Home / Event / Lectio Divina: Mátthêu 21:23-27

Lectio Divina: Mátthêu 21:23-27

Date: Thứ Hai 18 Tháng Mười Hai, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Thứ Hai tuần III Mùa Vọng                                      

 

  1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Trong một thế giới của bất công, chiến tranh và lợi dụng,

Trong đó có nhiều người

Có phương tiện để sống,

Nhưng không có lý do để sống,

Chúa hứa ban cho chúng con một ngôi sao để chỉ hướng,

Đức Giêsu, Con của Chúa.

Lạy Chúa, xin duy trì trong chúng con hy vọng sống động

Rằng, nếu chúng con sẵn sàng

Nhận lãnh những yêu cầu của Tin Mừng một cách nghiêm túc,

Chúng con thực sự có thể trở thành một người mới

Hoàn toàn đổi mới trong Đức Kitô,

Đấng Cứu Độ của chúng con đến muôn thuở muôn đời.

  1. Phúc Âm – Mátthêu 21:23-27

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ.  Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng:  “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này, ai đã ban quyền ấy cho ông?”

Chúa Giêsu trả lời:  “Tôi cũng hỏi các ông một điều.  Nếu các ông trả lời cho tôi, thì Tôi sẽ nói cho các ông biết Tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó.  Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có?  Bởi trời hay bởi người ta?”  Họ bàn tính với nhau rằng:  “Nếu ta nói ‘bởi trời’, thì ông sẽ nói với ta:  ‘Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy?’  Và nếu ta nói:  ‘bởi người ta’, thì chúng ta lại sợ dân chúng.  Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri.”

Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng:  “Chúng tôi không được biết.”  Chúa Giêsu nói với họ:  “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó.”

  1. Suy Niệm 

  Bài Tin Mừng hôm nay mô tả cuộc xung đột Chúa Giêsu đã có với các giới chức thẩm quyền tôn giáo thời ấy, sau khi Người đã xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Đền Thờ.  Các thượng tế và kỳ lão trong dân muốn biết Đức Giêsu đã dùng quyền gì mà làm những điều ấy:  đi vào Đền Thờ và đuổi những kẻ buôn bán (xem Mt 21:12-13).  Những kẻ có thẩm quyền tự xem mình là chủ nhân ông của mọi người và nghĩ rằng không ai có thể làm bất cứ điều gì mà không có phép của họ.  Đây là lý do tại sao họ đã tra bắt Chúa Giêsu và cố để giết hại Chúa.  Những điều tương tự cũng đã xảy ra trong các cộng đoàn Kitô hữu của những năm 70-80, vào thời mà Tin Mừng của Chúa Giêsu được viết.  Những kẻ chống lại chính quyền Đế Quốc La Mã đã bị đàn áp.  Có những người khác, để không bị bức hại, đã cố gắng dung hợp dự án của Chúa Giêsu, với dự án của Đế Chế La Mã (xem Ga 6:12).  Mô tả về cuộc xung đột của Chúa Giêsu với những kẻ có thẩm quyền vào thời của Chúa đã là một trợ giúp cho các Kitô hữu, để cho họ có thể tiếp tục can trường trong các cuộc đàn áp và sẽ không để cho mình bị chi phối bởi ý thức hệ của Đế Quốc.  Ngày nay cũng vậy, có một số kẻ lạm dụng quyền lực, dù rằng trong xã hội hay trong Giáo Hội hoặc trong gia đình, họ muốn kiểm soát tất cả mọi thứ như thể họ là chủ nhân của tất cả mọi khía cạnh đời sống của người ta.  Thậm chí, họ còn bắt bớ những ai đã nghĩ khác họ.  Nhớ lấy những ý tưởng và vấn đề này, chúng ta hãy đọc và suy gẫm về bài Tin Mừng hôm nay.

  Mt 21:23:  Câu hỏi của giới chức thẩm quyền tôn giáo đặt ra với Chúa Giêsu:  “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này, ai đã ban quyền ấy cho ông?”  Chúa Giêsu đáp lại:  “Tôi cũng hỏi các ông một điều.  Nếu các ông trả lời cho Tôi, thì Tôi sẽ nói cho các ông biết Tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó.  Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có?  Bởi trời hay bởi người ta?”  Chúa Giêsu trở lại Đền Thờ.  Khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đã đến gần Người và hỏi:  “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này?  Ai đã ban quyền ấy cho ông?”  Chúa Giêsu lần nữa đi lại xung quanh quảng trường lớn của Đền Thờ.  Sau đó xuất hiện một số các thượng tế và kỳ lão đến tra vấn Người.  Sau khi tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã làm vào ngày hôm trước, họ muốn biết với quyền nào mà Người làm những việc này.  Họ đã không hỏi đến lý do thực sự đã khiến Chúa Giêsu đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Đền Thờ (xem Mt 21:12-13).  Họ chỉ muốn hỏi Người lấy quyền nào mà làm những điều này.  Họ nghĩ rằng họ có quyền kiểm soát mọi việc.  Họ không muốn mất quyền kiểm soát mọi chuyện.

 Mt 21:24-25a:  Câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho các người có thẩm quyền.  Chúa Giêsu không từ chối trả lời, nhưng Người cho thấy sự độc lập và tự do của mình và nói:  “Tôi cũng hỏi các ông một điều.  Nếu các ông trả lời cho Tôi, thì Tôi sẽ nói cho các ông biết Tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó.  Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có?  Bởi trời hay bởi người ta?”  Đây là một câu hỏi thông minh, đơn sơ như chim bồ câu và khôn ngoan như rắn!  (xem Mt 10:16).  Câu hỏi đặt ra cho thấy sự thiếu trung thực của kẻ thù của Người.  Đối với Chúa Giêsu, Phép Rửa của ông Gioan đến từ trời, bởi Thiên Chúa.  Chính Người đã nhận phép rửa bởi ông Gioan (Mt 3:13-17).  Ngược lại, những kẻ có quyền lực đã âm mưu hoặc dàn cảnh cho cái chết của ông Gioan Tẩy Giả (Mt 14:3-12).  Và bằng cách này, họ cho thấy rằng họ đã không chấp nhận sứ điệp của Gioan và họ coi Phép Rửa của ông như một điều gì đó bởi người ta mà không bởi Thiên Chúa.

  Mt 21:25b-26:  Lý luận của những kẻ cầm quyền.  Các thượng tế và trưởng lão nhận thức được tầm quan trọng của câu hỏi và lý luận theo cách sau đây:  “Nếu chúng ta nói ‘bởi trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại chúng ta.  Vậy tại sao chúng ta không chịu tin vào ông ấy?  Nếu chúng ta trả lời ‘bởi người ta’, thì chúng ta lại sợ dân chúng, bởi vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri.”  Và vì thế, để khỏi bị lộ liễu, họ đã trả lời:  “Chúng tôi không biết!”  Đây là câu trả lời của kẻ cơ hội, một câu trả lời giả vờ và thú vị.  Mối quan tâm duy nhất của họ là không để mất quyền lực của họ trên dân chúng.  Trong bọn họ, họ đã quyết định xong mọi chuyện:  Đức Giêsu phải bị tử hình (Mt 12:14).

  Mt 21:27:  Kết luận cuối cùng của Chúa Giêsu.  Và Chúa Giêsu nói với họ:  “Tôi cũng không nói cho các ông biết Tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó.”  Sự hoàn toàn thiếu trung thực của họ đã khiến cho họ không xứng đáng để nhận được câu trả lời của Chúa Giêsu.

  1. Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

  Đã có bao giờ bạn cảm thấy rằng mình đang bị kiểm soát bởi kẻ có quyền hành trong nhà, nơi sở làm, trong Giáo Hội, mà mình không có bất kỳ quyền hạn nào chưa?

 Tất cả chúng ta đều có một số thẩm quyền.  Ngay cả trong một cuộc trò chuyện giữa hai người, mỗi người có một số quyền lực nhất định, một số quyền hạn nào đó.  Tôi xử dụng quyền hành như thế nào?  Tôi thực hiện thẩm quyền của mình như thế nào:  để phục vụ và giải thoát hay là để thống trị và kiểm soát?

  1. Lời nguyện kết

Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,

Lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.

Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài

Và bảo ban dạy dỗ,

Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

(Tv 25:4-5)

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

Date: Time: - CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 …