Home / Event / Lectio Divina: Máccô 16:9-15

Lectio Divina: Máccô 16:9-15

Date: Thứ Bảy 6 Tháng Tư, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh       

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa và là Cha của chúng con,

Chúa Giêsu, Con Chúa, đã sống giữa chúng con,

Xác thịt như xác thịt chúng con, máu như máu chúng con.

Người đã chết vì chúng con

Và Chúa đã cho Người sống lại.

Nguyện xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu và sự hiện diện của Người

Đến mức mà chúng con không bao giờ có thể ngừng loan báo

Và mọi người có thể tôn vinh danh Chúa, Chúa chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Máccô 16:9-15 

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ.  Bà đi báo tin cho những kẻ từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc.  Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin.

Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê.  Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy.

Sau hết, Chúa hiện ra với Mười Một tông đồ lúc đang ngồi ăn.  Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại.  Rồi Người phán:  “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.  

3.  Suy Niệm

  Bài Tin Mừng hôm nay là một phần của đoạn văn rộng lớn hơn (Mc 16:9-20) đặt chúng ta trước một danh sách hay một bản tóm tắt các cuộc hiện ra khác nhau của Chúa Giêsu:  (a) Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Mađalêna, nhưng các môn đệ đã không chấp nhận lời chứng của bà (Mc 16:9-11); (b) Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ, nhưng các người khác không chấp nhận lời chứng của họ (Mc 16:12-13); (c) Chúa Giêsu hiện ra với nhóm Mười Một, Chúa khiển trách việc cứng lòng của các ông và truyền cho các ông đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân (Mc 16:14-18); (d) Chúa lên Trời và tiếp tục cộng tác với các môn đệ (Mc 16:19-20).

  Bên cạnh danh sách các lần hiện ra này trong Tin Mừng của Máccô, còn có các danh sách khác về những lần Chúa hiện ra nhưng không phải lúc nào cũng luôn ăn khớp với nhau.  Lấy ví dụ, danh sách được lưu giữ bởi thánh Phaolô trong Thư gửi các tín hữu Côrintô thì rất khác biệt (1Cr 15:3-8).  Việc khác nhau này cho thấy rằng lúc đầu các Kitô hữu tiên khởi đã không lo lắng chứng minh sự Phục Sinh của Chúa bằng cách nói về các lần hiện ra.  Đối với họ, niềm tin vào Chúa Phục Sinh đã quá rõ ràng và sống động đến nỗi mà người ta không cần phải chứng minh điều đó.  Một người phơi nắng trên bờ biển thì không cần lo chứng minh rằng mặt trời hiện hữu, bởi vì chính bản thân người ấy, bị rám nắng, đã là một bằng chứng hiển nhiên về sự hiện hữu của mặt trời.  Các cộng đoàn, hiện hữu trong một đế quốc to lớn, là một bằng chứng sống của sự Phục Sinh.  Danh sách các lần hiện ra đã bắt đầu xuất hiện sau đó, trong thế hệ thứ hai để bác bỏ những lời chỉ trích của kẻ thù.

  Mc 16:9-11:  Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Mađalêna, nhưng các môn đệ không tin lời bà.  Chúa Giêsu hiện ra lần đầu tiên với bà Maria Mađalêna.  Bà đi báo tin này với những người khác.  Để đến thế gian, Thiên Chúa đã muốn dùng cung lòng của một thiếu nữ độ 15 hay 16 tuổi, tên là Maria thành Nagiarét (Lc 1:38).  Để được công nhận là còn sống ở giữa chúng ta, Người muốn dùng lời loan báo của người phụ nữ đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, còn được gọi là Maria thành Mađalêna!  (Đây là lý do tại sao bà có tên là Maria Mađalêna).  Nhưng các môn đệ đã không tin bà.  Thánh Máccô nói rằng Chúa Giêsu đã hiện ra lần đầu tiên với bà Maria Mađalêna.  Trong danh sách các lần hiện ra, được lưu truyền trong thư gửi tín hữu Côrintô (1Cr 15:3-8), các lần hiện ra của Chúa Giêsu với những người phụ nữ đã không được đề cập đến.  Các Kitô hữu tiên khởi đã gặp khó khăn lúng túng để tin vào lời chứng của người phụ nữ.  Đó là điều tội lỗi!

  Mc 16:12-13:  Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ đang trên đường về miền quê, nhưng những môn đệ khác cũng không tin họ.  Không đi vào quá nhiều chi tiết, thánh Máccô đề cập đến lần hiện ra của Chúa Giêsu với hai môn đệ, “đang trên đường về miền quê”.  Có lẽ đây là một lời tóm tắt về lần hiện ra của Chúa Giêsu với các môn đệ trên đường đi Emmau, được thuật lại bởi thánh Luca (Lc 24:13-25).  Máccô nhấn mạnh khi nói rằng “những môn đệ khác cũng không tin các ông ấy”.

  Mc 16:14-15:  Chúa Giêsu khiển trách các ông đã cứng lòng và Người truyền cho các ông đi loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật.  Vì lý do này, Chúa Giêsu hiện ra với nhóm Mười Một môn đệ và khiển trách các ông bởi vì họ đã không tin lời của những kẻ đã thấy Người sống lại.  Lần nữa, Máccô đề cập đến việc cứng lòng của các môn đệ trong việc tin vào lời chứng của những kẻ đã có kinh qua với sự Phục Sinh của Chúa Giêsu.  Tại sao vậy?  Có lẽ để giáo huấn ba điều.  Trước nhất, đức tin vào Chúa Giêsu thì đi qua lòng tin tưởng vào những người làm chứng.  Thứ hai, không ai phải nản lòng, khi mà có sự nghi ngại hoặc không tin tưởng dấy lên trong lòng.  Thứ ba, để bác bỏ lời chỉ trích của những kẻ nói rằng người Kitô hữu thì ngây thơ và cả tin với bất kỳ điều gì, bởi vì nhóm Mười Một môn đệ đã rất khó khăn để chấp nhận sự thật về Chúa Phục Sinh!

  Bài Tin Mừng hôm nay kết thúc với lời sai đi:  “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài!”  Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ vụ đi loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Bà Maria Mađalêna, hai môn đệ trên đường Emmau và nhóm Mười Một môn đệ:  Ai là kẻ có khó khăn nhất để tin vào sự Phục Sinh?  Tại sao?  Tôi nhận thấy mình giống như ai trong các người ấy?

 Những dấu chỉ để có thể thuyết phục người ta rằng có sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta là gì?

5.  Lời nguyện kết

Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,

xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,

cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,

và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài

(Tv 67:1-2) 

Check Also

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B (Ga 20:1-9)

Date: Time: - “Ngày đầu tuần…. khi trời còn tối” Dẫn nhập Phục Sinh là …