Home / Event / Lectio Divina: Thứ Tư Lễ Tro

Lectio Divina: Thứ Tư Lễ Tro

Date: Thứ Tư 14 Tháng Hai, 2024
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina

Ý nghĩa của việc cầu nguyện, bố thí và ăn chay

Cách để dùng thời giờ của Mùa Chay cho xứng đáng

 

Mt 6:1-6, 16-18 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.   Trong ánh sáng của Lời Chúa, được viết trong Kinh Thánh, Chúa đã giúp các môn đệ khám phá ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong nỗi đau buồn về bản án và cái chết của mình.  Vì thế, cây thập giá tưởng như là sự kết thúc của mọi niềm hy vọng đã trở nên nguồn mạch của sự sống và sự sống lại.

Xin hãy tạo trong chúng con sự thinh lặng để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa trong sự Tạo Dựng và trong Kinh Thánh, trong các sự việc và trong những người chung quanh, nhất là những người nghèo khó và đau khổ.  Nguyện xin Lời Chúa hướng dẫn chúng con, để giống như hai môn đệ từ Emmau, chúng con cũng có thể cảm nghiệm được sức mạnh phục sinh của Chúa và làm chứng cho những người khác rằng Chúa đang sống hiện hữu giữa chúng con như nguồn mạch của tình anh em, công lý và hòa bình.  Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu, con Đức Maria, Đấng đã mặc khải cho chúng con về Chúa Cha và đã sai Chúa Thánh Thần đến với chúng con.  Amen.

2.  Bài Đọc

a) Chìa khóa dẫn đến bài Phúc Âm:

Bài Phúc Âm của Thứ Tư Lễ Tro được trích ra từ Bài Giảng Trên Núi và giúp cho chúng ta hiểu được sự thực hành ba việc của lòng thương xót: cầu nguyện, bố thí và ăn chay, và cách để dùng thời gian Mùa Chay cho xứng đáng. Cách thức thực hành ba công việc này đã thay đổi qua nhiều thế kỷ, theo văn hóa và phong tục của dân chúng và sức khỏe của họ. Những người già cả ngày nay vẫn còn nhớ khi xưa đã có luật ăn chay bắt buộc và nghiêm ngặt của bốn mươi ngày trong suốt Mùa Chay. Mặc dù có những thay đổi trong cách thực hiện những việc phúc đức, vẫn còn có những điều buộc cho loài người và các Kitô hữu: (i) chia sẻ của cải với người nghèo khó (bố thí); (ii) sống trong sự liên hệ với Đấng Tạo Hóa (cầu nguyện); và (iii) có thể kiềm chế được những thúc giục và lòng ham muốn của chúng ta (ăn chay). Lời của Chúa Giêsu mà chúng ta suy gẫm có thể cho chúng ta óc sáng tạo cần thiết để tìm thấy những cách thức mới trong việc sống với ba điều thực hành rất quan trọng này trong đời sống người Kitô hữu.

b) Phân đoạn bài Tin Mừng để trợ giúp cho bài đọc:

Mt 6:1: Một chìa khóa chung cho sự hiểu biết về điều giảng dạy sau đây

Mt 6:2: Cách không nên khi bố thí

Mt 6:3-4: Cách bố thí

Mt 6:5: Cách không nên khi cầu nguyện

Mt 6:6: Cách cầu nguyện

Mt 6:16: Cách không nên khi ăn chay

Mt 6:17-18: Cách ăn chay

c) Phúc Âm:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.”

3.  Giây phút cầu nguyện trong thinh lặng

Để Lời của Chúa có thể thấm nhập và soi sáng đời sống chúng ta.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý

Để giúp chúng ta trong việc suy gẫm cá nhân.

a) Điều nào trong bài Tin Mừng này đánh động bạn nhất hoặc bạn hài lòng nhất?

b) Lời cảnh báo đầu tiên của Đức Giêsu mang ý nghĩa gì?

c) Chúa Giêsu chỉ trích điều gì và giảng dạy về việc bố thí như thế nào? Hãy làm một bản tóm lược cho riêng bạn.

d) Chúa Giêsu chỉ trích điều gì và giảng dạy về cầu nguyện như thế nào? Hãy làm một bản tóm lược cho riêng bạn.

e) Chúa Giêsu chỉ trích điều gì và giảng dạy về ăn chay như thế nào? Hãy làm một bản tóm lược cho riêng bạn.

5.  Dành cho những ai muốn đào sâu vào chủ đề

aBối cảnh bài Phúc Âm:

Chúa Giêsu nói về ba điều: bố thí (Mt 6:1-6), cầu nguyện (Mt 6:5-15) và ăn chay (Mt 6:16-18). Đây là ba việc làm về lòng thương xót của người Do Thái. Chúa Giêsu chỉ trích rằng trong thực tế họ thực hành những công việc này là chỉ được để phô trương với những người khác (Mt 6:1). Chúa không cho phép việc thực hành công lý và lòng thương xót được dùng như một phương tiện để tiến thân trong vòng cộng đoàn (Mt 6:2, 5, 16). Trong những Lời của Chúa Giêsu, một phong cách liên hệ mới với Thiên Chúa đã được mặc khải cho chúng ta. Người nói: “Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con” (Mt 6:4), “Cha con biết rõ con cần gì trước khi con cầu xin (M 6:8), “nếu con tha lỗi cho người khác thì Cha con trên trời cũng sẽ tha thứ cho con” (Mt 6:14). Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta một phương pháp mới để tiến tới trái tim của Thiên Chúa. Một sự suy gẫm về lời của Người liên quan đến việc làm phúc đức có thể giúp chúng ta khám phá ra cách thức mới này.

b) Lời bình giải về đoạn Phúc Âm:

Mt 6:1: Một chìa khóa chung cho sự hiểu biết về điều giảng dạy theo sau

Chúa Giêsu nói: Hãy cẩn thận, đừng phô trương sự công chính của các con nơi công cộng để tạo sự chú ý; nếu không, các con sẽ mất tất cả phần thưởng từ Cha các con trên trời. Sự công bằng được đề cập bởi Chúa Giêsu là điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta có. Phương cách được tìm thấy trong Lề Luật của Chúa. Chúa Giêsu cảnh báo rằng chỉ tuân giữ lề luật thôi để được người ta tán dương thì chưa đủ. Trước đó Người đã nói: “Vì Ta bảo các con, nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và Biệt Phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu” (Mt 5:26). Khi đọc những lời này, chúng ta không nên chỉ nghĩ đến những người Biệt Phái thời Chúa Giêsu, nhưng trước hết là nghĩ về những người Biệt Phái đang ngủ yên trong mỗi người chúng ta. Nếu thánh Giuse, bạn đời của Đức Maria, thực thi theo luật của những người Biệt Phái, ông đã có thể từ bỏ Đức Maria. Nhưng ông là “người công chính” (Mt 1:19), và đã có được sự công chính mới được công bố bởi Đức Giêsu. Đó là lý do tại sao ông đã không làm theo lề luật cổ xưa và đã cứu sống Đức Maria và Thai Nhi Giêsu. Nền công lý mới được công bố bởi Chúa Giêsu dựa trên một nền tảng khác, phát sinh từ một nguồn gốc khác. Chúng ta phải xây dựng sự bình an của chúng ta từ bên trong nội tâm, không phải trong những gì chúng ta làm cho Chúa, mà là trong những gì Chúa làm cho chúng ta. Đây là chìa khóa chung cho sự hiểu biết về giáo huấn của Chúa Giêsu về việc làm phúc đức. Trong những câu kế tiếp, thánh Mátthêu áp dụng nguyên tắc chung này trong việc thực hành đức bác ái, cầu nguyện và ăn chay. Theo phong cách sư phạm, đầu tiên ông nói về những gì không nên làm và ngay sau đó dạy về những gì nên làm.

Mt 6:2: Cách không nên khi bố thí

Cách sai lầm khi bố thí, bấy giờ và bây giờ, là làm phô trương ở nơi công cộng để được người khác biết đến và hoan nghênh. Chúng ta thường thấy trên các băng ghế trong nhà thờ có những hàng chữ: “Quà tặng từ gia đình nọ gia đình kia”. Trên truyền hình, các chính trị gia thích xuất hiện như là một mạnh thường quân thương người vào các dịp lễ khánh thành các công việc xã hội của cộng đoàn. Chúa Giêsu nói: Những người làm như vậy họ đã được thưởng công rồi.

Mt 6:3-4: Cách bố thí

Cách đúng khi làm việc bố thí là: “Các con làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm!” Nói cách khác, chúng ta phải bố thí theo cách mà thậm chí ngay chính bản thân chúng ta cảm thấy rằng việc thiện tôi đang làm không xứng đáng được Chúa thưởng công và lời khen ngợi từ người ta. Bố thí là một nghĩa vụ. Đó là việc chia sẻ những gì tôi có với những người không có gì. Trong một gia đình, tất cả đều là của chung. Chúa Giêsu khen ngợi việc làm của bà góa nghèo, bà đã cho đi tất cả những gì bà có để nuôi sống mình (Mc 12:44).

Mt 6:5: Cách không nên khi cầu nguyện

Nói về cách cầu nguyện sai, Chúa Giêsu đề cập đến một số phong tục và tập quán lạ trong thời của Người. Khi tiếng kèn loa thổi vang vào giờ cầu nguyện buổi sáng, buổi trưa và chiều tối, có những người tìm cách để ra được giữa đường cầu nguyện một cách long trọng với hai tay dang rộng ra để cho mọi người trông thấy và do đó được coi là người sùng đạo. Những người khác thì đã phô trương một cách quá mức trong hội đường để tạo sự chú ý của cộng đoàn.

Mt 6:6: Cách cầu nguyện

Vì vậy, để không có nghi ngờ, Chúa Giêsu hết sức nhấn mạnh đến cách thức cầu nguyện. Người nói rằng chúng ta phải cầu nguyện nơi chỗ riêng tư, chỉ hiện diện trước mặt Chúa Cha. Không một ai sẽ nhìn thấy bạn. Có thể trước mặt những người khác, thậm chí có thể bạn có vẻ như là một người không hề cầu nguyện. Điều này không thành vấn đề! Ngay cả với Chúa Giêsu, người ta đã bàn tán: “Ông ấy không phải là Thiên Chúa!” Đó là bởi vì Chúa Giêsu thường cầu nguyện vào ban đêm và không quan tâm đến những gì người ta đã nghĩ về Người. Điều đáng nói là người cầu nguyện phải có một tâm hồn bình an và biết rằng Thiên Chúa là Cha đã chào đón tôi, không phải vì những gì tôi đã làm cho Chúa hay vì lòng tự mãn mà trong thực tế, điều tôi tìm kiếm là các người khác đánh giá tôi là một người đạo đức và sốt sắng cầu nguyện.

Mt 6:16: Cách không nên khi ăn chay

Chúa Giêsu chỉ trích những cách ăn chay sai trái. Có những người làm ra vẻ thiểu não ủ dột, mặt mũi lem luốc, quần áo tả tơi, tóc tai rối bù, để tất cả mọi người có thể trông thấy họ đang ăn chay một cách hoàn hảo.

Mt 6:17-18: Cách ăn chay

Chúa Giêsu thì đề nghị ngược lại: Khi các con ăn chay, hãy xức dầu thơm lên đầu, rửa mặt, để thiên hạ không biết các con ăn chay, chỉ tỏ ra cho Cha các con là Đấng ngự trên trời.

Như chúng ta đã đề cập trước đó, đó là phương cách mới để tìm đến trái tim của Thiên Chúa đang mở rộng trước mắt của chúng ta. Vì sự bình an trong tâm hồn chúng ta, Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta làm những gì cho Thiên Chúa, nhưng những gì Chúa làm cho chúng ta. Bố thí, cầu nguyện và ăn chay không phải là những phương tiện dùng để mua chuộc ân huệ của Chúa, nhưng chúng là sự đáp trả của chúng ta về lòng biết ơn đối với tình yêu đã được nhận lãnh và cảm nghiệm.

c)  Phần phụ chú:

 i) Bối cảnh rộng lớn hơn Tin Mừng của thánh Mátthêu

Phúc Âm của Mátthêu được viết cho cộng đoàn Do Thái cải đạo là những người đang sống trong một cuộc khủng hoảng sâu xa về lai lịch trong quan hệ với quá khứ của họ. Sau khi họ cải đạo thành những Kitô hữu, họ đã tiếp tục sống theo những truyền thống cũ và thường xuyên đi đến các hội đường cùng với thân nhân và bạn bè của họ, y như trước đây. Nhưng họ phải chịu đựng những áp lực mạnh mẽ từ những người bạn Do Thái của họ là những kẻ đã không chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Sự căng thẳng này ngày càng mãnh liệt vào năm 70 sau Công Nguyên. Vào năm 66, khi cuộc nổi dậy của người Do Thái chống lại đế quốc La-Mã bùng nổ, hai nhóm người từ chối tham gia, những người Biệt Phái và người Kitô hữu gốc Do Thái. Cả hai nhóm đều cho rằng chống lại đế quốc La-Mã không có gì liên quan đến sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, như một số người đã nghĩ. Sau khi thành thánh Giêrusalem bị tàn phá bởi người La-Mã vào năm 70, tất cả các nhóm người Do Thái khác biến mất. Chỉ còn lại nhóm người Biệt Phái và Kitô hữu Do Thái. Cả hai nhóm đều tuyên bố họ là những người thừa kế lời hứa của các tiên tri, và vì thế, sự căng thẳng tăng thêm giữa những người anh em, chỉ vì vấn đề thừa kế. Nhóm Biệt Phái tái tổ chức những người còn lại và có một thái độ mạnh mẽ hơn bao giờ hết đối với các Kitô hữu và cuối cùng họ là những kẻ đã bị phạt tuyệt thông khỏi các hội đường Do Thái. Sự tuyệt thông này đã nhen nhúm lại toàn bộ vấn đề về lai lịch. Bấy giờ, những người Kitô hữu đã hoàn toàn chính thức bị tách lìa khỏi dân tộc và lời hứa. Họ không còn có thể đến thăm viếng các hội đường và các thày cả Do Thái của họ nữa. Và họ tự hỏi: Ai thực sự chính là dân riêng của Chúa? Họ hay chúng tôi? Chúa đang đứng về phe nào đây? Chúa Giêsu có thật là Đấng Cứu Thế không?

Vì thế, Mátthêu viết sách Tin Mừng của ông với mục đích: (1) cho nhóm người Kitô hữu này, như là một Tin Mừng của sự ủi an cho những người đã bị vạ tuyệt thông và đàn áp bởi người Do Thái; giúp họ vượt qua những vết thương lòng vì chia lìa; (2) như là một Tin Mừng của sự mặc khải, cho thấy rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế đích thực, là ông Môisen mới, Đấng làm viên mãn những lời hứa; (3) như là một Tin Mừng của việc thực hành mới, chỉ cho thấy họ phải đạt được sự công chính đích thực, cao cả hơn sự công chính của người Biệt Phái.

ii) Chìa khóa về Bài Giảng Trên Núi

Bài Giảng Trên Núi là bài đầu tiên trong số năm bài giảng trong sách Tin Mừng theo Mátthêu. Nó mô tả các điều kiện để cho một người được phép vào Nước Chúa: cách vào, cách đọc mới về lề luật, cách nhìn mới và sự thực hành về việc làm phúc đức; cách sống mới trong cộng đoàn. Nói tóm lại, trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu thông tri lối nhìn mới về những công việc của cuộc sống và Nước Trời. Sau đây là phần phân đoạn để dùng như chìa khóa cho bài đọc:

Mt 5:1-16: Lối vào

Mt 5: 1-11: Tám Mối Phúc Thật giúp chúng ta thấy Nước Trời đã hiện hữu ở đâu (thánh Mátthêu sống giữa những người nghèo khổ và bị bách hại) và sắp hiện hữu ở đâu (thánh Mátthêu sống ở giữa sáu nhóm người kia).

Mt 5: 12-16: Chúa Giêsu nói những lời an ủi đến các môn đệ và báo trước: bất cứ ai sống theo Tám Mối Phúc Thật sẽ bị bách hại (Mt: 5:11-12), nhưng cuộc sống của người ấy sẽ có ý nghĩa bởi vì họ sẽ là muối cho đời (Mt 5:13) và ánh sáng cho thế gian (Mt 5:14-16).

Mt 5:17 đến 6:18: Mối quan hệ mới với Thiên Chúa: Nền Công Chính mới

Mt 5:17-48: Sự công chính mới phải cao cả hơn sự công chính của người Biệt Phái

Chúa Giêsu căn bản hóa lề luật, có nghĩa là, Người mang nó trở lại cội rễ của nó, với mục đích chính và tối hậu là phục vụ đời sống, công lý, tình yêu, và chân lý. Những giới răn của lề luật chỉ ra một cách sống mới, mà người Biệt Phái đã né tránh (Mt 5:17-20).

Chúa Giêsu lập tức trình bày những ví dụ khác nhau về cách phải hiểu những giới răn của Lề Luật Thiên Chúa đã được ban cho ông Môisen như thế nào: Các con đã nghe người xưa dạy rằng, còn Ta, Ta bảo các con (Mt 5:21-48)

Mt 6:1-18: Nền công chính mới không phải là để tìm kiếm sự ban thưởng hay trả công (Đây là phần Tin Mừng của Thứ Tư Lễ Tro tuần này).

Mt 6:19-34: Mối quan hệ mới với của cải thế gian: một cái nhìn mới về sự sáng tạo

Chúa Giêsu đến để nắm bắt những nhu cầu chính của đời sống: thức ăn, áo mặc, nhà cửa, và sức khỏe. Đây là một phần của cuộc sống mà là nguyên nhân gây lo lắng nhất cho người ta. Chúa Giêsu dạy về mối tương quan với của cải vật chất và sự giàu có ở thế gian: đừng tích trữ kho tàng ở dưới đất (Mt 6:19-21), đừng nhìn thế gian với đôi mắt u buồn (Mt 6:22-23), đừng vừa làm tôi Thiên Chúa và vừa làm tôi tiền của cùng một lúc (Mt 6:24), đừng lo lắng về thức ăn và đồ uống (Mt 6:23-24).

Mt 7:1-29: Mối quan hệ mới với mọi người: một đời sống mới trong cộng đoàn

Đừng tìm kiếm cái rác trong mắt của người anh em (Mt 7:1-5); chớ liệng ngọc trai cho heo (Mt 7:6); đừng ngần ngại cầu xin Thiên Chúa điều gì (Mt 7:7-11); tuân giữ khuôn vàng thước ngọc (Mt 7:12); hãy tìm con đường hẹp và khó khăn (Mt 7:13-14); hãy coi chừng các tiên tri giả (Mt 7:15-20); đừng chỉ nói suông mà hãy làm (Mt 7:21-23); cộng đoàn được xây dựng trên những nguyên tắc này sẽ đứng vững dù cho gió bão có lùa vào (Mt 7:24-27). Kết quả của những lời này là một nhận thức mới về chân dung của các vị kinh sư và luật sĩ (Mt 7:28-29).  

6.  Cầu Nguyện bằng Thánh Vịnh: Thánh Vịnh 40 (39):

Công bố sự công chính tuyệt vời của Thiên Chúa

Tôi đã hết lòng trông đợi CHÚA,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp,
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.
Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào CHÚA.

Phúc thay người đặt tin tưởng nơi CHÚA,
chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
và những kẻ theo đường gian ác.
Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con:
thật là nhiều vô kể!
Không một ai sánh được như Ngài.
Dầu con muốn loan đi kể lại,
nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao!

Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
con liền thưa: “Này con xin đến!
Trong sách có lời chép về con
rằng: con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.”

Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội;
lạy CHÚA, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh.
Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết;
nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
chẳng giấu diếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.

Phần Ngài, muôn lạy CHÚA,
xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con.
Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi.
Tai họa bủa vây con hằng hà sa số,
tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi,
thật nhiều hơn cả tóc trên đầu, khiến rụng rời tâm trí.
Lạy CHÚA, xin thương tình cứu con,
Muôn lạy CHÚA, xin mau phù trợ!
Ước gì những kẻ tìm cướp mạng sống con,
đều phải nhơ nhuốc thẹn thùng!
Ước gì bọn đắc chí vì con mắc họa
phải tháo lui nhục nhã!
Những đứa cười ha hả nhạo con
phải thẹn thùng chết điếng!
Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa,
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài!
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng: “ĐỨC CHÚA vĩ đại thay! ”
Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!

7. Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa vì những Lời của Chúa đã trao ban để giúp chúng con có thể hiểu cặn kẽ hơn Thánh ý của Chúa Cha.  Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những việc chúng con đang làm và ban cho chúng con sức mạnh để chúng con có thể thực thi những Lời Chúa đã mặc khải cho chúng con.  Chúng con nguyện xin được giống như Đức Maria, mẹ Người, không những chỉ lắng nghe mà còn thực hành Lời Chúa.  Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

Date: Time: - THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng …