Home / Event / Lectio Divina: Luca 7:24-30

Lectio Divina: Luca 7:24-30

Date: Thứ Năm 21 Tháng Mười Hai, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng      

                                

  1. Lời Nguyện Mở Đầu

Lạy Chúa, ý thức về tội lỗi của chúng con làm chúng con buồn bã, và khiến cho chúng con cảm thấy mình bất xứng để phục vụ Chúa, chúng con nhận ra rằng chúng con cần ơn cứu rỗi của Chúa và sự thứ tha của Chúa Cha.  Một lần nữa, xin Chúa hãy sai sứ giả Chúa, bởi vì vị ấy dọn đường cho Con Chúa trước mặt chúng con:  chúng con muốn đi theo một cách trung thành, xin hãy để cho chúng con được đắm chìm trong phép thanh tẩy của lòng thương xót Chúa.  Xin hãy ban cho chúng con niềm vui mừng của Chúa và xin cứu rỗi chúng con với sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, Con Chúa, Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

  1. Phúc Âm – Luca 7:24-30                                                                       

Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng:  “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa?  Một cây sậy phất phơ trước gió ư?  Vậy các ngươi đi xem gì?  Một người ăn mặc lả lướt ư?  Nhưng những người ăn mặc óng ả và đời sống xa hoa thì ở trong cung điện nhà vua.  Vậy các ngươi đi xem gì?  Một tiên tri ư?  Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa.  Chính về ông đã có lời chép rằng:

‘Này đây Ta sai sứ thần Ta đi trước con, và sẽ dọn đường cho con’.

Ta nói cho các ngươi biết, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan; nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông”.

Toàn thể dân chúng đã nghe Ngài, cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa, và chịu phép rửa của Gioan.  Còn những người Biệt Phái và Luật Sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa, và họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho.

  1. Suy Niệm

Chúng ta đang bước vào những ngày lễ của Tuần Cửu Nhật Giáng Sinh và hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta, qua phần Phụng Vụ Lời Chúa, và giúp cho sự lựa chọn của chúng ta rõ ràng, khẳng định và mạnh mẽ:  Chấp nhận lời đề nghị của ông Gioan Tẩy Giả, và sau đó chúng ta đến gặp ông trong Con Đường đã chuẩn bị; đặt mình về phía tội nhân và do đó cần được hoán cải, hay là về phía những kẻ tự coi mình đã có được ơn cứu rỗi và không cần bất cứ điều gì.

Đoạn Tin Mừng này của Luca giúp chúng ta bước vào một cuộc đối thoại và sự đối mặt riêng tư mạnh mẽ với Chúa Giêsu, bởi vì Chúa, với những câu hỏi và lời tuyên bố của Ngài, đã đặt trước chúng ta trong tâm điểm của Con Đường tâm linh, con đường mà có lẽ ta đã đến và nó vẫn còn ở trước mặt.

  Điều đầu tiên cần nhấn mạnh là việc Chúa Giêsu lặp lại câu hỏi ba lần với đám đông:  “Các ngươi đi xem gì?”  Nó quan trọng, bởi vì tại đây văn bản, nếu diễn giải theo nghĩa đen, có nghĩa là:  “Các ngươi đến để xem gì?”  Dùng những chữ này, Chúa đặt nó trong một ánh sáng tích cực, làm nổi bật một sự cam kết tâm linh, một tiến trình đã bắt đầu.

  Nhưng đồng thời, Chúa muốn giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về những gì đã xảy ra bên trong chúng ta, Chúa muốn xua tan bóng tối của chúng ta, Người muốn thúc đẩy chúng ta hướng về các quyết định xác thực và quan trọng hơn.  Và, giống như Người vẫn thường làm với các môn đệ của mình, vẫn đối với chúng ta, Người bẻ bánh Lời Chúa, mặc khải ý nghĩa của Kinh Thánh, mượn một câu nói từ lời tiên tri của ngôn sứ Malakhi, Chúa Giêsu ban cho chúng ta chìa khóa thực sự về hình ảnh ông Gioan Tẩy Giả.  Ông là một sứ giả, sứ giả của Thiên Chúa, ông mở và dọn đường cho Đấng Cứu Thế sắp đến.  Ông Gioan là lằn ranh giữa Cựu Ước và Tân Ước, là nhịp cầu dẫn đến miền Đất Hứa thực sự, Chúa Giêsu là cửa ngõ vào Vương Quốc Thiên Chúa.

  Tuy nhiên, theo như lời Chúa Giêsu nói trong những câu cuối cùng, nó vẫn còn là một tiến trình chuyển đổi.  Sau khi được tự do, sau khi đã nhìn thấy, chúng ta phải lắng nghe và nhận phép thanh tẩy (câu 29).  Có nghĩa là, bạn phải chấp nhận mình trở thành con đường của cởi mở, chân thành sẵn lòng cho tiếng nói của Thiên Chúa trong tất cả những việc này, không sợ hãi, không ngần ngại điều gì, chúng ta nên dìm mình trong sự tự tin, cũng như trong phép thanh tẩy.  Bạn hãy nhận lấy đại dương lòng thương xót, và để cho mình chấp nhận hoàn toàn, trong vòng tay của Chúa Cha.

  Bản nhạc kết thúc với lời nhắc đến kế hoạch của Thiên Chúa, bởi vì Người sẵn lòng muốn yêu thương chúng ta, kế hoạch ơn cứu độ của Ngài.  Thiên Chúa mong ước, muốn dẫn dắt chúng ta đến với Ngài vì ơn cứu độ và hạnh phúc tràn đầy, nhưng phải do lời đáp trả tự ý của chúng ta, đó là tình yêu.  Và một lần nữa, thánh Luca trình bày cho chúng ta một sự chọn lựa rõ ràng, được diễn tả bởi hai động từ:  “phần gia nghiệp” và “dọn chỗ”.  Sự chọn lựa ở nơi chúng ta.

  1. Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Tôi có nhận thấy mình ở trong số những kẻ ra xem và đã thấy không?  Tôi có thực sự làm cuộc tiến trình tâm linh này, tối thiểu, đã hướng dẫn tôi:  vì Thiên Chúa, mầu nhiệm của thánh ý Ngài trong đời sống của tôi và các anh chị em, trong các tình huống, ngay cả những lúc mệt mỏi nhất hay bực dọc nhất không?

Và mắt tôi có đã thực sự mở ra để trông thấy, hoặc thậm chí để chiêm ngắm, để có thể đi quá thêm một chút “khỏi bề mặt” của sự vật, vượt khỏi vẻ bề ngoài của người ta và sự việc không?

Và tôi nghĩ rằng nếu những bước này chưa xảy ra, bây giờ, khi Người đang mở ra trước tôi một một năm dài chuẩn bị cho việc Chúa Giáng Sinh, tôi có muốn thực hiện điều cam kết này, tôi có muốn bước ra và nhìn thấy Thiên Chúa trong cuộc đời tôi không?

 Ông Gioan mà tôi được giới thiệu trong bài Tin Mừng này, là một vị tiên tri, một sứ giả, người dọn đường cho Chúa.  Tôi suy nghĩ về sự thực này, tôi có sẽ mở lòng mình ra để cho quyền năng Lời Chúa được công bố không, tôi có thật sự bắt đầu lắng nghe sứ điệp mà Thiên Chúa muốn ban cho cuộc đời tôi, cho con người tôi không?  Nếuu có một con đường được vạch ra cho tôi, thì tôi có quyết định đi theo con đường đó không?

–  Và cuối cùng, bước quan trọng nhất.  Tương tự, khi tôi chọn lựa, tôi có cần phải nhận ra vòng tay của Chúa Cha không?  Tôi có đã dìm mình vào đại dương tình yêu của Người để nhận lấy một phép thanh tẩy mới không?  Tôi có còn lo ngại mình bị ướt, được Ngài dang tay ôm lấy, bởi sự hiện của Ngài, bởi thần khí của Ngài trong cuộc đời tôi không?  Tôi có muốn bắt đầu một cuộc sống mới ngay ngày hôm nay không?  Và tôi đã có đưa ra dấu hiệu nói rằng sự chọn lựa của tôi là đúng không?  Có lẽ, tôi sẽ đi xưng tội, tham dự Thánh Lễ một cách sốt sắng hơn chăng?

Vâng, tôi thực sự muốn bước vào trong đại dương thương xót và dìm mình hoàn toàn trong đó, không chút chống đối, không chút do dự lưỡng lự.  Amen

  1. Lời nguyện kết

Chỉ có Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.

Lạy Chúa, xin gìn giữ con,

vì bên Ngài, con đang nương náu.

Con thưa cùng Chúa:  “Ngài là Chúa con thờ,

ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?”

Còn thần ngoại xứ này, những thần linh xưa con sùng mộ,

vẫn gia tăng tàn phá, và thiên hạ tới tấp chạy theo.

Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,

tên của thần, môi con không tụng niệm!

 

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,

là chén phúc lộc dành cho con;

số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,

vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn.

 

Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,

ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.

Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,

thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,

không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:

trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,

ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

(Tv 16:1-11)

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

Date: Time: - TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con …