cho chúng ta một vị Cứu Tinh quyền thế từ dòng dõi nhà Đavít, tôi tớ của Người (Lc 1:69), như Người đã dùng miệng các ngôn sứ của Người phán hứa từ ngàn xưa (Lc 1:70).  Và ông mô tả những gì mà ơn cứu rỗi quyền năng này bao gồm:  rằng Người sẽ giải phóng chúng ta khỏi tay địch thù và thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét chúng ta (Lc 1:71).  Ơn cứu rỗi này là kết quả, chẳng phải từ những nỗ lực của chúng ta, mà chính là bởi lòng thương xót nhân hậu của Thiên Chúa là Đấng nhớ lại Giao Ước thánh của Ngài và lời thề của Chúa với Ábraham, tổ phụ chúng ta (Lc 1:72).  Thiên Chúa là Đấng thành tín.  Đây là nền tảng cho sự bình an của chúng ta.

–  Ông Giacaria tiếp tục mô tả những gì trong lời thề của Thiên Chúa với tổ phụ Ábraham gồm có:  đó là niềm hy vọng rằng “được giải thoát khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta có thể phụng thờ Người trong thánh thiện và công chính, trước nhan Người, suốt cả đời ta.”  Đây là ước muốn lớn nhất của mọi người trong tất cả mọi thời đại:  sống trong bình an, không sợ hãi, phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, trong sự thánh thiện và công chính, mọi ngày suốt đời chúng ta.  Đây là đỉnh của ngọn núi, điển hẹn, hiện ra ở chân trời cùng với sự chào đời của Gioan Tẩy Giả (Lc 1:73-75).

  Bây giờ sự chú ý của bài Ca Vịnh được hướng về Gioan Tẩy Giả, hài nhi mới sinh.  Em bé sẽ là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, bởi vì em sẽ đi trước Chúa để dọn đường cho Người, bảo cho Dân Chúa biết về ơn cứu rỗi qua việc tha thứ các tội lỗi của họ (Lc 1:76-77).  Ở đây chúng ta có sự ám chỉ rõ ràng về lời tiên tri cứu thế nói rằng:  “Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia:  ‘Hãy học cho biết Đức Chúa’, vì thết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta – sấm ngôn của Đức Chúa.  Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa” (Gr 31:34).  Trong Kinh Thánh động từ “biết” cũng đồng nghĩa với “cảm nghiệm”.  Sự tha thứ và hòa giải khiến cho chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa.

  Tất cả điều này sẽ là kết quả của hành động đầy lòng thương xót của Thiên Chúa và sẽ được thực hiện đầy đủ với sự giáng sinh của Chúa Giêsu:  “Vầng Đông từ chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo Bình An” (Lc 1:78-79).

  1. Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Đôi khi chúng ta nên đọc các bài Ca Vịnh như thể chúng ta đọc lần đầu tiên, trong một cách như vậy là để có thể khám phá ra trong đó tất cả các tính chất mới mẻ của Tin Mừng Thiên Chúa.

  Thỉnh thoảng bạn đã có cảm nghiệm được sự tốt lành của Thiên Chúa chưa?  Đôi khi bạn đã có cảm nghiệm được sự tha thứ của Thiên Chúa chưa?

  1. Lời nguyện kết

Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,

Qua muôn ngàn thế hệ

Miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.

Vâng con nói:  “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,

Lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”

(Tv 89:1-2)

 

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

Date: Time: - TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con …